Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς το ΥΠΕΚΑ με θέμα το Νέφος Καπνομίχλης

syriza

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Το Δελτίο Τύπου που εξεδόθη από το ΥΠΕΚΑ και φέρει ημερομηνία 28.12.2012 αναφέρει για την δημιουργία του νέφους καπνομίχλης επί λέξει: «Το φαινόμενο αυτό ευνοήθηκε, αφενός μεν από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασιακή αναστροφή, και αφετέρου από την έντονη χρήση εστιών καύσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιομάζα».

Δηλαδή, αποδίδει ουσιαστικά και αποκλειστικά την δημιουργία του φαινομένου του νέφους καπνομίχλης, εκτός από τις  ευνοϊκές για την δημιουργία του μετεωρολογικές συνθήκες, μόνο στην αυξημένη χρήση εστιών καύσης (τζάκια, ξυλόσομπες κλπ) με χρήση βιομάζας

Κατόπιν τούτου, ζητώ να μου παρασχεθεί αντίγραφο της επιστημονικής ή τεχνικής μελέτης ή αναφοράς ή έκθεσης, καθώς και τα δεδομένα  πάνω στα  οποία στηρίχθηκε το ΥΠΕΚΑ για την έκδοση του ως άνω δελτίου.

Η αιτούσα βουλευτής

Χαρούλα Καφαντάρη