Ομιλία Χαράς Καφαντάρη επί των προγραμματικών δηλώσεων 08/07/2012

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ στη Χίο

Συνέντευξη τύπου για την καταστροφική πυρκαγιά στη Χίο

Μεταφορά αρμοδιοτήτων της ειδικής γραμματείας δασών

Προς τους Υπουργούς

 – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΘΕΜΑ:  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται η μεταφορά της Ειδικής Γραμματείας Δασών από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με επαναφορά της στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα δάση δεν πρέπει να θεωρούνται απλά σαν ένας τομέας παραγωγής (κύρια ξύλων και καυσόξυλων), αλλά προσφέρουν σημαντικά σε τομείς όπως η συγκράτηση εδαφών και νερού, η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και ο εμπλουτισμός του αέρα με οξυγόνο, η προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ συγχρόνως προσφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ακόμα δέχονται σοβαρές πιέσεις από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες όπως, ξηρασία, καταπατήσεις, πυρκαγιές, με καταστροφικά αποτελέσματα στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής, στην οικονομία και την κοινωνία. Για όλους τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί μια πολιτική ενιαίας αντίληψης για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των προστατευόμενων περιοχών και των δασών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς αλλά και κόμματα με ανακοινώσεις τους τάσσονται εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής.

Δεδομένου ότι, μια τέτοια «διοικητική μεταρρύθμιση»  δεν εξυπηρετεί, τελικά την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος,

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί: 

1. Με βάση ποιον ορθολογικό σχεδιασμό και μελέτες προτείνονται τέτοιες ενέργειες;

2. Τί μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να αποτραπούν τέτοιες αναιτιολόγητες μεταφορές αρμοδιοτήτων;

3. Πως θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές  συνέχιση σημαντικών έργων όπως, η σύνταξη και κύρωση Δασικών Χαρτών, η κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας και η απογραφή των δασών;

4. Τί  μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη και να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρούλα Καφαντάρη

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β Αθήνας

Αναβάθμιση του Ι.Γ.Μ.Ε

 Προς τους Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Οικονομικών

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. 

 

Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ένας φορέας με εξηντάχρονη παρουσία και σημαντική προσφορά στην κοινωνία. Η συμβολή του στην έρευνα, αξιολόγηση και διαχείριση φυσικών πόρων με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι τεράστια.

Η σχεδιαζόμενη   απορρόφηση του ΙΓΜΕ και η δημιουργία του Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) που συστήνεται με την υπ’ αριθμόν 25000 ΚΥΑ/ΦΕΚ2612/8Νοε 2011, συνιστά ένα  διοικητικό μόρφωμα χωρίς στόχο και προορισμό, που δεν υπακούει σε καμία λογική καθώς το ΙΓΜΕ που αποτελεί τον κύριο πυρήνα του θα αδυνατεί να επιτελέσει το ερευνητικό έργο και τις υποχρεώσεις του προς την  Ε.Ε. και κυρίως την κοινωνία και την ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι και  η συρρίκνωση του προσωπικού υποστήριξης (εργαστηρίων, διοικητικών κλπ) του ΙΓΜΕ,  κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών (παραρτήματα) και παράλληλα  θέτει σε κίνδυνο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα για τη χώρα, πολλά από τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους. Η εξέλιξη αυτή για το ΙΓΜΕ και το ανθρώπινο δυναμικό του όχι μόνο δεν βασίζεται σε κάποια μελέτη, αλλά κινείται στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση του Επιχειρησιακού σχεδίου  που παρήγγειλε το ΙΓΜΕ και υλοποίησε το   Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Μάϊος 2011)  στο οποίο  προβλέπεται ανάπτυξη και αναβάθμισή του με αύξηση και όχι μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Επειδή το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι  ένα ινστιτούτο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί: 

1. Θα καταργηθεί η ΚΥΑ 25200/08-11-11 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε  να αποτραπεί η διάλυση του ΙΓΜΕ και να μην μπουν στην εφεδρεία και ουσιαστικά απόλυση προσωπικό με τεράστια εμπειρία (130 εργατοτεχνίτες, εργοδηγοί και γενικά υποστηρικτικό προσωπικό);

2. Πως ειδικότερα κατανοούν την ανάπτυξη όταν λιμνάζουν 25 εκατομμύρια € έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ που τα 2/3 έχουν εγκριθεί και είναι σε φάση εκταμίευσης;

3. Θα πάρει μέτρα (ενίσχυση τουλάχιστον με 4.5 εκ. ευρώ του Τακτικού Προϋπολογισμού για την μισθοδοσία) ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων σήμερα, για να επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και η εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους ερευνητικών προγραμμάτων;

4. Αντί της κατάργησης, θα εξετάσουν  μέτρα αναβάθμισης του ρόλου και έργου του ΙΓΜΕ ως ανεξάρτητου δημόσιου ερευνητικού ινστιτούτου με περιφερειακή διάρθρωση, ώστε να προωθηθεί η βασική έρευνα υποδομής, και η εφαρμοσμένη σε θέματα Ορυκτού πλούτου;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρούλα Καφαντάρη

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β Αθήνας

Λήψη μέτρων για την αποτροπή αυξήσεων στις τιμές τροφίμων

Προς τους Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Οικονομικών

ΘΕΜΑ:  ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σύμφωνα με τις με  Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τον  Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) στις 9 Αυγούστου του 2012,  ο δείκτης τιμών τροφίμων σημείωσε τον Ιούλιο σημαντική άνοδο κατά 6%!

Ο δείκτης τιμών των δημητριακών τον Ιούλιο του 2012 σημείωσε άνοδο κατά 17%,  σύμφωνα με τον μηνιαίο δείκτη τιμών που εκδίδει ο FAO, ενώ και άλλοι δείκτες τιμών, όπως των ελαίων και της ζάχαρης σημείωσαν αντίστοιχα υψηλές αυξήσεις. Η  σημαντική αυτή άνοδος στις τιμές των τροφίμων, και ιδιαίτερα των δημητριακών,  οφείλεται  στην μειωμένη παραγωγή δημητριακών, λόγω των κλιματικών φαινομένων και της παρατηρούμενης έντονης ξηρασίας.

Δεδομένου ότι το εισόδημα των Ελλήνων συρρικνώθηκε από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας και τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα από τις μνημονιακές πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση και η τρόικα,

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί: 

1. Τι μέτρα προτίθενται να αναλάβουν ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των βασικών τροφίμων;

2. Τι μέτρα προτίθενται να αναλάβουν ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς ποσότητες βασικών τροφίμων για την εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας του πληθυσμού;

3. Τι μέτρα προτίθενται να αναλάβουν ώστε να γίνει συστηματική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών της εσωτερικής αγοράς τροφίμων από την εγχώρια παραγωγή και την μείωση των εισαγομένων τροφίμων;

4. Τι μέτρα προτίθενται να αναλάβουν ώστε να προστατευθεί η εγχώρια αγροτική παραγωγή από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και την προϊούσα ερημοποίηση;

5. Τι μέτρα προτίθενται να αναλάβουν ώστε να ανακουφιστούν τα λαϊκά εισοδήματα και να θωρακιστούν έναντι του νέου κύματος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και τρόφιμα; 

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρούλα Καφαντάρη

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Β Αθήνας