Χ. Καφαντάρη προς Αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. J. Katainen: Ευκαιρίες για την Ελλάδα μέσω του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη

syriza_logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18.04.2016

Χαρά Καφαντάρη προς Αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. J. Katainen:

Ευκαιρίες για την Ελλάδα μέσω του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΚΑΤΑΙΝΕΝ_18.04.2016

Στις 18 – 04 – 2016 ο κ. J. Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,   αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης Ανάπτυξης Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας πραγματοποίησε συνάντηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Αντιπρόεδρο της Βουλής, Πρόεδροι Διαρκών Επιτροπών και εκπρόσωποι κομμάτων). Η κ. Χαρά Καφαντάρη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου χαιρέτησε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθεί η τοποθέτησή της:

κ. Κατάινεν σας καλωσορίζουμε στην Ελληνική Βουλή.

Είσθε σε μια χώρα, ισότιμο μέλος της ΕΕ και της ευρωζώνης, η οποία  προσπαθεί σε δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες για όλη την  ΕΕ, να σταθεί στα πόδια της.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η Ελλάδα βίωσε επί μια πενταετία σκληρές πολιτικές λιτότητας, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια και τη μείωση του ΑΕΠ της κατά 25% περίπου, πρωτοφανές  σε περίοδο ειρήνης.

Με αισιοδοξία για την επιτυχή  και άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης, πρέπει να βλέπουμε μπροστά, ώστε να ανοίξουμε το δρόμο σε ένα μέλλον  βιώσιμο  και  αναπτυξιακό. Ένα μέλλον όπου η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με όρους αμοιβαία επωφελείς, διαφανείς και δημοκρατικούς.

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας θέτει 6 στόχους για την ανάπτυξη:

 • αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας,
 • εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,
 • αύξηση της απασχόλησης,
 • διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων,
 • αξιοποίηση πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης.

Πρόσφατα την 12.4.2016 το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη για την ταχεία ενεργοποίηση του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη» (Investment Plan for Europe/IPE ή «Σχεδίου Juncker»), στην Ελλάδα.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, έχουν ήδη προεπιλεγεί 42 επενδυτικά σχέδια εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,4 δισ. ευρώ για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς έγκριση. Οι προτάσεις αφορούν έργα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων.

Οι προτάσεις αυτές σύμφωνα με την κυβέρνηση:

 • Διαθέτουν ικανοποιητικό  βαθμό ωριμότητας.
 • Ανταποκρίνονται στα  κριτήρια επιλεξιμότητας του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών

Επενδύσεων (EFSI).

 • Εναρμονίζονται με τους  βασικούς άξονες του νέου αναπτυξιακού  υποδείγματος που επιδι-ώκει στροφή  προς έργα μικρής και μεσαίας  κλίμακας, υψηλής προστιθέμενης  αξίας, με ήπιο περιβαλλοντικό  αποτύπωμα, τα οποία δημιουργούν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας.
 • Επιλέγονται έργα για τα οποία υφίσταται  δυνατότητα  έναρξης της υλοποίησης τους μέχρι το τέλος του 2017, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής εσόδων ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή των δανείων και επιπρόσθετα για έργα ΣΔΙΤ ή ιδιωτικά, δημιουργία ενδιαφέροντος για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα τα προτεινόμενα έργα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Ενέργεια 20 έργα.
 • Υποδομές μεταφορές 5 έργα.
 • Τουρισμός 3 έργα.
 • Τεχνολογία πληροφορική 5 έργα.
 • Έρευνα καινοτομία 4 έργα.
 • Ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύσεις 5 έργα.

Η υποβολή, αξιολόγηση και προώθηση επενδυτικών σχεδίων είναι μια διαδικασία ανοικτή και συνεχής. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί βαρύτητα, στο αμέσως προσεχές διάστημα, τόσο στην ανάπτυξη ενός δικτύου από νέες μαρίνες, σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης υφισταμένων, όσο και στον εντοπισμό και την ομαδοποίηση δημοσίων κτιρίων που χρήζουν ενίσχυσης και αναβάθμισης (στατικής, ενεργειακής, λειτουργικής, αισθητικής).

Επίσης, το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αποφάσισε δέσμη δράσεων με στόχο την ενίσχυση της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου Αναπτυξιακού Σχεδίου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε η συγκρότηση διακυβερνητικής Επιτροπής για την εξειδίκευση των προτάσεων και την προετοιμασία νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα αφορούν:

– Τους δυναμικούς κλάδους  της ελληνικής οικονομίας.

– Τη βιομηχανία και  την καινοτομία.

– Τη στήριξη των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων.

– Την εξοικονόμηση ενέργειας.

– Τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

– Το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, στον οποίο αναφερθήκατε και εσείς ειδικά κατά την ομιλίας σας, τομέας ο οποίος δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τη χώρα μας.  Πρόσφατα στη Χάγη  & 4 Απριλίου έγινε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση υπεύθυνων ενέργειας των Κοινοβουλίων της ΕΕ, στην οποία συμμετείχα, όπου έγινε εκτενής συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ και ιδιαίτερη αναφορά στην Κυκλική Οικονομία. Η χώρα μας αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και εφαρμόζοντας πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική έχει κάνει σημαντικά βήματα. Υπογράφτηκε ο  αγωγός φυσικού αερίου «ΤΑΡ», ο οποίος βρίσκεται στην αρχή της υλοποίησής του και γίνονται διαπραγματεύσεις για αξιοποίηση ενεργειακών ευκαιριών  στην περιοχή μας. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθούμε σε έργα που συζητιούνται αυτή την εποχή ,όπως ο «EurAsia interconnector», δηλαδή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Ισραήλ, ο «Εastmed» (αγωγός φυσικού  αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο – Αίγυπτος, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα -), και άλλα, που θα εξασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, διαφοροποιώντας τους δρόμους και τις πηγές τροφοδοσίας με ενεργειακές πρώτες ύλες όλης της Ευρώπης. Τέτοια έργα, που θα συμμετέχουν κράτη και εταιρίες μπορούν να βοηθηθούν από αναπτυξιακά πακέτα της ΕΕ και θα βοηθήσουν συνολικά την Ευρώπη.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: