Θέσπιση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό

syriza_logo

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Υγείας

– Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Θέσπιση διακριτού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό

Κατά τη διεθνή συνδιάσκεψη την 15η Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα με θέμα “Κύρια συμπεράσματα της Συνδιάσκεψης για το Εξασθενές Χρώμιο στο Νερό” που πραγματοποιήθηκε από το τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στις Η.Π.Α και ειδικότερα στην Καλιφόρνια. Στη διάσκεψη διαπιστώθηκε, εκτός των άλλων, ότι: “…είναι βάσιμες οι απόψεις που υποστηρίζουν  την αναγκαιότητα αναθεώρησης της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της θέσπισης αυτόνομων ορίων για το εξασθενές χρώμιο”. Το εξασθενές χρώμιο έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο από πολλές επιδημιολογικές μελέτες αλλά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου