Υποβάθμιση και υποστελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

18/07/2013

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) αποτελεί εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Αποστολή της, σύμφωνα και με τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, είναι «η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία», που επιτυγχάνεται μέσω της παροχής κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων για τη βελτίωση της επίδοσης των φορέων εκμετάλλευσης και στην προώθηση της ορθής λειτουργίας που στηρίζεται στη διαφάνεια, την δικαιοσύνη και τη χρηστή διοίκηση.

 

Ο ρόλος της ΕΥΕΠ, πιο συγκεκριμένα, είναι:

  • Να διενεργεί τους ελέγχους για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών και 
  • Να διενεργεί τους ελέγχους δραστηριοτήτων που συνεπάγονται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είχε τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2004 και έως τώρα έχει καλυφθεί λιγότερο από το 15% μόλις των οργανικών θέσεων. Να σημειωθεί ότι αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα σε έναν τομέα όπου είμαστε «πρωταθλητές» σε καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρά τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οι περί τους 50 όλοι κι όλοι υπάλληλοι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 αυτοψίες σε ολόκληρη τη χώρα, από τις οποίες το 38,7% αφορά παραβάσεις βιομηχανικών μονάδων. Οι πολεοδομικές παραβάσεις, κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες, αφορούν το 13,04%. Έχουν καταλογιστεί πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ, αλλά η είσπραξή τους γίνεται μέσω των εφοριών και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν η χώρα μας εφαρμόζει στην πράξη την κοινοτική επιταγή, σύμφωνα με την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι περισσότερες αυτοψίες και τα υψηλότερα πρόστιμα αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, για την οποία πολύ πρόσφατα εκδόθηκε καταδικαστική για την κυβέρνηση και για τη χώρα μας απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων από τη βιομηχανική ρύπανση.

 

Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αντί να δώσει λύση στα υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, έχει αποφασίσει και στο νέο του οργανόγραμμα έχει ήδη υποβιβάσει την ειδική γραμματεία σε απλή υπηρεσία, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες εργασίας για τους ελάχιστους εργαζομένους.

 

Επειδή:

  • Οι μόνοι που θα επωφεληθούν στην πράξη από την προωθούμενη αλλαγή είναι οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση,
  • Η συγκυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει με κάθε τρόπο τους «επενδυτές», επιβάλλει τη δραματική υποβάθμιση του περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τις διαδικασίες fasttrack, την αντισυνταγματική εκχώρηση αδειοδοτικών και ελεγκτικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και σε επιμελητήρια, ενώ υποβαθμίζει και περιθωριοποιεί μέχρι ανυπαρξίας τον ήδη προβληματικό και ελλειμματικό ρόλο των δημόσιων σχετικών υπηρεσιών από τη Χαλκιδική ως την Κρήτη.
  • Τα οικοσυστήματα, η περιβαλλοντική νομοθεσία, το ίδιο το περιβάλλον εν τέλει, απειλούνται άμεσα στη χώρα μας από τις πολιτικές των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)  Προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος;

2)Θα σταματήσει την υποβάθμιση και την περιθωριοποίηση του ρόλου των δημόσιων υπηρεσιών με αδειοδοτικές και ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες;

 

H ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Καφαντάρη

Advertisements

Επίκαιρη ερώτηση της Χ. Καφαντάρη για το ΙΓΜΕ

syriza

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Οικονομικών          

                                                                                                                                                                15.07.2013

 

Η κοινωνική προσφορά του ΙΓΜΕ, στην εξηντάχρονη πορεία του είναι ανεκτίμητη. Με την προστασία οικισμών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα και θεομηνίες, με την εξασφάλιση πόσιμου νερού για ύδρευση οικισμών και διαφύλαξη της ποιότητας τους. Με την σημαντική προσφορά του στην εθνική οικονομίας μέσω της έρευνας των ορυκτών πόρων και ενεργειακών πηγών της χώρας.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών (ΙΓΜΕ) με τον νόμο 4024/2011 και την ΚΥΑ 25200/2011, συγχωνεύτηκε με το ΕΚΠΑΑ και δημιουργήθηκε το ΕΚΒΑΑ, προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας πάνω από 130 εργαζόμενοι (σήμερα 100). Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι εργατοτεχνίτες (γεωτρυπανιστές και τεχνικοί) με υψηλότατη ειδίκευση και εμπειρία, και ελάχιστοι διοικητικοί. Η ΚΥΑ αυτή οδήγησε σε οργανωτική και λειτουργική αποδιάρθρωση του ΙΓΜΕ. Ο αριθμός των εργαζομένων στο Ινστιτούτο καθημερινά συρρικνώνεται επίσης λόγω συνταξιοδοτήσεων (120 από τον Νοέμβριο του 2011) με αποτέλεσμα, να κινδυνεύει η απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και η εκτέλεση των αντίστοιχων έργων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, τόσο η απελθούσα διοίκηση του ΙΓΜΕ, όσο και η σημερινή, ζήτησε την ενίσχυση του με επιπλέον προσωπικό (125 επιστήμονες) ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των έργων αυτών.

Επειδή:

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, στο σύνολο τους, παραμένουν σχεδόν δύο χρόνια τώρα, κάτω από ένα καθεστώς μιας ιδιότυπης ομηρίας, έχοντας υποστεί σημαντική μείωση των μισθών τους πάνω από 50% και τριετή καθυστέρηση των καταβολών των οφειλών προς τους συνταξιούχους,

Δεδομένου ότι η αναβάθμιση του ΙΓΜΕ έχει να προσφέρει τόσο στην εθνική οικονομία για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και στο κοινωνικό σύνολο,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.      Πότε προτίθενται να προβούν στην ανάκληση της ΚΥΑ 25200/2011 και να θέσουν τέρμα στην ομηρία των εναπομεινάντων εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο Δημόσιος ερευνητικός χαρακτήρας του Ινστιτούτου με πλήρη περιφερειακή διάρθρωση, επαρκείς εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και ανάλογο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για την επιτυχή εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ;

2.     Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν, ποιά είναι τα σχέδια τους για την ουσιαστική οικονομική και επιστημονική αναβάθμιση του ΙΓΜΕ και την ενίσχυση του, τόσο με το κατάλληλο προσωπικό, όσο και με την υλικοτεχνική στήριξη του και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους;

                                                                               

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Καφαντάρη Β’ Αθήνας

 

Δήλωση της Χ. Καφαντάρη για τις ανακοινώσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ για δημιουργία και ανασχεδιασμό πανεπιστημιακών τμημάτων που σχετίζονται με τις γεωεπιστήμες

syriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12.07.2013

Με αφορμή τις δηλώσεις του νέου Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Ι. Μανιάτη, ότι «προωθείται ΚΥΑ με τον Υπουργό Παιδείας για δημιουργία και ανασχεδιασμό πανεπιστημιακών τμημάτων, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, που σχετίζονται με τις γεωεπιστήμες», η βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χαρά Καφαντάρη δήλωσε τα εξής:

Οι δηλώσεις του νέου Υπουργού ΠΕΚΑ για δημιουργία και ανασχεδιασμό πανεπιστημιακών τμημάτων, ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας,  τόσο στις προπτυχιακές όσο στις μεταπτυχιακές σπουδές που σχετίζονται με τις γεωεπιστήμες, είναι υποκριτικές και αποτελούν ακόμα μια προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών προθέσεων ξεπουλήματος των  ορυκτών πόρων χωρίς καμιά γεωστρατηγική πολιτική, αλλά και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης σχετικά με τα αποτελέσματα περί των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, αφού ακόμη δεν μπορούν να ενημερώσουν ούτε την ίδια τη βουλή γι’ αυτά.

Δυστυχώς, ο κ. Μανιάτης, νομοθέτησε διαφορετικά για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού ως μέλος της βουλής συμμετείχε και στήριξε όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και προώθησε με την ψήφο του, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής και αποπληρωμής του χρέους στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων, την «κατάρρευση» της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης:

– Σχέδιο Αθηνά, που προωθεί την κατάργηση πανεπιστημιακών σχολών, την συγχώνευση άλλων την μεταφορά των φοιτητών σε άλλες πόλεις και την αλλαγή του γνωστικού τους αντικειμένου.

– Την συνολική μείωση των κονδυλίων τόσο για την Ανώτατη Παιδεία, όσο και για την έρευνα και την άρνηση διορισμού επιτυχόντων λεκτόρων.

– Τον αποκλεισμό ολόκληρης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας από την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τον αποκλεισμό τους από τα νέα ερευνητικά και επιστημονικά επιτεύγματα και εξελίξεις.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό ΠΕΚΑ, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει αν και πανεπιστημιακός ο ίδιος, ότι στην χώρα μας λειτουργούν, με βάση το μηχανογραφικό δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων του 2013, τουλάχιστον 17 σχολές και τμήματα, με κύριο γνωστικό αντικείμενο τις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον, καθώς και ανάλογα μεταπτυχιακά τμήματα.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό ΠΕΚΑ, σε περίπτωση που δεν γνωρίζει αν και πανεπιστημιακός ο ίδιος, ότι υπάρχει πληθώρα ελλήνων επιστημόνων, παρά την μετανάστευση, ικανότατοι να χειριστούν θέματα υδρογονανθράκων.

Ας σταματήσει, ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ, να καλλωπίζει τις αποτυχίες της μνημονιακής κυβέρνησης, στην οποία μετέχει, μοιράζοντας από τώρα τα έσοδα από την οποιαδήποτε αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Ας σταματήσει, ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ, την καταλήστευση των πόρων του Πράσινου Ταμείου, από τους οποίους το 97,5% οι προκάτοχοί του διοχέτευσαν στον πίθο των Δαναΐδων του δημόσιου χρέους και της αποπληρωμής των μνημονιακών υποχρεώσεων.

Ας σταματήσει, ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ, τη διάλυση των ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων, όπως του ΙΓΜΕ, και ας τα ενισχύσει αναβαθμίζοντάς τα και στελεχώνοντάς τα, ώστε να αποτελέσουν μέρος της προσπάθειας για την ελληνοποίηση της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας.

Ας σταματήσει, ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ, τις διθυραμβικές δηλώσεις του για δημιουργία – βάσει Νορβηγικού Μοντέλου – του «Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών», αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι η εισροή πόρων θα αρχίσει από το 2025.

Ας σταματήσει, ο κ. Υπουργός ΠΕΚΑ, εδώ με τις δηλώσεις του, γιατί έχει ήδη αρχίσει να μοιράζει και θέσεις εργασίας από τώρα, στον τομέα εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Το Γραφείο Τύπου

Ερώτηση για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΛΠΕ

syriza

12-07-2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

·         Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

·         Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

·         Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

 

Θέμα: Να ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΛΠΕ.

 

Το 2003 ο όμιλος Λάτση, επί υπουργίας Τσοχατζόπουλου, καταφέρνει μέσα από μια «ελέγξιμη» συμφωνία, στην οποία είχε αντιταχθεί σύσσωμη η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ, να ξεφορτωθεί το ελλειμματικό και τεχνολογικά απαρχαιωμένο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ συγχωνεύοντάς το στην ΕΛΠΕ Α.Ε.  καθιστώντας τον όμιλο Λάτση κύριο μέτοχο στο μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο της χώρας.

 Ο εκσυγχρονισμός του απαρχαιωμένου διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ, διυλιστηρίου που συνδέεται με ένα από τα χειρότερα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας , έγινε σε ένα χώρο που κάθε άλλο παρά κατάλληλος ήταν και με τεχνολογίες που εγείρουν ερωτηματικά.

Εγέρθηκε ένα διυλιστήριο καθ’ ύψος πάνω σε παράνομες προσχώσεις που έγιναν επί δικτατορίας σε μία βιομηχανικά υπερκορεσμένη περιοχή δίπλα σε κατοικίες.

Οι κάτοικοι της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών, από την αρχή εξέφρασαν τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις τους για την επιλογή της θέσης του νέου διυλιστηρίου και της αύξησης της δυναμικότητας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ομιλία της Χαράς Καφαντάρη στο 1ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Σύντροφοι και συντρόφισσες

Ιστορική η στιγμή του 1ου Συνεδρίου. Όλη η κοινωνία είναι στραμμένη στο ΣΥΡΙΖΑ ,περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ με αγωνία μια λύση, μια ελπίδα, ένα όραμα, που οφείλουμε να δώσουμε, πριν από την ολική καταστροφή του κοινωνικού ιστού και την παράλυση της κοινωνίας, όταν η ανεργία ήδη αγγίζει το 30%.

Με προίκα μας ,περιουσία μας και όπλο μας τους αγώνες της αριστεράς από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα τους αγώνες της Εθνικής αντίστασης, τους Λαμπράκηδες, τον αντιδικτατορικό αγώνα, τους ιστορικούς αγώνες της μεταπολίτευσης τα παγκόσμια κινήματα και φόρουμ ,σήμερα καλούμαστε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο ,είμαστε σ. στο προσκήνιο, δεν είμαστε πλέον συμπληρωματική δύναμη είμαστε η κεντρική πολιτική δύναμη.

Για το λόγο αυτό η ευθύνη μας είναι μεγάλη, όχι μόνο για την Αριστερά, αλλά πρώτα και κυρία για την κοινωνία.

Στο 1ο συνέδριο μας κάνουμε μια νέα αρχή. Χτίζουμε ένα πολιτικό σχηματισμό χωρίς δογματισμούς, ιδεοληψίες χτίζουμε την αριστερά του 21ου αιώνα σε ένα παγκόσμιο τοπίο κρίσης οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής. Το εγχείρημα που επιχειρούμε σήμερα το παρακολουθούν λαοί σε όλον τον κόσμο και η επιτυχία του θα έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις .

Η φυσιογνωμία μας σύντροφοι και συντρόφισσες οφείλει να έχει έντονα οικολογικά χαρακτηριστικά. Η παγκόσμια κρίση επιδεινώνεται και από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την οποία συγχρόνως επιταχύνει. Ίσως τελευταία αυτό, το έχουμε ξεχάσει. Δεν μπορεί η Αριστερά του 21 ου αιώνα να μην προτείνει διέξοδο οικονομική κοινωνική και πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης μη συμπεριλαμβάνοντας αυτή την κρίσιμη παράμετρο, την κλιματική αλλαγή. Άλλωστε ευθύνη μας είναι να μπολιάσουμε θα έλεγα και την Αριστερά στην Ευρώπη, το ΚΕΑ εν προκειμένω, με οικολογικά χαρακτηριστικά, ισότιμα με όποιες άλλες προτάσεις πολιτικής. Δεν μπορεί η Αριστερά του 21ου αιώνα να μην είναι κύρια οικολογική ,γιατί η αριστερά ΠΟΥ ΔΕΝ εστιάζει στον άνθρωπο και το περιβάλλον δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Τόσα χρόνια μέσα στα κινήματα και τους περιβαλλοντικούς αγώνες, πήραμε και δώσαμε πολλά.

Εμπειρίες, απόψεις, αντιστάσεις σε περιβαλλοντοκτόνες πολιτικές, ήρθε όμως η ώρα όλα αυτά να γίνουν πολιτική. Πέρα από την άρνηση και την αντίσταση ήρθε η ώρα της θέσης. Διακριτοί πλέον οι ρόλοι των κινημάτων, των ΜΚΟ και της πολιτικής, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να καταλήξουμε τώρα, προβάλλοντας τις πολιτικές μας θέσεις.

Σήμερα, με όραμα και στόχο στο μέλλον, το νέο πολιτικό υποκείμενο που δημιουργούμε δεν μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία του χθες. Αιτούμενο πρώτο η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ .

Όχι στεγανά, ανανέωση προσώπων, σεβασμό στη διαφορετική άποψη, ανοικτά στην κοινωνία τμήματα και θεματικές του κόμματος, ώστε να ξεπεράσουμε την πρακτική των «αιώνιων ειδικών», ίσως γιατί κάποιοι από μας φοβούνται το νέο, ίσως και γιατί αυτό ξεβολεύει, ισότιμη αντιμετώπιση και θέση των νέων μελών και του κόσμου που μας πλησιάζει, ο οποίος μάλιστα πληθαίνει τελευταία , κανείς δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, η δύναμή μας και η επιτυχία του νέου κόμματος που χτίζουμε χρειάζεται νέες ιδέες και εμπειρίες, μια βίαιη ωρίμανση όλων μας, γιατί οι συνθήκες δεν περιμένουν. Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ που απαιτείται σήμερα από εμάς, δεν σημαίνει ισοπέδωση και μονολιθικότητα, αλλά θα δράσει διαπαιδαγωγικά και στην κοινωνία, ώστε να ξεπεράσει τον ατομικισμό, να συστρατευτεί, να ανατρέψει σήμερα την καταστροφική πολιτική των μνημονίων, που εκφράζει και υλοποιεί η υποτελής στους δανειστές κυβέρνηση. Αύριο, αυτή η κοινωνία θα στηρίξει και την κυβέρνηση σωτηρίας της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, την κυβέρνηση του λαού, ΠΟΥ ΓΙ ΑΥΤΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

«Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ΙΓΜΕ», τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στην ημερίδα του ΙΓΜΕ 09/07/2013

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ΤΟΥ  ΙΓΜΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΤΗΝ 9.7.2013

Από το ΙΓΕΥ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών Υπεδάφους) στο ΕΘΙΓΜΕ (Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) το ΙΓΜΕ,  δίνει το παρόν σαν συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας, αλλά και πάντα δίπλα στην κοινωνία. Πάνω από 60 χρόνια προφέρει την επιστημονική γνώση, την επιστημονική έρευνα,  βρίσκεται αρωγός της κοινωνίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι έρευνες και  η δουλειά του ΙΓΜΕ βοήθησε την ανάπτυξη της χώρας. Ερευνήθηκαν πχ και αναπτύχθηκαν τα λιγνιτικά πεδία, που βοήθησαν την ΔΕΗ να προσφέρει ενέργεια στην οικονομία και την κοινωνία.

Στα μεγάλα έργα στη χώρα μας το ΙΓΜΕ έχει αφήσει τη σφραγίδα του. Θυμάμαι ακόμη τις γεωφυσικές έρευνες στα Μεσόγεια, που έγιναν για την κατασκευή του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, που νέα  τότε και εγώ φοιτήτρια της Γεωλογίας, έκανα την πρακτική μου.

Όλα αυτά τα χρόνια οι μελέτες και η εργασία του ΙΓΜΕ και των εργαζόμενων του βρίσκονται δίπλα και πλάι στις τοπικές κοινωνίες, για την εξασφάλιση  παροχής καθαρού νερού. Και σήμερα ακόμη, το αποδυναμωμένο από προσωπικό ΙΓΜΕ είναι παρόν, στη διερεύνηση της ποιότητας του νερού, όπου υπάρχει πρόβλημα. Επίσης είναι πάντα δίπλα στις κοινωνίες και την ΤΑ, στην προσπάθεια διάσωσης οικισμών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

·  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

·Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το πρόγραμμα που αφορά στην ενεργειακή ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος κατάλληλα σχεδιασμένο θα μπορούσε, ταυτόχρονα με τα θετικά περιβαλλοντικά του αποτελέσματα, αφενός να δώσει κάποια στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει πλήρως αποδυναμωθεί και αφετέρου να συμβάλλει στην ανακούφιση χιλιάδων οικογενειών που απειλούνται από την ενεργειακή φτώχεια.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, ήδη κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τον Φεβρουάριο του 2013, είχαμε θέσει σαφή ερωτήματα για την Αξιολόγηση των δύο προγραμμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ήτοι Εξοικονομώ κατ’ Οίκον και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ. Επιπλέον, είχαμε επισημάνει ότι το μείζον ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα επεκταθεί το εύρος εφαρμογής της ενεργειακής επιθεώρησης όλων των κτισμάτων, μικρών, μεγάλων, επαγγελματικών χώρων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Το μεγάλο θέμα είναι να υπάρχουν γενναία κίνητρα με προοδευτικό τρόπο και ειδικά για όσους απειλούνται από την ενεργειακή φτώχεια. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Συνάντηση Χ. Καφαντάρη και του συνδικάτου του ΙΓΜΕ με τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη

syriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χ. Καφαντάρη και του συνδικάτου του ΙΓΜΕ με τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη

08/07/2013

Η Χαρά Καφαντάρη συμμετείχε σε συνάντηση σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, μεταξύ αντιπροσωπείας του συνδικάτου του ΙΓΜΕ και του Υπουργού Γιάννη Μανιάτη.

Για άλλη μία φορά συζητήθηκε το θέμα του ΙΓΜΕ, της αποδυνάμωσής του σε ανθρώπινο δυναμικό (επιστημονικό και τεχνικό) -με αρνητικές συνέπειες και στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ-, της ανάγκης άμεσης άρσης του «ιδιότυπου» καθεστώτος εφεδρείας των εκατό περίπου εργαζομένων σε αυτό, καθώς και της επίλυσης των σοβαρών οικονομικών ζητημάτων του προσωπικού.

Μετά το τέλος της συνάντησης η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε: «Το ΙΓΜΕ, εντεταλμένος σύμβουλος του κράτους με σημαντική επιστημονική προσφορά στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των φυσικών και ορυκτών πόρων της χώρας μας εδώ και δεκαετίες, οδηγείται μεθοδευμένα σε υποβάθμιση και πλήρη απαξίωση.

Έτσι οραματίζεται την «ανάπτυξη» η μνημονιακή συγκυβέρνηση; Με ένα δημόσιο ερευνητικό φορέα περιθωριοποιημένο και υποστελεχωμένο την ίδια στιγμή που ο φυσικός και ορυκτός πλούτος της χώρας εκχωρείται σε εγχώρια και ξένα ιδιωτικά συμφέροντα;»

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ