Ελλειμματική και επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
  • Εσωτερικών

24/01/2014

Θέμα: «Αστοχίες στις μελέτες και στην κατασκευή – ελλειμματική και επικίνδυνη για τη Δημόσια υγεία η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης»

     Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ενώ εγκαινιάστηκε μόλις το 2008 ως υπερσύγχρονο έργο, παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα λειτουργίας και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ήδη, από το 2009, άρχισαν οι καταγγελίες των κατοίκων που αφορούν κυρίως σε διαρροή στραγγισμάτων σε ύδατα που φτάνουν στη λίμνη Κορώνεια, αναδεικνύοντας την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού σταθμού και επιπλέον τις δυσμενείς συνέπειες από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την υποδοχή απορριμμάτων πολλαπλάσιων του επιτρεπτού.

Για το θέμα έγινε σειρά ερωτήσεων στη Ελληνική Βουλή και στην Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ. Τον περασμένο Ιούλιο επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 63.053 ευρώ στο Σύνδεσμο ΟΤΑ του νομού Θεσσαλονίκης, για παραβίαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αφορούν το ΧΥΤΑ Μαυροράχης, πρόστιμο-απόδειξη της ελλειμματικής και επικίνδυνης για τη Δημόσια υγεία και το περιβάλλον λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου