Ανησυχία και νέα ερωτήματα για περιβαλλοντική ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε.

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

31/01/2014

Θέμα: Ανησυχία και νέα ερωτήματα για περιβαλλοντική ρύπανση στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

    Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, που πραγματοποιήθηκε στις 16-01-2014, παρουσιάστηκε οπτικό (φωτογραφικό) υλικό για εναπόθεση νέων απορριμμάτων (παρά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του) σε τμήμα του ΧΥΤΑ που έχει υποστεί καταστροφές από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2013. Στο εν λόγω οπτικό υλικό, εκτός των άλλων, ήταν εμφανής και η διαρροή στραγγιδίων.

Σε προηγούμενη ερώτησή μας (αριθ. πρωτ. 8636/17-03-2013) είχαμε αναδείξει τα προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς. Επανερχόμαστε, με βάση τα νεότερα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες, αλλά κυρίως με βάση τα ουσιαστικά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και τα οποία απειλούν την υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς το σύστημα διαχείρισης των υδάτων δεν επεξεργάζεται τα λύματα όπως έχει προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Όπως έχει διαπιστωθεί αρμοδίως για το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, τα προβλήματα λειτουργίας του οφείλονται κυρίως σε κατασκευαστικές αστοχίες του έργου και στην ελλιπή στελέχωσή του. Εξάλλου, σύμφωνα και με τις βεβαιωθείσες παραβάσεις της ΕΥΕΠ και την επιβολή προστίμων (αριθ. πρωτ. 495/16-02-2010), η εν λόγω δραστηριότητα έπρεπε να συμμορφωθεί ως προς τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου