Ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ η αναπτυξιακή τράπεζα και το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτή Δυτικής Αθήνας, Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και αν. Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., σήμερα, 30/06/2020, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

 

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι και κυρίες Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, θα πάμε λίγο πίσω. Θα θυμίσω το εξής: Την εποχή των μνημονίων, ειδικά το τρίτο μνημόνιο, όπως λέμε, ερωτώμεθα πολύ συχνά ως ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ιδιοκτησία το πρόγραμμα το οποίο εφαρμοζόταν.

Εγώ θα απαντήσω ότι πραγματικά το νομοσχέδιο, το οποίο συζητάμε σήμερα για τις μικροπιστώσεις είναι ιδιοκτησία ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο μαζί με την αναπτυξιακή τράπεζα, θα λέγαμε ότι είναι έργο της Κυβέρνησης μας.

Πάντα, ως ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός εναλλακτικού τραπεζικού συστήματος, ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος προς το συμβατικό κλασικό -θα έλεγα- πιστωτικό σύστημα. Ειδικά, δε, την εποχή του μνημονίου και τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα κατέρρεαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη και μικρομεσαίοι βρίσκονταν στον δρόμο, γιατί υπήρχε αδυναμία δανειοδότησης και έλλειψη ρευστότητας. Μην ξεχνάμε εδώ και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά ρευστότητα στις επιχειρήσεις δεν υπήρχε. Υπήρχε ακόμα και κίνδυνος για την πρώτη κατοικία μικρομεσαίων και εμπόρων οι οποίοι είχαν υποθηκεύσει το σπίτι τους για δανειοδότηση. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Η εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ ΑΕ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ένα σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δεσμεύτηκε με αποφάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ σε μια πληθώρα Χρηματοδοτικών Εργαλείων μέσω των Τραπεζών, με κύριο το ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  που στόχευαν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια αναγκαία τόσο για τις επενδύσεις τους όσο και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης επεδίωξε την δημιουργία ενός νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας μέσω της ΕΤΕπ που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί παρά την συχνή επίκλησή του από τις κυβερνήσεις.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία των Ταμείων προκύπτει ότι η διείσδυση τους στην πραγματική οικονομία είναι παρά πολύ χαμηλή και τα κεφάλαια δεν «φτάνουν» στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας παρά το γεγονός ότι, η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία συνεχώς μειώνεται.  Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη λειτουργία των Ταμείων, τη χρησιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν προς τις επιχειρήσεις. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου