Χ. Καφαντάρη- Κατατεθείσα ερώτηση με ΘΕΜΑ:  Έλλειψη προσωπικού στο υποκατάστημα των  ΕΛΤΑ Αγ. Βαρβάρας Αττική.

Αθήνα, 9/09/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ:  Έλλειψη προσωπικού στο υποκατάστημα των  ΕΛΤΑ Αγ. Βαρβάρας Αττικής.

Οι κάτοικοι του Δήμου  Αγ. Βαρβάρας στη Δυτική Αθήνα,  τα τελευταία χρόνια, στερούνται σταδιακά δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, γεγονός που καθιστά την εξυπηρέτησή τους με το δημόσιο προβληματική. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν,  πρέπει να μετακινούνται σε γειτονικούς δήμους, όπως το Αιγάλεω, ή ο Κορυδαλλός. Στο Δήμο σήμερα δεν υπάρχουν υποκαταστήματα Τραπεζών, ΔΟΥ,  υποκατάστημα ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Η μόνη υπηρεσία κοινής ωφέλειας,  που παραμένει,  είναι  το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ΝΔ ξεκίνησε μια επίθεση ενάντια στα ΕΛΤΑ και τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Προχώρησε σε  απολύσεις συμβασιούχων, κλείσιμο καταστημάτων σε όλη τη χώρα, ενώ νομοθέτησε τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, έχουμε δε  και  εκβιαστικές μετακινήσεις και αποχωρήσεις του μόνιμου προσωπικού. 

Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Αγ. Βαρβάρα, Δυτ. Αθήνας , διαθέτει, σήμερα,  μόνο ένα υπάλληλο, ο οποίος εκτελεί συγχρόνως και το  έργο προϊσταμένου και εκείνο του  ταμία. Παράλληλα υπηρετούν 3 μόνο διανομείς ( με οργανικές θέσεις στο Αιγάλεω). Μέχρι τον Ιούλιο 2022 υπηρετούσαν στο κατάστημα ένας προϊστάμενος και ένας ταμίας, οι οποίοι όμως μετατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, ενώ, το δε γραφείο διεκπεραίωσης του καταστήματος, μετακινήθηκε στο Αιγάλεω.

Η υποστελέχωση του υποκαταστήματος  έχει συνέπεια την υπολειτουργία του, με αποτέλεσμα την όχι ομαλή εξυπηρέτηση των δημοτών της Αγ. Βαρβάρας. Συνεχώς δημιουργούνται ουρές αναμονής  έξω από το υποκ/μα, ενώ,  υπάρχουν και παράπονα για εκπρόθεσμη παράδοση λογαριασμών  (καθυστερήσεις που επιφέρουν τις όποιες συνέπειες) και, βέβαια, σημειώνονται λάθη στην παράδοση αλληλογραφίας.

Δεδομένου ότι:

  • Oι δημότες της Αγ. Βαρβάρας Αττικής δικαιούνται εξυπηρέτησης στον τομέα που καλύπτουν τα ΕΛΤΑ.
  • Οι καθυστερημένες (λόγω έλλειψης ικανού αριθμού διανομέων) παραδόσεις λογ/μών  κοινής ωφέλειας έχουν συνέπειες  για τους καταναλωτές.
  • Η  σταδιακά μειούμενη  δυνατότητα πρόσβασης των δημοτών  της Αγ. Βαρβάρας στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών  και η μετακίνησή τους σε γειτονικούς δήμους για να εξυπηρετηθούν, δυσκολεύει την καθημερινότητά τους.

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

  1. Θα ενισχυθεί με επαρκές  προσωπικό το υποκατάστημα ΕΛΤΑ στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής;
  2. Θα αναβαθμισθεί το εν λόγω υποκατάστημα, ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της τοπικής Κοινωνίας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 Βίτσας Δημήτρης

Δραγασάκης Γιάννης

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ- ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  ΘΕΜΑ: Ανάγκη Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα Αστικά Δένδρα.


Αθήνα,8 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Εσωτερικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

ΘΕΜΑ: Ανάγκη Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα Αστικά Δένδρα

Το αστικό Πράσινο διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο. Βελτιώνει το μικροκλίμα της πόλης, αποτελεί  σημαντικό ρυθμιστή της θερμοκρασίας εντός του οικιστικού ιστού, ενώ βελτιώνεται και η ποιότητα του αέρα, παράλληλα με την αναβάθμιση του αστικού τοπίου. Τα δένδρα αποτελούν βασικό υποσύνολο του αστικού πρασίνου και η συνεισφορά τους στα ανωτέρω είναι καθοριστική.  Όμως η ρύπανση, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά και η κλιματική αλλαγή, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες και κινδύνους και στα αστικά δένδρα.

Το πρόσφατο, τραγικό γεγονός του θανάτου συμπολίτη μας από πτώση πεύκου στο Ηράκλειο, συγκλόνισε την κοινή γνώμη αλλά και έφερε στο προσκήνιο το σημαντικό ζήτημα της Διαχείρισης των αστικών δένδρων. Παρόμοια περιστατικά  έχουν ξανασυμβεί τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα μας.  Το τραγικό- θανατηφόρο  περιστατικό στο Ηράκλειο, είναι το τρίτο την τελευταία 12 ετία.

Ο ρόλος και η σημασία της βλάστησης –ιδιαίτερα της υψηλής- στις πόλεις έχει αναγνωρισθεί  και από τη χωροταξική νομοθεσία. Παρά ταύτα, δεν υφίσταται συνολική πολιτική με σαφείς κατευθύνσεις για τη διαχείριση του ζητήματος της υψηλής βλάστησης- δένδρων, δηλαδή ένα  σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει τόσο  την ωφέλεια, όσο και την ασφάλεια. 

Επιπρόσθετα, και ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από καταγγελίες πολιτών  για  συστηματική καρατόμηση των δέντρων στον οικιστικό ιστό –πχ στο Δήμο Αθηναίων από εργολαβικά συνεργεία- προτείνει τη θέσπιση ενιαίου  θεσμικού πλαισίου για την ορθολογική κλάδευση των δέντρων. Υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος κλάδευσης ανά είδος δέντρο, επισημαίνοντας ότι   «αν και το νομικό πλαίσιο για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, είναι σαφές, εντούτοις δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την κλάδευση αυτών». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κλάδευση να πραγματοποιείται, πολλές φορές, από ιδιωτικά συνεργεία, ή υπαλλήλους που δε διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και  εμπειρία, με αποτέλεσμα να βλάπτεται η υγεία του δέντρου. 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, που εφαρμόζονται από τα κράτη της Ευρώπης, αλλά και από άλλα, όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία κ.λπ., η μέριμνα για τη θέσπιση ενός συγκροτημένου πλαισίου συνολικής διαχείρισης των Αστικών Δέντρων, έχει αποτελέσει μέλημα της Πολιτείας.

Αντίθετα, στην Ελλάδα, υπάρχουν ελάχιστες διάσπαρτες διατάξεις, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι  αδόκιμες, μη σύγχρονες,  ή θεσπισμένες από ανθρώπους που δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα Αστικά Δέντρα.

Οι  Δήμοι,  αντιμετωπίζουν το όλο ζήτημα και ειδικά,  το κλάδεμα των Αστικών Δένδρων, βασιζόμενοι στην τυχόν εμπειρία τους, συνήθως με ανειδίκευτους εργάτες με ένα αλυσοπρίονο,  χωρίς υποστήριξη ή καθοδήγηση από την Πολιτεία, ή άλλους φορείς. Ακόμα και σε Δήμους με οργανωμένη- διακριτή υπηρεσία πρασίνου, υπάρχει  υποχρηματοδότηση,  υποστελέχωση, μη εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό, δηλαδή γεωτεχνικοί. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν τη διαχείριση των  αστικών δένδρων  κατώτερη των σύγχρονων αναγκών.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», στη δημοσιευμένη καταγραφή που έκανε η ΚΕΔΚΕ περί επάρκειας διαφόρων ειδικοτήτων προσωπικού, δεν περιέλαβε το γεωτεχνικό προσωπικό, ενώ δεν υπάρχει καταγραφή των Αστικών Δένδρων ευθύνης του κάθε φορέα. 

Να υπογραμμίσουμε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης έχει εκδώσει προδιαγραφές για την κλάδευση των δέντρων, όμως, οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου, με αποτέλεσμα τη μη τήρησή τους από τις αρμόδιες Δημοτικές Αρχές.

Δεδομένου ότι: 

• Στην εποχή μας, όπου η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με μια νέα περιβαλλοντική πραγματικότητα, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει, τη συνύπαρξη των αστικών δέντρων (και κατ’ επέκταση τη ποιότητα ζωής του περιβάλλοντος της πόλης), με την ασφάλεια των πολιτών. 

• Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται στη χώρα μας θάνατοι από αιφνίδιες πτώσεις δέντρων, ή τμημάτων τους. 

• Οι οικολογικές ιδιαιτερότητες του αστικού περιβάλλοντος μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα δένδρα είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

• Ο Συνήγορος του Πολίτη συστήνει ορθολογική κλάδευση των δένδρων στους Δήμους

• Απαιτείται η θέσπιση ενός συγκροτημένου πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης της κατάστασης των αστικών δένδρων  και από πλευράς ασφαλείας, καταγραφή τους (Δενδρολόγια)  και ιεράρχηση βαθμού επικινδυνότητας, όπως υπάρχει στις περισσότερες  χώρες της ΕΕ.

• Υπάρχει εξειδικευμένος δημόσιος φορέας το ΕΛΓΟ _Δήμητρα, που υπάγεται στο ΥΠΑΑΤ, με ειδικούς επιστήμονες, που μπορούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό και την ορθολογική διαχείριση  των αστικών δένδρων.

Eρωτώνται οι κκ Υπουργοί

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να  προχωρήσουν,  ώστε να δημιουργηθεί  ένα «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Αστικά Δένδρα»;

2. Οι υπηρεσίες πρασίνου των Δήμων θα στελεχωθούν με κατάλληλο γεωτεχνικό προσωπικό, ώστε η διαχείριση των αστικών δένδρων να είναι ορθολογική και να συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, την εποχή της Κλιματικής Αλλαγής, που διανύουμε;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)  

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βασιλικός Βασίλης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

 Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Λάππας Σπυρίδων

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Γιάννης

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργιος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ-ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

 Αναφορά που κατέθεσε η βουλευτής ΣΥΡΙΖ​Α ΠΣ Β2 Δυτικής Αθήνας Χ. Καφαντάρη με τις συνυπογραφές των βουλευτών Δυτικής Αθήνας Δ. Βίτσα και Γ. Δραγασάκη με θέμα : «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

Χ. Καφαντάρη: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ «ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

07.09.2022

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ «ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ».

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:
H 7η Σεπτεμβρίου 2022 είναι η τρίτη παγκόσμια ημέρα «Καθαρού Ατμοσφαιρικού Αέρα για Γαλάζιους Ουρανούς» που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ. Σε δήλωση του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτέρρες, κατά την περυσινή Παγκόσμια Ημέρα στο Ναϊρόμπι, σημειώνει ότι, «η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αντανακλά τις παγκόσμιες ανισότητες, αφού η φτώχεια οδηγεί πολλούς να κατοικούν κοντά στις πηγές της». Και συνεχίζει: «Η ρύπανση δεν βλάπτει, μόνο, την ανθρώπινη υγεία, αλλά κινεί και ενισχύει την κλιματική αλλαγή.» Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου μας εκτίθεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα, εκατομμύρια πρόωρους θανάτους, σύμφωνα με την επιτροπή περιβάλλοντος του ΟΗΕ.
Ο καθαρός αέρας είναι σημαντικός για την υγεία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και είναι αδήριτη η ανάγκη για ουσιαστική ανάγκη μείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις πόλεις, με, ιδιαίτερη, προσοχή στην διατήρηση της ποιότητας του αέρα και τη διαχείριση αστικών και άλλων αποβλήτων έως το 2030. Η πρόσφατη εμπειρία από τις συνέπειες της πανδημίας απέδειξε περίτρανα τη σχέση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και του μοντέλου ανάπτυξης σε μια σειρά τομείς. Υπενθυμίζεται ότι, ο καθαρός αέρας συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, καθώς η βελτίωση της ποιότητας του αέρα επιδρά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα.
Απαιτούνται, λοιπόν, γενναίες πρωτοβουλίες και ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της χώρας μας, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο μια, συνεχώς, ισχυροποιούμενης διεθνούς συνεργασίας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

X. Καφαντάρη : Απαντήσεις για τις «Επισυνδέσεις» τώρα. Όχι στους συμψηφισμούς…

Απαντήσεις για τις «Επισυνδέσεις» τώρα. Όχι στους συμψηφισμούς…

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 24.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ALERT TV και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, υφίσταται ένα σοβαρό θέμα δημοκρατίας, το σοβαρό θέμα των επισυνδέσεων, είτε νόμιμες είτε παράνομες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι παρακολούθησεις είναι νόμιμες αλλά αν το γνώριζε δεν θα το επέτρεπε. Θα επενέβαινε δηλαδή σε κάτι νόμιμο…; Πολλές οι αντιφάσεις…
Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει γιατί έγιναν αυτές οι επισυνδέσεις, αν υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί που παρακολουθούνται και τι γίνεται με το λογισμικό predator. Δεν υπάρχει άπλετος πολιτικός χρόνος να εξετάζουμε, πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί και να δώσει απαντήσεις.
Είναι ένα κυβερνητικό παρακράτος που την καθοδήγηση την έχει ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε δικό του άνθρωπο επικεφαλής της ΕΥΠ, ο οποίος δεν είχε τα ανάλογα προσόντα. Επειδή τα προσόντα του επικεφαλής δεν ταίριαζαν σε συγκεκριμένο άτομο (κ. Κοντολέων) άλλαξαν με τροπολογία τα προσόντα ώστε να μην απαιτείται πτυχίο.
Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη, το 2019, η ΕΥΠ υπάγεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά επικεφαλής της ΕΥΠ είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν γίνεται να υποστηρίζει ότι είχε άγνοια για το τι γινόταν…
Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, έγκαιρα ζητήσαμε να γίνει Ολομέλεια της Βουλής. Ζητήσαμε την σύγκληση επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Συμφωνούμε με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κ. Μητσοτάκης όμως το καθυστερεί…
Η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια τακτική συγκεκριμένων σταδίων. Ξεκινάει με την άρνηση ότι δεν ισχύει τίποτα, συνεχίζει με την διασπορά fake news, και τέλος προσπαθεί να κάνει συμψηφισμούς. Αυτό έγινε και στις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, αυτό έγινε και στο πρόσφατο περιστατικό με τους πρόσφυγες στον Έβρο.
Μην ξεχνάμε όμως και τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του δημοσιογράφου κ.Κουκάκη, ο οποίος μόλις ζήτησε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάποια στοιχεία, η κυβέρνηση έσπευσε να περάσει τροπολογία για να μην μπορεί να ενημερώνεται ο θιγόμενος.
Αμαυρώνεται η χώρας μας διεθνώς. Εκτός από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μιλάνε δυσμενώς για την κατάσταση στη χώρα μας, η ίδια η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έκανε ειδική μνεία για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με αφορμή την τηλεφωνική παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό τον διεθνή διασυρμό δεν τον αντέχει ο ελληνικός λαός.
Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί και να διενεργηθούν εκλογές, ο ελληνικός λαός να τοποθετηθεί και να ανοίξει ένα δρόμο σε μια δημοκρατική προοδευτική λύση.
Σχετικά με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ο κ. Μητσοτάκης προστατεύει καρτέλ φυσικού αερίου, δίνει 1.9 δις στους καταναλωτές, στους οικιακούς, στις επιχειρήσεις κλπ, αλλά δεν ακουμπάει την αισχροκέρδεια των τεσσάρων, πέντε που μέσα στην ενεργειακή κρίση θησαυρίζουν.
Ο κ. Μητσοτάκης μας έδεσε χειροπόδαρα στο φυσικό αέριο. Για την ραγδαία αύξηση των τιμών, οι ευθύνες είναι της κυβέρνησης, καθώς συνέδεσε την ηλεκτρική ενέργεια με το φυσικό αέριο και το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο κόσμος υποφέρει.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπαθεί να κρύψει τα υπερκέρδη του καρτέλ ενέργειας με επιδοτήσεις από τα λεφτά των πολιτών. Δεν δέχτηκε η κυβέρνηση να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, μέτρα που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ και δημιούργησε θέσεις εργασίας για τα golden boys της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ, περιλάμβανε σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη μέχρι το 2030 και παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ.»
Το Γραφείο Τύπου

Χ. Καφαντάρη: Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη

Aναδημοσίευση από : https://www.naftemporiki.gr/afieromata/story/1897211/i-klimatiki-allagi-apeilei-tin-europi


Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη

Η κλιματική αλλαγή πλέον απειλεί την Ευρώπη! Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής απειλούν την Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό τα ΜΜΕ έχουν επιδοθεί σε ένα κρεσέντο μετάδοσης ειδήσεων για παρατεταμένο κύμα καύσωνα και έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη. Πράγματι, η Δυτική Ευρώπη από τον Νότο (Ισπανία και Πορτογαλία) μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού (Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) πλήττεται από πρωτοφανή καύσωνα με θερμοκρασίες ρεκόρ 500ετίας για το Λονδίνο και έντονη ξηρασία. Με την πολυθρύλητη ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης, ιδιαίτερα της Αγγλίας, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν ούτε τις επερχόμενες αλλαγές, ούτε την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ενώ απέφυγαν την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση των αναγκαίων υποδομών.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, η γνωστή IPCC, ήδη από το 2007 στις εκθέσεις της περιγράφει τις κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής:

» Άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.

» Αλλαγές στις βροχοπτώσεις.

» Αύξηση της συχνότητας και σφοδρότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.

» Αύξηση της στάθμης της θάλασσας.

H πιο γνωστή επίπτωση του καύσωνα και της ξηρασίας, όπως είναι γνωστό, είναι οι δασικές πυρκαγιές. Μέχρι τώρα καταστροφικές πυρκαγιές σημειώνονται στα νότια της Ευρώπης (Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα), ενώ αναφέρονται πυρκαγιές ακόμα και στα περίχωρα της Μόσχας. Οι καμένες εκτάσεις και η απώλεια βιοποικιλότητας πολλαπλασιάζονται, με την Ελλάδα να κρατά τα σκήπτρα στις καμένες εκτάσεις. Η ετήσια έκθεση της Ε.Ε. εκφράζει την ανησυχία της και επισημαίνει ότι η «κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάρκεια και την ένταση του κινδύνου πυρκαγιών στην Ευρώπη».

Οι κλιματικές αλλαγές του φετινού καλοκαιριού απέδειξαν όχι μόνον πόσο επηρεάζουν τη ζωή στον πλανήτη μας, αλλά και την ευαισθησία και την τρωτότητα των υποδομών του πολιτισμού μας. Τα μεγάλα ποτάμια της περιοχής στεγνώνουν και, όπως ο Ρήνος και ο Έλβας, παρουσιάζουν πολύ χαμηλή στάθμη νερού, αποκαλύπτοντας χαραγμένα μηνύματα -«υδρολογικά ορόσημα»- πολλών αιώνων, ενώ στον Δούναβη αποκαλύπτονται τα βυθισμένα από τον Β’ ΠΠ γερμανικά πλοία. Πολλοί τομείς επηρεάζονται άμεσα, όπως για παράδειγμα το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο ή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η χαμηλή στάθμη των μεγάλων πλωτών ποταμών της Ευρώπης, Ρήνου, Δούναβη, Έλβα, Μοράβα, που διασυνδέονται με τεχνητές διώρυγες, δυσχεραίνει τη διακίνηση αγαθών, προκαλώντας καθυστερήσεις και ελλείψεις στην αγορά. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δέχεται εξίσου σημαντικές δυσκολίες. Αφενός η υδροηλεκτρική παραγωγή επηρεάζεται από την ξηρασία και τη χαμηλή στάθμη ποταμών και ταμιευτήρων και αφετέρου θερμοηλεκτρικοί και πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν με μικρότερα φορτία, λόγω της δυσκολίας ψύξης από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έφερε ο καύσωνας, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση της παραγωγής των πυρηνικών σταθμών της Γαλλίας.

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οι επιπτώσεις της επηρεάζουν τους πάντες και απειλούν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με την Ε.Ε. να ευρίσκεται στο επίκεντρο ενός αέναου αλληλοτροφοδοτούμενου φαύλου κύκλου, αντιμετωπίζοντας πολλαπλή κρίση: κλιματική αλλαγή – διατροφική και ενεργειακή ανασφάλεια – υποβάθμιση περιβάλλοντος και απώλεια βιοποικιλότητας.

Συλλογικές δραστηριότητες και αλλαγή νοοτροπίας και καταναλωτικών προτύπων, σταθερά προσηλωμένες στη διατήρηση της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στα ασφαλή επίπεδα του 1,5-2οC, μπορεί να επαναφέρουν την Ευρώπη στην ενδεδειγμένη τροχιά. Με ορθολογικό σχεδιασμό και φιλόδοξες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών, όπως αυτή της Συμφωνίας του Παρισιού και της μείωσης των εκπομπών μεθανίου, αλλά και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ, πρέπει να επιτύχουμε στη μάχη ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής. ​

Χ. Καφαντάρη:Κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αποδρομή

Αναδημοσίευση από: https://www.avgi.gr/politiki/422672_kybernisi-mitsotaki-se-apodromi

Δεν μπορεί πλέον να πείσει την κοινωνία ο κ. Μητσοτάκης για τις προθέσεις του σχετικά με το εθνικό συμφέρον. Δεν μπορεί να πείσει ότι εργάζεται για την ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Δεν μπορεί να πείσει ούτε καν για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησής του.

H κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει και υποφέρει από την ακρίβεια, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, με τις τιμές να αυξάνονται γεωμετρικά, ενώ νέες αυξήσεις τιμών επίκεινται από Σεπτέμβριο. Η ενεργειακή κρίση και οι τιμές του ηλεκτρικού γίνονται καθημερινά δυσβάστακτες για τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού ανακάλυψε, καθυστερημένα, τα «υπερέσοδα» συγκεκριμένου καρτέλ παραγωγών ενέργειας, δεν τόλμησε μέχρι στιγμής να τα «ακουμπήσει» και περιορίζεται μόνο σε αόριστες εξαγγελλίες για φορολόγηση. Η επιδότηση τελικά δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (με τα δικά μας λεφτά…), ενώ τα υπερέσοδα επταμήνου του προϋπολογισμού ξεπέρασαν τα 5 δισ. Αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως έκαναν μια σειρά χώρες της Ε.Ε.. Άραγε πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δικαιολογήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό της Ελλάδας, του 61%, όταν στην Ε.Ε. είναι περί το 39%;

Το εργασιακό τοπίο προσομοιάζει με ζούγκλα, χωρίς ΣΣΕ, με απλήρωτες υπερωρίες, με ανεπαρκείς και υποβαθμισμένου ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης ήταν η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ. Πώς θα δικαιολογήσει ο κ. Μητσοτάκης την ευρωπαϊκή πρωτιά της χώρας μας στην ανεργία των νέων;

Οι ρυθμίσεις Κεραμέως για την Παιδεία άφησαν πάνω από 30.000 παιδιά έξω από την ανώτατη εκπαίδευση, υποψήφιους πελάτες πλέον για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ΙΕΚ και κολλέγια.

Κανείς δεν «τολμά» να αρρωστήσει, καθώς το ΕΣΥ είναι πλήρως αποδυναμωμένο από προσωπικό και μέσα και διαρκώς υποβαθμίζεται, μέσω της σταδιακής ιδιωτικοποίησής του, που αποτελεί και ιδεοληπτική πολιτική της Ν.Δ.. Πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δικαιολογήσει τους πάνω από 32.000 νεκρούς της πανδημίας, που μας καθιστούν, δυστυχώς, «πρωταθλητές» ανά εκατ. πληθυσμού στην Ευρώπη;

Η σπάνια βιοποικιλότητα και ο δασικός πλούτος της πατρίδας μας πραγματικά κινδυνεύει, τόσο από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές) όσο και από την υποβάθμιση προστασίας της. Ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος Χατζηδάκη κατήργησε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δικαιολογήσει την περσινή καταστροφή 1,4 εκατ. στρεμμάτων δασικής γης από πυρκαγιές και την, μέχρι σήμερα, καταστροφή πάνω από 217.000 στρεμμάτων, με την καταστροφή μεγάλου μέρους του δάσους της Δαδιάς, της Βάλια Κάλντα ή της περιοχής Νατούρα της Θάσου; Φταίει μόνον η κλιματική κρίση;

Οι δημοσιεύσεις του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου Τύπου για τα θέματα των παρακολουθήσεων και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων κάνουν τον γύρο του κόσμου και η εικόνα της πατρίδας μας διεθνώς έχει «γκριζάρει». Με τα θέματα Δημοκρατίας, τις «επισυνδέσεις», την ελευθερία του Τύπου να μειώνονται σταδιακά και να γίνονται αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ε.Ε., πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δικαιολογήσει τα «πεπραγμένα» του επιτελικού κράτους, το συγκεντρωτικό «πρωθυπουργικό» του σύστημα, που ο ίδιος δημιούργησε; Μπορεί να δηλώνει ένας πρωθυπουργός άγνοια και να μην αναλαμβάνει την ευθύνη;

Συγχρόνως, από την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκείται από τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες, σημειώνουμε επιστροφή σε λογικές δεκαετίας του ‘50, δηλαδή λογική δεδομένου συμμάχου, αντικαθιστώντας άκομψα το «ανήκομεν εις την Δύσιν» με τη «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Η ανατροπή της εξωτερικής πολιτικής και τα επί δεκαετίες σχετικά δόγματα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι καθολική. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν παίρνει ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της επιθετικότητα της Τουρκίας, που συστηματικά παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Οι παραβιάσεις κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από την Τουρκία και η έντονη κινητικότητά της στα διεθνή θέματα δεν παίρνουν την ανάλογη απάντηση από την Ελλάδα. Απάντηση όπως η ενεργητική διπλωματία, διεθνείς καταγγελίες και διεθνείς συμμαχίες. Πώς να δικαιολογήσει ο κ. Μητσοτάκης ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν οπλισμό στην Ουκρανία, εμπλεκόμενη στην πολεμική σύρραξη, μετά την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντί να αποτελέσει παράγοντα ειρήνευσης;

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει. Ό,τι και να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, εν είδει προεκλογικής παροχολογίας, δεν σώζεται, δεν πείθει. Αναγκαία καθίσταται πλέον η πολιτική αλλαγή, μέσα από εκλογική διαδικασία άμεσα. Μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση είναι αναγκαία, ώστε να «σώσει ό,τι σώζεται», για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας και του λαού μας.

X. Καφαντάρη: 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

06.08.2022


6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:
Η σημερινή μέρα είναι μαύρη επέτειος για όλον τον πλανήτη. Οι ατομικές βόμβες που ισοπέδωσαν την Χιροσίμα (06.08.1945) και το Ναγκασάκι (09.08.1945) που ακολούθησε, άνοιξαν μια νέα ιστορική περίοδο για την ανθρωπότητα. Την εποχή του ΦΟΒΟΥ, του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και της ισορροπίας του ΤΡΟΜΟΥ ανάμεσα στους πολιτικούς συνασπισμούς.
Σήμερα, κάπου 13.000 ατομικές και πυρηνικές κεφαλές, αποθηκευμένες σε όλα τα μήκη και πλάτη, συνεχίζουν να απειλούν την ίδια την ζωή και είναι ικανές να καταστρέψουν μερικές εκατοντάδες φορές τον πολιτισμό στον πλανήτη μας, ενώ, πάνω από 450 πυρηνικοί αντιδραστήρες, μπορούν, δυνητικά, να παράξουν ακόμα περισσότερα πυρηνικά πυρομαχικά.
Σήμερα, με τον πόλεμο να βυσσοδομεί, ακόμα μια φορά στην ήπειρο μας, τις απειλές που εκτοξεύονται από τους αντιμαχόμενους, την διεθνή ένταση αλλά και την υποστήριξη της ΕΕ που άνοιξε την πόρτα προς την πυρηνική ενέργεια, δήθεν σαν «πράσινης τεχνολογίας», ο πυρηνικός εφιάλτης αναβιώνει και επιστρέφει.
Με την ευκαιρία της θλιβερής σημερινής επετείου η ανθρωπότητα πρέπει να κινητοποιηθεί και να αντισταθεί. Πρέπει να απαιτήσει τον καθολικό πυρηνικό αφοπλισμό, πρέπει να απαιτήσει αρχίσουν έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Το σύνθημα παραμένει πάντοτε επίκαιρο.
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ