Το νερό είναι ο άνθρακας του μέλλοντος

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 23.11.2016, κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων και την απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάμε σήμερα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 94/2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ. Επειδή, όμως, η συζήτηση πήρε και έναν άλλον χαρακτήρα γενικότερα από τους εισηγητές, κύριοι της Αντιπολίτευσης, σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική της χώρας, θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάποια ζητήματα.

Καταρχάς, εφαρμόζεται μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ο τομέας της ενέργειας έχει καθοριστική θέση σε αυτή την πολιτική. Η Ελλάδα τείνει να γίνει ενεργειακός κόμβος, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης -κάτι το οποίο είναι ζητούμενο. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου