Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  κ.κ Υπουργούς:

.-   Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,Περιβάλλοντος & Ενέργειας

                                                 .- Εξωτερικών                                                                                                                                                          

                                                                                                          Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

ΘΕΜΑ:  Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου.

Πέρυσι τέτοια περίπου εποχή, είχαμε καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2515/12.09.2014 ερώτηση μας για την  επιτάχυνση της κύρωσης της διεθνούς σύμβασης για την απαγόρευση χρήσης υδραργύρου, γνωστής και ως σύμβασης «Minamata» (από το όνομα της πόλης στην οποία συνέβη το σοβαρότερο συμβάν δηλητηρίασης από υδράργυρο στα μέσα του 20ου αιώνα).

Μάλιστα στο πλαίσιο της 69ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 24.09.2014, διεξήχθη ειδική σύνοδος του ΟΗΕ με σκοπό την προώθηση της υπογραφής και της κύρωσης την εν λόγω συμφωνίας. Όπως προκύπτει από την λιγόλογη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών (έγγραφο με αρ. πρωτ. 21/238/ΑΣ 40118 της 02.10.2014) η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Παράνομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων υδραργύρου

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Οικονομικών

– Εσωτερικών

16.09.2014

ΘΕΜΑ: Παράνομη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων υδραργύρου

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 20/08/14 του ΥΠΕΚΑ «[…] γερμανική εταιρεία, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις στη Γερμανία στις οποίες προκύπτει υδράργυρος από επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν υδράργυρο, ενώ όφειλε να διαθέτει τα απόβλητα σε ιδιόκτητο υπόγειο χώρο διάθεσης, τα διακινούσε στο εξωτερικό ως προϊόν, μέρος των οποίων έχει διακινηθεί και μέσω της Ελλάδας προς τρίτες χώρες[…]». Παράλληλα, στο ίδιο ΔΤ επισημαίνεται ότι, «[…] Διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση του αποβλήτου έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο κανονισμός για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων […]».

Σε ρεπορτάζ που δημοσιεύονται σε ιστότοπους και εφημερίδες (ενδεικτικά αναφέρεται δημοσίευμα της Καθημερινής από 02.09.2014) εκφράζονται σοβαρά ερωτηματικά για το εάν υπάρχουν και πού βρίσκονται αποθηκευμένες εντός της χώρας και άλλες ποσότητες επικίνδυνου και τοξικού υδραργύρου.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων και είναι εύλογη η ανησυχία ότι την παρατεινόμενη προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων φορτίων μπορεί να ακολουθεί η παράνομη διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ ή και ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Κύρωση της διεθνούς Σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου.

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Εξωτερικών

12.09.2014

ΘΕΜΑ: Κύρωση της διεθνούς Σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου.

Αξιωματούχοι σημαντικού αριθμού κρατών υπέγραψαν στις 10 Οκτωβρίου 2013 στην Ιαπωνία την πρώτη παγκόσμια δεσμευτική Σύμβαση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις τοξικές, αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης υδραργύρου, γνωστή ως Σύμβαση «Minamata» (από την ομώνυμη πόλη, επίκεντρο του σοβαρότερου συμβάντος δηλητηρίασης από υδράργυρο, στα μέσα του 20ού αιώνα). Τη Σύμβαση μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει συνολικά 102 χώρες και η Ε.Ε. σαν σώμα. Μεγάλοι απόντες από την υπογραφή η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Αίγυπτος, η Ουκρανία, η Τουρκία και μερικές ακόμα αναπτυσσόμενες χώρες.

  Η διεθνής Σύμβαση τίθεται  σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από 50 χώρες, αλλά, μέχρι σήμερα, μόνον  οι Η.Π.Α. την έχουν επικυρώσει. Η Ε.Ε., παρά την υπογραφή της  σύμβασης (εκτός Πολωνίας και  Εσθονίας και Λεττονίας, όπως  αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Συνθήκης για τον υδράργυρο http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/Default.aspx ), έχει θέσει τα άρθρα της σε δημόσια διαβούλευση και δεν έχει ζητήσει, ακόμα, από τα κράτη μέλη την επικύρωση της Σύμβασης αυτής.

Διεθνείς οργανισμοί όπως η UNEP ( Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Περιβάλλοντος) και η Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) έχουν ζητήσει την όσο δυνατόν γρηγορότερη κύρωση της Σύμβασης, ώστε να γίνει δυνατή η άμεση εφαρμογή της. Επισημαίνουμε εδώ, ότι παρόμοια διεθνής Σύμβαση περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί το «Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ» για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, της οποίας τα αποτελέσματα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΗΕ, είναι πολύ θετικά, αφού αναμένεται η επιστροφή στα επίπεδα του 1980 μέχρι τα μέσα του αιώνα μας.

Εν τω μεταξύ, στο περιθώριο της 69ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Έθνων, έχει οριστεί ειδική συνάντηση στις 24.09.2014 για την υπογραφή και επικύρωση της Σύμβασης «Minamata», υπό την αιγίδα του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Δεδομένου ότι πολύ πρόσφατα (σύμφωνα με επίσημο Δελτίο Τύπου της 28.08.2014 του ΥΠΕΚΑ) σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό παράνομης διακίνησης υδραργύρου από Γερμανική εταιρεία σε αποθήκες στον Ασπρόπυργο, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη κύρωση της Συνθήκης «Minamata» επιβεβλημένη,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.  Τι μέτρα έχουν αναλάβει για την έγκαιρη κύρωση της διεθνούς Σύμβασης «Minamata», για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις τοξικές, αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης υδραργύρου;

2. Υπάρχει πρόθεση συμμετοχής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ειδική συνάντηση των Η.Ε. για την κύρωση της ανωτέρω Σύμβασης;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη