Διάσωση του ΤΑΠΙΛΤ ΑΤ

syriza_logo

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                                                                                                                                25.Ιουνίου.2015

Θέμα: ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ ΑΤ

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι επικουρικό ταμείο, που ασφαλίζει υποχρεωτικά για Επικουρική σύνταξη τραπεζικούς υπαλλήλους προερχόμενους από τις πρώην Τράπεζες ΙΟΝΙΚΗ(τώρα Alpha Bank), Μακεδονίας Θράκης(τώρα Πειραιώς), ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΚΡΗΤΗΣ_ΑΘΗΝΩΝ(τώρα EUROBANK), ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ(Εθνική) και ΑΤΤΙΚΗΣ.

Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο, το οποίο την 16.4.2015 ασφάλιζε 11171 τραπεζικούς υπαλλήλους (4868 εργαζόμενους και 6.303 συνταξιούχους).Τα επικουρικά βοηθήματα προς τους 6.303 συνταξιούχους του ταμείου έχουν μειωθεί την τελευταία 3ετία κατά 72%.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου