Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

Της Μαρίας Παντελιά*

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1.Τι σημαίνει  «Ρυθμιστικό Σχέδιο»

Τα «Ρυθμιστικά Σχέδια», στηρίζονται στην οικονομική βάση της χώρας και αποτελούν την εφαρμογή της οικονομικής, χωρικής, παραγωγικής  και  κοινωνικής πολιτικής στην ανάπτυξη μιας πόλης – περιοχής.

Πρέπει να αποτελούν συνέχεια  και εφαρμογή του  Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Είναι κατά κύριο λόγο πολιτικά εργαλεία και λιγότερο τεχνοκρατικά.

Τα σύγχρονα ρυθμιστικά σχέδια και γενικότερα ο καθολικός χωρικός σχεδιασμός των αστικών κέντρων, εμφανίστηκαν στον 20ο αιώνα. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου