Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς), οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του N.3863/15-7-2010 (αρθ. 10, παρ.17 περ. β).

syriza_logo

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ : Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης  (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς), οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του N.3863/15-7-2010 (αρθ. 10, παρ.17 περ. β).

 Με βάση τον N.3863/15-7-2010 άλλαξε το όριο ηλικίας στις γυναίκες με ανήλικο παιδί για την συνταξιοδότησή τους από τον Κύριο Φορέα, ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και δόθηκε η δυνατότητα, σε όσες ήταν ασφαλισμένες πριν την 1-1-1993,εφόσον μέχρι το τέλος της 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί, με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους να μπορούν να συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη σύνταξη (του 50ου με μειωμένη), χωρίς να εξετάζεται αν κατά την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συντρέχει, ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Να σημειώσουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες στην πρώην Εμπορική Τράπεζα μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους από τον κύριο φορέα τους (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λαμβάνουν τη συνολική σύνταξή τους , ως εξής:

  • Από το ΕΤΕΑ όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι την 18-04-2006. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) είναι το πρώην ΕΤΕΑΜ στο οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ, που ήταν επί χρόνια το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας (Νόμος 3455/2006)
  • Από το ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων), όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 18-04-2006 (ν.3455/2006)

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου