Επιτείνεται η άδικη μεταχείριση και ο αποκλεισμός από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

21/08/2014

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

·     Οικονομικών

·     Εσωτερικών

·     Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Θέμα: Επιτείνεται η άδικη μεταχείριση και ο αποκλεισμός από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

       Στις 24 Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. 2/53212/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2012/Β΄ ), σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται, επιτέλους, η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μεταξύ άλλων, στους εργαζόμενους σε Ιδιωτικού Δικαίου δημοτικές επιχειρήσεις και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Ωστόσο, με την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση δυστυχώς επιτείνονται, αντί να θεραπεύονται, τα προβλήματα αποκλεισμού και αυθαιρεσίας που έχουν δημιουργηθεί με την αρ. οικ.2/16519/0022  Υπουργική  Απόφαση ( Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012) σε βάρος μεγάλου αριθμού απασχολούμενων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Αντί να κατονομάζονται, ρητά και χωρίς εξαιρέσεις, όλοι όσοι απασχολούνται επί τόπου στις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχέσης εργασίας, ως δικαιούχοι του μηνιαίου επιδόματος της κατηγορίας Α΄, καθοριζόμενου στα 150 ευρώ, υπάρχουν διατάξεις που αποκλείουν πολλoύς από αυτούς.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

·     Στην κατηγορία Α’ (καθοριζόμενο μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ) περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, τη μεταφορά, τη διαλογή, την επιστασία και την καταστροφή απορριμμάτων, όσοι εργάζονται σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές (το αυτό προβλέπεται στη  ΚΥΑ 2/16519/0022 ).

·     Οι φύλακες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (φύλακες ΧΥΤΑ) περιλαμβάνονται στην κατηγορία Γ΄, για την οποία ισχύει το κατώτερο μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ύψους 35 ευρώ. Ήτοι, υποδεικνύεται με σαφήνεια ότι «η φύλαξη» δεν περιλαμβάνεται στην «επιστασία», που ως ειδικότητα προβλέπεται στην κατ. Α, γεγονός που συνιστά άδικη μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων στους ΦοΔΣΑ  ΝΠΙΔ  και έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με όσα ισχύουν για το προσωπικό των ΟΤΑ και ΦοΔΣΑ ΝΠΔΔ  σε εφαρμογή της  ΚΥΑ 2/16519/0022.

·     Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Δήλωση της βουλευτή Β΄Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χαράς Καφαντάρη με αφορμή την έναρξη της δημοπράτησης για την κατασκευή τεσσάρων νέων εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική

syriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22/01/2013

Η Χαρά Καφαντάρη παρέστη σήμερα στη συγκέντρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ έξω από τα γραφεία του ΕΔΣΝΑ, όπου ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης για το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων στο Γραμματικό.

Η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε: «Η εκχώρηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα μέσω των ΣΔΙΤ και με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου -πέρα από σκανδαλώδης- είναι αντιαναπτυξιακή, αντιπεριβαλλοντική και ανορθολογική. Ουσιαστικά παραδίδει για 27 χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής σε ιδιώτες. Με τις συμβάσεις που θα υπογραφούν ο ιδιώτης επενδυτής θα έχει συμφέρον να παραμείνει ο όγκος των απορριμμάτων μεγάλος, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη χαριστική βολή στις πολιτικές μείωσης των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση και σε όλα τα στάδια που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων θα επιφέρει εκτίναξη των δημοτικών τελών, απώλεια θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ και τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας καύσης των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει καταθέσει συγκεκριμένη και επεξεργασμένη πρόταση διαχείρισης, βασισμένη στη λογική αποκεντρωμένων δράσεων σε επίπεδο δήμων, με τη δημιουργία μονάδων φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες θα εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων και στην αξιοποίηση των προϊόντων της ανακύκλωσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, κάτω πάντα από δημόσιο έλεγχο και με τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Δεν νομιμοποιούνται να προχωρήσουν».

Επίσκεψη της Χαράς Καφαντάρη στους Δήμους Ν. Ιωνίας και Μεταμόρφωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 15.11.12 η βουλευτής Β Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χαρά Καφαντάρη επισκέφθηκε το Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου συνομίλησε με εργαζόμενους και το Δήμαρχο κ. Μ. Καρπέτα σχετικά με την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα μέτρα του τρίτου «Μνημονίου». Μέτρα που οδηγούν  σε χιλιάδες απολύσεις στους ΟΤΑ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κατάρρευση των υπηρεσιών της.

Ακολούθως επισκέφθηκε το Δήμο Ν. Ιωνίας, όπου επίσης συναντήθηκε με το Δήμαρχο κ. Η. Γκότση, καθώς και με τους εργαζόμενους και το σωματείο τους, οι οποίοι πραγματοποιούν κατάληψη, ώστε να μην προχωρήσουν οι διαθεσιμότητες- απολύσεις, που προβλέπονται με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε εφαρμογή της γνωστής ρήτρας του Μεσοπρόθεσμου.

Επίσης  συναντήθηκε με τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας  Πολεοδομίας της Ν. Ιωνίας,  όπου συζητήθηκαν εκτός από το θέμα των διαθεσιμοτήτων  και τα επί μέρους προβλήματα της υπηρεσίας,   η οποία εξυπηρετεί πλην της Ν. Ιωνίας και άλλους εννέα Δήμους της γύρω περιοχής.

Η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε:

“όπως έγκαιρα είχαμε προβλέψει ο Καλλικράτης αποτελεί το μακρύ χέρι των Μνημονίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους και με πλήθος αρμοδιοτήτων η Τ.Α. οδηγείται σε μαρασμό. Με την υλοποιούμενη πολιτική οδηγείται σε ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών της  και «ανταποδοτικότητα»  σχεδόν όλων των υπηρεσιών της. Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στοχεύουν στην Τ.Α., ιδιαίτερα δε στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων, που είναι από τους πρώτους τομείς ενδιαφέροντος της τρόικας.

Σήμερα, απαιτείται η δημιουργία ενός κινήματος της Τ.Α., ενός κινήματος Δημάρχων, αιρετών, εργαζομένων, που μαζί με όλη την κοινωνία θα αποτρέψουν τις μνημονιακές πολιτικές και θα κάνουν την  ΑΝΑΤΡΟΠΗ».

Το Γραφείο Τύπου