Αναδασωτέες διεκδικούμενες εκτάσεις της περιοχής Αγ. Τριάδας (Πεύκα Βέρδη) του Δήμου Πετρούπολης

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

23/12/2013

Θέμα:Αναδασωτέες διεκδικούμενες εκτάσεις της περιοχής Αγ. Τριάδας (Πεύκα Βέρδη) του Δήμου Πετρούπολης

     Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12379/28-06-2013 είχαμε απευθυνθεί προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στους πρόποδες του Ποικίλου Όρους (7.500 στρέμματα γης της δυτικής Αθήνας διεκδικούνται καταχρηστικά από την εκκλησία και ιδιώτες), καθώς και για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται σε έναν από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου και δροσιάς του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Στην απάντηση του κ. Υπουργού δόθηκε ως επισυναπτόμενο έγγραφο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1565/18-07-2013 του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, ενώ επισημάνθηκε και το αίτημα του ΥΠ.Ε.Κ.Α. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προκειμένου η Βουλή να ενημερωθεί για τυχόν καταπατήσεις στην επίμαχη εν θέματι περιοχή.

Το προαναφερόμενο επισυναπτόμενο έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εγγράφων εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών, οι οποίες συνομολογούν πως ένα μεγάλο κομμάτι της διεκδικούμενης περιοχής είναι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και μάλιστα αναδασωτέες εκτάσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, όπως αυτές καθορίστηκαν στην 108424/13-9-1934 απόφασης του Υπ. Γεωργίας. (Το Υπ. Γεωργίας κατέληξε στο ίδιο πόρισμα και το 1985, με το υπ.αριθμ. πρωτ. 172353/4567/19-9-1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών, αναφέροντας μάλιστα πως δεν θα έπρεπε να έχουν μπει στο σχέδιο πόλης του 1970). Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου