“Χωρίς μετρήσεις–καταγραφές των εφαρμογών ψεκασμού δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αξιολόγηση οποιασδήποτε δράσης καταπολέμησης κουνουπιών”

Δήλωση της Χαράς Καφαντάρη για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών

 

hara

Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε σε πολλές περιοχές της χώρας η καταπολέμηση των κουνουπιών, όταν σύμφωνα με την εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχριτα μέσα Απριλίου. Το σημαντικότερο ωστόσο πρόβλημα δεν είναι η καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων, είναι η απουσία ή η αδυναμία εποπτείας και πιστοποίησης των ψεκαστικών εφαρμογών.Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα αναφορικά με τις δειγματοληψίες, τους ψεκασμούς και τις δράσεις πεδίου που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης.

Χωρίς μετρήσεις–καταγραφές των εφαρμογών ψεκασμού δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αξιολόγηση οποιασδήποτε δράσης καταπολέμησης κουνουπιών. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αξιολόγηση των έργων καταπολέμησης, καμία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών δαπανών.

Για το λόγο αυτό, καταθέσαμε σήμερα μαζί με άλλους 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση προς τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας ενημέρωση της βουλής και των πολιτών:

Αν έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των προηγούμενων ετών.
Αν ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα καταπολέμησης των προνυμφών και πώς αντιμετωπίστηκαν στις περιοχές όπου υπήρξαν καθυστερήσεις εφαρμογής.
Αν έγινε συμπληρωματικά καταπολέμηση ενήλικων κουνουπιών από αέρος πού και πότε.
Αν κατατέθηκαν οι τελικές εκθέσεις των πεπραγμένων των ψεκασμών, με ποιο τρόπο γίνεται η τεκμηρίωση της επιφάνειας ψεκασμού (σχετίζεται άμεσα με τη δαπάνη δημοσίου χρήματος).
Αν υπήρξε αξιολόγηση του κόστους υλοποίησης των έργων αυτών, αν ερευνήθηκαν οι περιπτώσεις διαγωνισμών με μόλις έναν ενδιαφερόμενο, κ.α.