Πλήρης αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής στο Δερβένι Θεσσαλονίκης

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Εσωτερικών

Η παλαιά χωματερή του Δερβενίου, που σταμάτησε τη λειτουργία της το 1984 και απέχει περί τα 1200 μέτρα από κατοικημένη περιοχή, συνεχίζει να μην έχει αποκατασταθεί πλήρως από τον σύνδεσμο ΟΤΑ- Θεσσαλονίκης.

Το έγγραφο (Α.Π. 81879/3662/17.10.12) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς το τοπικό Σύνδεσμο ΟΤΑ, μετά από καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ευκαρπίας και μετά από επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου της Διεύθυνσης την 1.8.12, αναφέρει:

για την αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η με Α.Π. οικ. 82408/3.9.96 Απόφαση ¨Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με Α.Π. οικ.114903/12.11.1997 Απόφαση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Α.Π.Ο. για τη μεταφροντίδα του χώρου αναφέρεται η υποχρέωση κατασκευής παραθύρων εκτόνωσης βιοαερίου σε διάφορα σημεία της χωματερής και τακτικοί έλεγχοι με παγίδες βιοαερίου, ενώ για τα διασταλλάζοντα προβλεπόταν η κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς τους στο βιολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης για περαιτέρω επεξεργασία.

Σύμφωνα με την απάντηση του Συνδέσμου ΟΤΑ δεν κατασκευάσθηκε η δεξαμενή συλλογής διασταλλαζόντων λόγω έλλειψης αυτών, κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό τόσο λόγω του μεγάλου όγκου των αποβλήτων που έχουν εναποτεθεί, όσο και γιατί όπως αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είχε υπολογισθεί ημερήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων της τάξης των 5 κυβικών μέτρων. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου