Έρχεται νέα περιβαλλοντική θυσία στο βωμό του κέρδους; Πρώτες σκέψεις για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς

Τελευταία πληθαίνουν οι συζητήσεις σχετικά με την εξόρυξη και ενεργειακή αξιοποίηση του σχιστολιθικού αερίου. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, εκμεταλλεύονται χρόνια το σχιστολιθικό αέριο, ενώ στην Ε.Ε. μετά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής για την ενέργεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ε.Ε. θα έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες-νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή εξαγωγή shale-gas στην Ευρώπη.
Πρωτεργάτης στην εισαγωγή του σχιστολιθικού αερίου στην ενεργειακή ατζέντα της Ε.Ε. και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ, η οποία το συμπεριέλαβε στον οδικό χάρτη της Επιτροπής ITRE του Ευρωκοινοβουλίου για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. έως το 2050, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
Πρόσφατα έγινε και συζήτηση σχετική στην ελληνική Βουλή, μετά από επίκαιρη ερώτηση βουλευτού της συμπολίτευσης, όπου ο υπουργός ΥΠΕΚΑ δήλωσε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης το σχιστολιθικό αέριο, καταθέτοντας συγχρόνως και Έκθεση του ΙΓΜΕ για τον ελλαδικό χώρο. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου