Μέσα προστασίας δημόσιας δασικής γης Υμηττού

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

09/04/2013

Tο όρος Υμηττός, μαζί με το «αισθητικό δάσος της Καισαριανής» και τη «λίμνη Βουλιαγμένης», είναι ενταγμένα στο  πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000 (κωδικός GR 3000006). Η σημασία του Υμηττού από οικολογική, ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική άποψη είναι σε όλους γνωστή. Σημαντική όμως είναι η θετική συμβολή του στη διαμόρφωση του μικροκλίματος της Αττικής, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για το λόγο αυτό είναι επίκαιρη η ανάγκη για απομάκρυνση όλων των χρήσεων, που δεν συνάδουν με το δασικό του χαρακτήρα.

Το νέο ΠΔ για τον Υμηττό (ΦΕΚ 187/Δ/16.6.2011), που αντικατέστησε  το ΠΔ του 1978 περιέχει  θετικές ρυθμίσεις, όπως: H επέκταση της Α ζώνης (περί τα 100.000 στρ), η οποία χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης και των μνημείων, ο ορισμός σαν ζώνη Απόλυτης Προστασίας όλων των κύριων ρεμάτων του Υμηττού (50 μ εκατέρωθεν του κεντρικού άξονά τους), η απαγόρευση σε όλο τον ορεινό όγκο της θήρας, του μηχανοκίνητου αθλητισμού  και των διαφημιστικών πινακίδων, η καταγραφή όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων στο βουνό, η θεσμοθέτηση του Μητροπολιτικού πάρκου Γουδή και Ιλισίων. Ωστόσο, δεν θωρακίζει ουσιαστικά τον Υμηττό, όπως απαιτούν οι σημερινές ανάγκες. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι δεν αναφέρει τίποτε για την απομάκρυνση του Κέντρου Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ στην Ηλιούπολη (όρια με τον Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού) -το οποίο λειτουργεί χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως επισημαίνει το ΣΤΕ με παλαιότερη απόφασή του το 2005- δεν αναφέρει ρητά την απαγόρευση νέων οδικών έργων – αυτοκινητόδρομων και δεν αντιμετωπίζει το θέμα των οικοδομικών συνεταιρισμών.

Δεδομένου ότι,

 • Ο Υμηττός αποτελεί «ανάσα ζωής» για το λεκανοπέδιο,
 • Πλήθος ενστάσεων στο νέο Π.Δ. έχουν κατατεθεί (με διαφορετικά σκεπτικά ) από ιδιώτες και Δήμους περί τον Υμηττό,
 • Αναβιώνουν οι σκέψεις για νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό, εν όψει και της εκποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού,
 • Οι αυθαιρεσίες, οι παρανομίες και οι καταπατήσεις δημόσιας δασικής γης συνεχίζονται,
 • Το Δασαρχείο Υμηττού, που προβλέπεται με το ΠΔ 135 του 2010 δεν έχει ιδρυθεί ακόμη.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

 1. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση να προστατεύσει τη δημόσια δασική γη του Υμηττού, υλοποιώντας εκτός των άλλων και την προβλεπόμενη από το ισχύον ΠΔ καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων;
 2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την προστασία της βιοποικιλότητας, αναστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Υμηττού και αποτροπή των σχεδίων για νέους αυτοκινητόδρομους;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Καφαντάρη

Προστασία βιοποικιλότητας Υμηττού

syriza

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ          

                                                                    02.4.2013

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Tο  όρος Υμηττός, μαζί με το «αισθητικό δάσος της Καισαριανής» και τη «λίμνη Βουλιαγμένης», είναι ενταγμένα στο πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000 (κωδικός  GR 30000006). Η  σημασία του Υμηττού από  οικολογική, ιστορική, αρχαιολογική  και πολιτιστική άποψη είναι σε όλους γνωστή. Σημαντική όμως είναι  η θετική συμβολή του  στη διαμόρφωση του μικροκλίματος της Αττικής, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Για το λόγο αυτό είναι επίκαιρη η ανάγκη  για απομάκρυνση όλων των χρήσεων, που δεν συνάδουν με το δασικό του χαρακτήρα.

Το νέο ΠΔ για τον Υμηττό (ΦΕΚ 187/Δ/16.6.2011), που αντικατέστησε  το ΠΔ του 1978 περιέχει  θετικές ρυθμίσεις, όπως: H επέκταση της Α ζώνης (περί τα 100.000 στρ),  η οποία χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης  και των μνημείων, ο  ορισμός σαν ζώνη Απόλυτης Προστασίας  όλων των κύριων  ρεμάτων του Υμηττού (50 μ εκατέρωθεν του κεντρικού άξονά τους), η απαγόρευση  σε όλο τον ορεινό όγκο της θήρας, του μηχανοκίνητου αθλητισμού  και των διαφημιστικών πινακίδων,  η καταγραφή όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων στο βουνό, η θεσμοθέτηση του Μητροπολιτικού πάρκου Γουδή και Ιλισίων. Ωστόσο, δεν θωρακίζει ουσιαστικά τον Υμηττό, όπως απαιτούν  οι  σημερινές  ανάγκες. Ενδεικτικά σημειώνουμε, ότι  δεν αναφέρει τίποτε για το Κέντρο Υψηλής Τάσης στην Ηλιούπολη (όρια με τον Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού), το οποίο λειτουργεί χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπως επισημαίνει το ΣΤΕ με παλαιότερη απόφασή του το 2005), δεν αναφέρει ρητά την απαγόρευση νέων οδικών έργων – αυτοκινητόδρομων και δεν αντιμετωπίζει το θέμα των οικοδομικών συνεταιρισμών.

Δεδομένου ότι,

 • Ο Υμηττός αποτελεί  «ανάσα ζωής» για το λεκανοπέδιο,
 • Πλήθος ενστάσεων  στο νέο Π.Δ. έχουν κατατεθεί (με διαφορετικά σκεπτικά ) από ιδιώτες και Δήμους περί τον Υμηττό,
 • Αναβιώνουν οι σκέψεις για νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό, εν όψει και της εκποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού,
 • Οι αυθαιρεσίες, οι παρανομίες και οι καταπατήσεις δημόσιας δασικής γης συνεχίζονται,
 • Το  Δασαρχείο Υμηττού, που προβλέπεται με το ΠΔ 135 του 2010 δεν έχει ιδρυθεί ακόμη.

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

 1. Πώς σκέπτεται η κυβέρνηση να προστατεύσει τη δημόσια δασική γη του Υμηττού, υλοποιώντας εκτός των άλλων και την προβλεπόμενη από το ισχύον ΠΔ καταγραφή  των αυθαιρέτων κτισμάτων;
 2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την προστασία της βιοποικιλότητας, αναστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του Υμηττού και αποτροπή  των  σχεδίων για νέους αυτοκινητόδρομους;

                                                                         Η ερωτώσα βουλευτής 

   Χαρά Καφαντάρη

Συνάντηση της Χαράς Καφαντάρη με μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

syriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αποτελούμενη από τους βουλευτές Β’Αθήνας Χαρά Καφαντάρη και Απόστολο Αλεξόπουλο, μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συναντήθηκε τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου με μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο, τονίζοντας ότι παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την άμεση απομάκρυνση του Badminton, τα προβλήματα παραμένουν υπαρκτά. Προσέθεσαν δε, πως η σημερινή πραγματικότητα των αλλεπάλληλων μνημονίων έχει σαν βασικό συστατικό την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, τμήμα της οποίας αποτελεί και η έκταση Γουδή.

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ σημείωσε πως θεωρεί εγκληματικά για τις προοπτικές ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου της Αθήνας τον κατακερματισμό, την πολεοδόμηση και την πώληση σε ιδιώτες τμήματος της έκτασης, τη στιγμή που η Πολιτεία δεν προχωρά στην υλοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 187/2011, το οποίο θεσμοθέτησε τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου και σύσταση φορέα διαχείρισης. Επισημάνθηκε ακόμα η ανάγκη υποστήριξης των αγωνιζόμενων πολιτών και συλλογικοτήτων ενάντια στην καταστροφική αυτή πολιτική που, εκτός από συνέπεια της εφαρμογής των μνημονιακών επιταγών, έρχεται ως συνέχεια των παλαιότερων πολιτικών της εμπορευματοποίησης των μεγάλων δημόσιων, ελεύθερων και αδόμητων χώρων της Αττικής.

Ολοκληρώνοντας, η αντιπροσωπεία ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής για την ενημέρωση και δήλωσε ότι –και μέσω των διαδικασιών Κοινοβουλευτικού ελέγχου- θα στηρίξει τον αγώνα των κατοίκων για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου, με ήπιες κοινωφελείς χρήσεις και με προάσπιση του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα του, σε εφαρμογή των προβλεπομένων από το Π.Δ.

 

Το Γραφείο Τύπου