Άμεση εφαρμογή του Νόμου Ν.4029/2011 σχετικά με την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εθελοντές πυροσβέστες

syriza

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Τον Νοέμβριο του 2011 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν.4029/2011 για τον Εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Το συγκεκριμένο νόμο τον υπερψήφισε και η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύοντας ότι το νομοθέτημα αυτό θα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα Σώματα αυτά χωρίς να υποκαθίσταται ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας.

Ειδικότερα στον τομέα που αφορά στον Εθελοντισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, από το 1991 έως και σήμερα ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη έχει αναμφισβήτητα προσφέρει στο Π.Σ. και στην ελληνική κοινωνία, ενώ με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται η αναβάθμισή του. Παράλληλα ικανοποιούσε ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα του εθελοντικού προσωπικού για τη χορήγηση, από το Πυροσβεστικό Σώμα, των απαραίτητων για την ασφάλεια τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), καθότι, ακόμα και σήμερα, οι εθελοντές πυροσβέστες είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν αυτά από την τσέπη τους, πράγμα προφανώς απαράδεκτο. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου