Μονάδες Καύσης Βιομάζας στην Αττική

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Εσωτερικών

-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Υγείας

22.03.2013

Στο Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής ήρθε για συζήτηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την δημιουργία 6 μονάδων καύσης βιομάζας, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο αεριοποίησης βιομάζας και καύση του παραγόμενου syngas (ενώ κακώς αναφέρεται στην Μ.Π.Ε. σαν παραγωγή βιοαερίου, με το οποίο δεν έχει καμία σχέση). Η μεν συζήτηση αναβλήθηκε γιατί ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία από τον επενδυτή, αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν.

Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την δημιουργία 6 μονάδων καύσης βιομάζας, ισχύος ≤ 1 ΜW  η κάθε μια. Η εγκατάσταση των μονάδων θα γίνει σε παρακείμενα και όμορα οικόπεδα, όπως φαίνεται και στον κατατεθειμένο χάρτη στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ βρίσκονται υπό ενιαίο οικονομικό, εφοδιαστικό και διοικητικό καθεστώς. Κατόπιν τούτου είναι προφανές ότι είναι μια ενιαία παραγωγική μονάδα. Η ίδια η εταιρεία άλλωστε φέρεται ότι παραδέχεται ότι η κατάτμηση της μονάδας των 6 ΜW σε 6 μονάδες του 1 MW έγινε αποκλειστικά και μόνο, για επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας και παράκαμψη ουσιαστικά της κείμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα για  παράκαμψη της αδειοδότησης από την ΡΑΕ.  Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου