Λειτουργικά προβλήματα του ΕΚΑΒ – Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και επιτελεί έργο αναντικατάστατο και κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ και την ποιότητα της δημόσιας περίθαλψης.

Οι περικοπές των δημόσιων δαπανών υγείας λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων έχουν δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σ’ αυτή την ζωτικής σημασίας υπηρεσία και υπονομεύουν τα σημαντικά θετικά βήματα που είχαν γίνει στην οργάνωση και την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΚΑΒ. Ο προϋπολογισμός του ΕΚΑΒ για το 2012 ήταν μειωμένος κατά 40%, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη προς τους προμηθευτές, να παρατηρούνται ελλείψεις ανταλλακτικών που καθηλώνουν ασθενοφόρα στο συνεργείο, να μη ανανεώνεται ο πεπαλαιωμένος στόλος των ασθενοφόρων (τα περισσότερα μετρούν ήδη πάνω από 600.000-700.000 χιλιόμετρα κίνησης), να υπάρχουν ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις στα περισσότερα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, να διαιωνίζονται οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, ιδίως στην επαρχία, να υπάρχει δυσκολία ακόμα και προμήθειας καυσίμων και, βεβαίως, να διαιωνίζεται το πρόβλημα της καθυστερημένης καταβολής των εξαιρέσιμων αποδοχών, των υπερωριών και των εκτός έδρας των εργαζομένων που με ζήλο και ευσυνειδησία εξακολουθούν να παρέχουν ένα έργο αδιαμφισβήτητης κοινωνικής σημασίας. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου