Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το Λιμενικό Σώμα και την Πλοηγική Υπηρεσία

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι και κυρίες Βουλευτές,

πολλά θέματα ανοίγουν σ’ αυτό το εν λόγω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εγώ θα αναφερθώ αποκλειστικά στο Λιμενικό Σώμα και στη διάρθρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Σχετικά με διατάξεις που αφορούν την οργάνωση του Υπουργείου, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά το Αρχηγείο του Λιμενικού υποτάσσεται στα μέτρα του Υπουργείου. Οι αρμοδιότητες εξαφανίζονται και ο χαρακτήρας του Λιμενικού Σώματος αλλοιώνεται. Επαναφέρονται κάποιες δομές του παρελθόντος που δεν μπορούν να έχουν καμμία σχέση με τις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις της χώρας.

Επιχειρείται κατά κάποιον τρόπο η επιστροφή στο διοικητικό μοντέλο του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Επί της ουσίας, φτιάχνετε μια ιεραρχική δομή υπουργοκεντρική. Ο Υπουργός κατευθύνει και ελέγχει το σύνολο των υπηρεσιών, υποστηριζόμενος από μια ομάδα αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος. Το Υπουργείο στρατιωτικοποιείται και τυπικά, καθώς το Λιμενικό Σώμα εμπλέκεται στο σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της εμπορικής ναυτιλίας. Οι πολιτικές διευθύνσεις που λειτουργούσαν και με στρατιωτικό προσωπικό, ουσιαστικά μπαίνουν σε στρατιωτική ιεραρχία και οι πολιτικοί υπάλληλοι περιθωριοποιούνται. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου