Προστατευόμενοι φυσικοί θησαυροί προς ενοικίαση

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Σαράντα ακατοίκητα νησιά, για τα οποία υπάρχουν σχέδια να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα 50 ετών, έχει εντοπίσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού και διεθνούς τύπου και ύστερα από τοποθετήσεις τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο και του εκτελεστικού διευθυντή του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ανδρέα Ταπραντζή. Πρόσφατα μάλιστα διεύρευσε στη δημοσιότητα λίστα με συγκεκριμένα νησιά προς ενοικίαση.

Το σοβαρότατο ζήτημα που προκύπτει, πέρα από την αδιέξοδη πολιτική εκποίησης του εθνικού μας πλούτου, είναι το γεγονός πως τα εικοσιτέσσερα από τα σαράντα νησάκια που σχεδιάζει να προσφέρει προς ενοικίαση η κυβέρνηση αποτελούν πολύτιμους θησαυρούς της φύσης, καθώς ανήκουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, βάσει των Οδηγιών 79/409 για την προστασία της ορνιθοπανίδας και 92/43 περί οικοτόπων. Επιπλέον, τέσσερις από τις νησίδες (Σκαντίλι, Στρογγυλό, Μανωλάς και Πέρα Νησί) ανήκουν σε Εθνικά Πάρκα, με θεσμοθετημένους αυστηρούς κανόνες προστασίας.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου