Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  κ.κ Υπουργούς:

.-   Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,Περιβάλλοντος & Ενέργειας

                                                 .- Εξωτερικών                                                                                                                                                          

                                                                                                          Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015

ΘΕΜΑ:  Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης «Minamata» για την απαγόρευση της χρήσης υδραργύρου.

Πέρυσι τέτοια περίπου εποχή, είχαμε καταθέσει την υπ’ αριθμ. 2515/12.09.2014 ερώτηση μας για την  επιτάχυνση της κύρωσης της διεθνούς σύμβασης για την απαγόρευση χρήσης υδραργύρου, γνωστής και ως σύμβασης «Minamata» (από το όνομα της πόλης στην οποία συνέβη το σοβαρότερο συμβάν δηλητηρίασης από υδράργυρο στα μέσα του 20ου αιώνα).

Μάλιστα στο πλαίσιο της 69ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 24.09.2014, διεξήχθη ειδική σύνοδος του ΟΗΕ με σκοπό την προώθηση της υπογραφής και της κύρωσης την εν λόγω συμφωνίας. Όπως προκύπτει από την λιγόλογη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών (έγγραφο με αρ. πρωτ. 21/238/ΑΣ 40118 της 02.10.2014) η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου