Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα για την κατάργηση των Δασονομείων

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Εσωτερικών

– Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Θέμα: «Προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες και ειδικότερα για την κατάργηση των Δασονομείων»

 Με αφορμή την κατάθεση προτάσεων και αντιπροτάσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΣ για τις Δασικές Υπηρεσίες, που ενσωματώνει αυτούσια την πρόταση του πορίσματος της επιτροπής Αγγελάκα και για το οποίο όλοι οι Δασικοί Σύλλογοι έχουν καταγγείλει, γίνεται φανερό ότι η Δασική Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων αποδεκατίζεται. Με πρόσχημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τις διαρθρωτικές αλλαγές, επιδιώκεται η πλήρης αποδιοργάνωση μιας εξαιρετικά σημαντικής υπηρεσίας, η οποία είναι εμπόδιο στα σχέδια παραχώρησης δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες.

Η Δασική Υπηρεσία, παρά την μείωση προσωπικού και χρηματοδότησης, εξακολουθεί να παίζει καίριο ρόλο στην προστασία και διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων της χώρας, ιδιαίτερα σήμερα που το περιβάλλον δέχεται αυξημένες πιέσεις (παράνομη υλοτομία, καταπατήσεις, πυρκαγιές, κ.α.). Το δασικό αντικείμενο αυξήθηκε, από τη στιγμή που η Δασική Υπηρεσία διαχειρίζεται και προστατεύει το 95% περίπου της ελληνικής επικράτειας, επομένως και οι ανάγκες διαχείρισης και προστασίας αυξήθηκαν και δεν μειώθηκαν.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα Δασονομεία ιδιαίτερα αυτά της έδρας του Δασαρχείου, μέσω του προτεινόμενου οργανογράμματος του ΥΠΕΣ, δεν κατατάσσονται σε κανένα οργανωτικό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο τμήματος) αποτελώντας παγκόσμια πρωτοτυπία με το να μην υπάγονται στο Δασάρχη ή στο Δ/ντή κατά περίπτωση ως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά να προωθείται η υπαγωγή τους στο Τμήμα Δασοπροστασίας(!), όταν ως γνωστόν ασχολούνται με όλο το φάσμα των δασικών αρμοδιοτήτων (προστασία, έργα, διοικητικά, κλπ). Ενδεικτική περίπτωση αυτής της λογικής του υπουργείου είναι Δασονομεία τα οποία ενώ ασχολούνται κατά 90% με τη Διαχείριση (π.χ. Δράμας, Καλαμπάκας, κ.α.) να προωθείται η υπαγωγή τους στο Τμήμα Δασοπροστασίας! Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Αύξηση της κατανάλωσης καυσόξυλων και λαθραία υλοτόμηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-Εσωτερικών

Στις 15.10.2012 η κυβέρνηση ακολουθώντας πιστά τη μνημονιακή πολιτική και αδυνατώντας να πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων εφαρμόζει την εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης  πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Συνέπεια αυτού,  η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, που σημαίνει  άλλη μια επιβάρυνση για το δεινά χειμαζόμενο λαό. Συγχρόνως, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση στο καταναλωτικό κοινό να πραγματοποιεί αυξημένες αγορές καυσόξυλων για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος προμηθείας του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ συγχρόνως  έχει ανέβει και η τιμή αγοράς καυσόξυλων.

Από την περσινή χειμερινή περίοδο έχει παρατηρηθεί αύξηση στην κατανάλωση ξύλων για καύσιμη ύλη, ενώ σημαντική είναι η αύξηση της ζήτησης καυσόξυλων, την φετινή περίοδο, που σύμφωνα με υπολογισμούς ανέρχεται σε ποσοστά της τάξης του 40%. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου