Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (27.01.2016)

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά τη συνεδρίαση της 27.01.2016 της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και η αντιμετώπισή τους (υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και μονάδων επεξεργασίας ελαιοκάρπου, τυροκομεία, σφαγεία, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).»

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Θεωρώ τη σημερινή συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να σημειώσω αυτό που είπε και ο Υπουργός στην αρχική τοποθέτησή του, πως θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του βιοαερίου και των εγκαταστάσεων βιοαερίου, που είναι ένα ζήτημα σοβαρό σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των ειδών των αποβλήτων τα οποία εξετάζουμε και συζητάμε σήμερα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις που κάναμε. Από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι τελικά, ενώ παλιά λέγαμε το σκουπίδι κάτι «μακριά από εμάς», ό,τι είδους απόβλητο είναι να φύγει, να μην υπάρχει, βλέπουμε σήμερα και από τις τοποθετήσεις και από όποια εμπειρία υπάρχει στη χώρα μας, ότι μια σειρά ζητήματα ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, όποια και αν είναι, δίνει και ένα σημαντικό περιθώριο κέρδους. Από την άλλη μεριά, έχουν και έναν χαρακτήρα αναπτυξιακό, με την έννοια ότι με την αξιοποίηση αυτή παράγεται και κάποιο κέρδος, πέραν της πολύ σημαντικής οικολογικής διάστασης που έχει το συγκεκριμένο θέμα. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου