Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΟΙ ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ «ΑΠΑΙΤΟΥΝ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ…

Αναδημοσίευση από την :https://www.avgi.gr/

Η πρόσφατη εξέλιξη  σχετικά με το γεώτοπο  του Παλίγκρεμνου στην Κρήτη, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη νομοθετικής προστασίας των γεωτόπων στην Πατρίδα μας.  Γεώτοποι ιδιαίτερης  γεωλογικής αξίας, δυστυχώς «θυσιάζονται» στην αγορά του τουρισμού, αντί να αποτελούν πόλο έλξης ως μνημεία της Φύσης.  Η σημασία της αναγκαιότητας προστασίας του γεωπεριβάλλοντος δεν είναι επαρκώς κατανοητή, ούτε και ευρέως διαδεδομένη. Το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης δεκαετίας έσπευσε να προστατεύσει το βιοτικό περιβάλλον, το οποίο κινδύνευε από την έντονη  ανθρώπινη δραστηριότητα ενώ, λησμονήθηκε  το βάθρο όλων των οικοσυστημάτων που είναι το έδαφος.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες στην ίδρυση του ευρωπαϊκού δικτύου γεωπάρκων, τα οποία πλέον εντάσσονται επίσημα από τον Νοέμβριο του 2015 κάτω από την αιγίδα της UNESCO. Πέντε περιοχές της Ελλάδας συγκαταλέγονται στα 120  παγκόσμια γεωπάρκα: το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ο Ψηλορείτης της Κρήτης, η περιοχή της Σητείας, ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού. Τα υπάρχοντα θεσμικά μέτρα προστασίας των γεωτόπων βασίζονται στον ν. 3937/2011. Με τον νόμο αυτό πραγματοποιήθηκε ένα βήμα στην αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών και την αποσύνδεση της αξίας τους αμιγώς από την φιλοξενούμενη βιοποικιλότητα.  Ο εν λόγω νόμος του 2011 τροποποιώντας προηγούμενα άρθρα του ν. 1650/1986, αν και το συνολικό νομοθέτημα στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κατηγοριοποίησε προστατευόμενες περιοχές με βάση αντίστοιχες κατηγορίες της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης.

Στο εθνικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα του 2014  για πρώτη φορά δίνεται ο ορισμός του γεώτοπου, ενώ στη διάταξη για τα προστατευόμενα τοπία αναφέρεται η έννοια του γεωπάρκου. Όμως, ολοκληρωμένη προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς υπάρχει μόνο αναφορικά με την προστασία των αρχαιολογικών σπηλαίων βάσει του αρχαιολογικού νόμου. Η εθνική νομοθεσία για τα υπόλοιπα σπήλαια, παλαιοντολογικά κατάλοιπα και λοιπές γεωμορφολογικές θέσεις είναι εξαιρετικά ελλιπής και καμία υπηρεσία Υπουργείου ή περιφερειακή δεν αναλαμβάνει την προστασία τους. Σημειώνουμε ότι, στις γεωμορφολογικές θέσεις εντάσσονται και αυτές που προέκυψαν από την ανθρώπινη  δραστηριότητα, όπως, τα μεταλλεία, ενώ στον νόμο  παρατηρούμε ότι είναι αναγκαίος ο διοικητικός χαρακτηρισμός των γεωτόπων με την περαίωση μιας σειράς εξαιρετικά χρονοβόρων ενεργειών. Δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης διαδικασιών προστασίας.

 Υπάρχει παράλειψη άμεσης προστασίας γεωτόπων,  χωρίς την ανάγκη εξακρίβωσης της αξίας τους μέσω διοικητικής πράξης και χωρίς την εξάρτησή τους από το βιοτικό στοιχείο που ενδέχεται να φιλοξενούν, παράλειψη κατηγοριοποίησης, τυποποίησης γεωμορφών και γεωτόπων σε θεσμικό επίπεδο, απουσία συνολικής καταγραφής και αποτύπωσης και έλλειψη συνεργασίας μεταξύ φορέων, απουσία θεσμικού πλαισίου που να προδιαγράφει το είδος των μελετών και τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις. Υπάρχει, όμως και η παράλειψη ανάληψης αρμοδιοτήτων από το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την παραδοχή ότι, οι γεώτοποι αποτελούν τμήματα του περιβάλλοντος και βέβαια, υπάρχει αποσπασματική διοικητική κάλυψη από το Υπουργείο Πολιτισμού .Επίσης, υπάρχουν αντικρουόμενοι χωροταξικοί σχεδιασμοί και σημαντικά οργανωτικά προβλήματα υπηρεσιών που έχουν σχέση με αυτό.

Είναι  ανάγκη πλέον η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου με το οποίο θα καθίσταται σαφές ότι η γεωλογική κληρονομιά προστατεύεται ευθέως και άμεσα άνευ ανάγκης διοικητικής αναγνώρισής της ως προστατευόμενης, η καταγραφή και η αποτύπωση σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών των γεωτόπων για το σύνολο της χώρας, με συνεργασία κρατικών και ιδιωτικών φορέων.  Ήδη το ΕΑΓΜΕ (πρώην  ΙΓΜΕ) έχει  συμβάλει σημαντικά,  με  μελέτες  για τα γεωπάρκα, που είναι υπό την προστασία της UNESCO σήμερα. Όμως, απαραίτητη κρίνεται και η συμμετοχή λοιπών κρατικών φορέων που διαθέτουν αρχεία, αλλά και ιδιωτικών συλλόγων με αξιόλογο αρχειακό υλικό.

Επίσης, κατά τη διαδικασία της έρευνας πεδίου  ο φορέας που θα αναλάβει, πρέπει  να στελεχωθεί με προσωπικό με τεχνικές γνώσεις προσέγγισης του φυσικού περιβάλλοντος. Ο κατάλογος που θα δημιουργηθεί  να επικυρωθεί νομοθετικά και να ανανεώνεται κατά διαστήματα, ενώ πρέπει να υπάρξει και καθορισμός  δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να γίνονται εντός των εν λόγω περιοχών. Προτείνουμε να ορισθούν νομοθετικά οι προδιαγραφές για το είδος των μελετών, αλλά και για τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε συνάρτηση με την προηγηθείσα τυποποίηση των γεωτόπων. Οι προδιαγραφές αυτές δεν πρέπει να αφορούν μόνο τα προστατευόμενα τοπία ή τα μνημεία της φύσης, αλλά όλους ανεξαιρέτως τους γεωτόπους και τα επιμέρους στοιχεία τους άνευ εξάρτησής τους από διοικητική αναγνώριση. Επίσης, προτείνουμε απόπειρα για ενιαία νομοθετική αντιμετώπιση και διοικητική προσέγγιση της προστασίας των γεωτόπων, ώστε να είναι σαφές ποιος φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη της φύλαξής τους. Και, βέβαια, πρέπει να υπάρξει άρση της σύγχυσης μεταξύ διοικητικών, ελεγκτικών και εκπαιδευτικών ερευνητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων και καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για συνεργασία και σύμπλευση με την πραγμάτωση της προστασίας.

Τα ανωτέρω και κατόπιν κοινοβουλευτικών παρεμβάσεών μας (επίκαιρες ερωτήσεις την 31/5/2016 και 26/9/2017) και με βάση απολογισμό έργου της Επιτροπής προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, συστάθηκε σχετική επιτροπή στο ΥΠΕΝ  και κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο όμως δεν κατέστη δυνατόν να επικυρωθεί και  νομοθετικά στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απαιτείται να αλλάξει η αντίληψή μας, η αντίληψη της προστασίας του περιβάλλοντος και να τύχουν ίσης προσοχής και σεβασμού τα βιοτικά με τα αβιοτικά στοιχεία της φύσης. Η προστασία των γεωτόπων στην πατρίδα μας λοιπόν, εξακολουθεί  να αποτελεί Αίτημα προς επίλυση…

Χαρά Καφαντάρη

γεωλόγος

Βουλευτής Δυτικής Αθήνας

Α’ αντιπρόεδρος επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Αναπληρωτής Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Χ. Καφαντάρη: Τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Τοποθέτηση  της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας  ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,​ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος 20.01.2022 με θέμα :ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής επί θεμάτων προστασίας της βιοποικιλότητας: (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Υπεραιωνόβιων Δέντρων, χρηματοδοτήσεις και βιοποικιλότητα)

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Καταρχάς, αφού ευχαριστήσω και εγώ σαν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, πέραν των πολιτειακών παραγόντων του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα, για τις πολύ εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τοποθετήσεις που έγιναν, με έντονο το επιστημονικό υπόβαθρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Επιτροπή μας.

Θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Θα ξεκινήσω γενικά για τη βιοποικιλότητα, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται η Επιτροπή μας με το θέμα και την προστασία της, αλλά χρειάζονται και συγκεκριμένα έργα. Τα ζητήματα της κατάργησης των φορέων διαχείρισης, τα οποία, πολλές φορές έχουν αναφερθεί και από την Αντιπολίτευση και από εμάς και με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας. Και, μάλιστα, πρόσφατα, παραμονές Χριστουγέννων, καταργήθηκαν και οι δύο φορείς από αυτούς και οι άλλοι δε, όπως είπε και η κυρία Παπαδοπούλου -της οποίας την επιστημονική κατάρτιση δεν μπορώ να αμφισβητήσω, η οποία είναι καθηγήτρια- μεταφέρονται όλα στις καινούργιες μονάδες προστατευόμενων περιοχών. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές, ότι από αυτά που ακούσαμε από την κυρία Παπαδοπούλου, επιβεβαιώνεται, κατά την άποψή μας, αυτό το αθηνοκεντρικό μοντέλο που είχαμε επισημάνει από την αρχή με την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Δηλαδή, τις δράσεις που ανέπτυξε ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, οι οποίες είναι περισσότερο σε κεντρικό επίπεδο Υπουργείου, γιατί οι φορείς διαχείρισης και με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είχαν ένα συγκεκριμένο έργο. Πρώτα απ’ όλα, γνώριζαν καλά την περιοχή και παρακολουθούσαν και την υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων των όποιων έχουν γίνει.

Τώρα έρχομαι και λέω ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι σημαντική, γιατί κινδυνεύει από ανθρώπινες δραστηριότητες, ειδικότερα στην περιοχή μας, στα παράλια της Μεσογείου και δημιουργούνται πολλά προβλήματα από τριπλές κρίσεις, την κλιματική, την κοινωνική, την οικονομική που βιώνουμε σήμερα.

Το καλοκαίρι του 2021, η χώρα μας έζησε μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή. Και μιλάω για τις μεγάλες πυρκαγιές, που πάνω από 1,4 εκατομμύρια Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με τη Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή Βιοποικιλότητας, οι επικονιαστές έχουν μειωθεί σημαντικά στην Ευρώπη και μία από τις κύριες αιτίες της εξέλιξης αυτής, είναι η αύξηση της χρήσης των νέων γεωργικών φαρμάκων των νεονικοτινοειδών.

Όμως, η διάσωση και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας δεν είναι μόνο μεγαλοστομίες και μεγάλα λόγια και επικοινωνία, αλλά σχεδιασμός συγκεκριμένος πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, συνεργασίες σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, κύριε Αμυρά, που εκπροσωπείτε το Υπουργείο, κύρωση διεθνών συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, επίσης κάποια πρωτόκολλα -για τη θάλασσα, μιλάω τώρα- για τη Σύμβαση των Βαρκελώνης που εκκρεμούν και την προστασία της βιοποικιλότητας και από την εισβολή ξενικών ειδών, αλλά και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών.

Μεγάλη ευκαιρία για την προστασία της βιοποικιλότητας απετέλεσε η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα στο Κουνμίνγκ της Κίνας, η δεύτερη φάση της οποίας θα διεξαχθεί τον Απρίλη του 2022 στην Κίνα και βέβαια, η αποδοχή της λεγόμενης διακήρυξης του Κουμίνγκ που φιλοδοξεί να θέσει αρχές για διάσωση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2050. Θα καταθέσω εδώ στην Επιτροπή και τη διακήρυξη του Κουνμίνγκ, την οποία θα πάρουν όλοι οι συνάδελφοι.

Έρχομαι όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και η προσπάθεια που γίνεται και από το Τμήμα Ζωολογίας του ΑΠΘ για κάστορες. Θα πω ένα μικρό ιστορικό και κάποια πράγματα νομίζω ενδιαφέροντα. Οι κάστορες, παρά τη μεγάλη εξάπλωση που είχαν στην Ευρώπη, εξαφανίστηκαν τον 18ο και 19ο αιώνα. Ο κύριος λόγος ήταν το εντατικό κυνήγι για τη γούνα, το κρέας αλλά και το castoreum, έκκριμα από κάστορες που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Στην Ελλάδα, από τα ευρήματα που υπάρχουν, ο κάστορας είχε συνεχή παρουσία τα τελευταία 25.000 χρόνια. Ξεκίνησαν τη νεολιθική εποχή στον Έβρο, αλλά την κλασική στον Αλφειό Ποταμό. Η εξαφάνιση σημειώνεται τον 18ο αιώνα και μια από τις ετυμολογικές εξηγήσεις για την ονομασία της Καστοριάς, είναι ακριβώς λόγω της ύπαρξης των καστόρων, όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή εκ μέρους του ΑΠΘ, τον κύριο Κομνηνό. Λίγοι κάστορες έζησαν στο τέλος του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Προγράμματα προστασίας και επανεισαγωγής του ευρασιατικού κάστορα υπάρχουν σε πολλές περιοχές, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, στην Γερμανία δε υπολογίζεται ότι κατά το τέλος του 19ου αιώνα επιζούσαν 200 άτομα σε περιοχές του Έλβα. Το 2019 ο πληθυσμός τους έφτασε 40.000 άτομα, από τα οποία υπολογίζουν οι επιστήμονες 6000 ότι είναι απόγονοι των 200.

Η πλήρης εξαφάνιση των καστόρων από την περιοχή στην Καστοριά, για παράδειγμα, οφείλεται ουσιαστικά στην υπερβολική θήρα, στη μείωση των διαθέσιμων ορμητικών υδατορεμάτων στην περιοχή. Η επανεισαγωγή στην Ελλάδα, κατά συνέπεια, θα έχει να αντιμετωπίσει τόσο τη μείωση των υδάτινων οδών όσο και την ένταση της κλιματικής αλλαγής, που στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτες, θα είναι εντονότερη από περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.

Πρέπει να πω κλείνοντας ότι η επανεισαγωγή του κάστορα στην Ευρώπη έχει και κάποιες αντιδράσεις. Στην Πολωνία, παραδείγματος χάριν, τοπικές αρχές της επαρχίας Κόνιν απέδωσαν τη μεγάλη πλημμύρα που έπληξε την περιοχή το 2010 στους κάστορες και απαίτησαν την εξόντωσή τους. Παρ’ όλα αυτά, είναι ένα σημαντικό έργο και σημαντική προσπάθεια που γίνεται από το ΑΠΘ και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που το βλέπουμε θετικά

 Ευχαριστώ.

Χαρά Καφαντάρη. Χαιρετισμός στο συνέδριο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στα Ιωάννινα 30 και 31 Οκτωβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1/11/2021

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ, έστειλε ηχητικό μήνυμα στο συνέδριο που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα 30-31.10.21 από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ, το ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ αναφέρθηκε:

 «Στη προσφορά των διοργανωτών , στη πολύχρονη και  πολύπλευρη προσπάθεια προστασίας των λιμνών της χώρας μας και τη σημασία  ανάπτυξης σχέσεων ,τόσο διασυνοριακών, όσο  και ευρύτερων με άλλες χώρες .

Στη περίοδο σήμερα της Κλιματικής αλλαγής, δημιουργούνται νέα δεδομένα τόσο για τη Πολιτική προστασία όσο και για την αναγκαιότητα νέου στρατηγικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ όψη τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, το Πράσινο ταμείο και βέβαια τη συνεργασία Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και Φορέων».

Και με αφορμή το ανωτέρω συνέδριο προσθέτει:

«Οι λίμνες με την ομορφιά , τη γοητεία , τα συναισθήματα που προκαλούν είναι μέρος του Οικοσυστήματος που ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται και να προστατεύει, όχι μόνο με ευθύνη ατομικά ,η, των φορέων αλλά με σχεδιασμό, νόμους , και όρια από τη Πολιτεία. Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν επαρκείς οδηγίες ,συνθήκες και σχετικός προσανατολισμός από την Ε.Ε., η χώρα μας ακόμα δεν έχει επικυρώσει κάποιες, ενώ η κυβέρνηση δεν εμπιστεύεται τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Ως ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίζουμε το ΝΕΡΟ,-και των λιμνών – ως ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ.

 Στηρίζουμε το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης.                  

 Ενθαρρύνουμε τη συνέργεια μέσω προγραμμάτων συνεργασίας. 

Επιζητούμε ένα μη κερδοσκοπικό μοντέλο δημόσιας διαχείρισης του νερού , που μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.»

Το Γραφείο Τύπου