Η Χ. Καφαντάρη για τις τεχνολογίες υδρογόνου

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας  ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπροέδρου επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτριας τομεάρχη  Πολιτικής Προστασίας, ​στις 13.4.2022, στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Θεματικός κύκλος: Καινοτομία, περιβάλλον, κλίμα. Υδρογόνο ως καύσιμο κίνησης για τα πλοία.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση:

ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ)ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

 Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.  Ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις που έγιναν από τους αρμόδιους προσκεκλημένους στην Επιτροπή μας, πολύ ενδιαφέροντα και πολιτικά αλλά κυρίως το επιστημονικό κομμάτι.

 Επιτρέψτε μου να πω και να πάω κάπου πολύ παλιά, κάτι, αν θέλετε,   και προφητικό θα έλεγα, το 1874 ο Ιούλιος Βερν είχε γράψει «πιστεύω ότι το νερό θα είναι μια μέρα καύσιμη ύλη. Το υδρογόνο και το οξυγόνο από τα οποία συντίθεται το νερό αν χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό θα προσφέρουν μια ανεξάντλητη πηγή θερμότητας και φωτός με ισχύ μεγαλύτερη από εκείνη του άνθρακα. Το νερό είναι  ο μελλοντικός άνθρακας», αν σκεφθούμε δύο αιώνες πριν τι είχε λεχθεί.

Ερχόμαστε, λοιπόν, σήμερα με την κλιματική κρίση, η οποία είναι το ένα τα κύρια παγκόσμια ζητήματα και με τους στόχους, οι οποίοι έχουν μπει από την παγκόσμια επιστημονική, κοινωνική, πολιτική κοινότητα –  μιλάω  υπό τον ΟΗΕ για την IPCC κ.λπ. –  τους στόχους που έχουν μπει για το κλίμα και συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του αιώνα, να μην ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς και ει δυνατόν και τον 1,5 βαθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, το υδρογόνο σαν εναλλακτικό καύσιμο -να το πω έτσι, γιατί πρέπει, ουσιαστικά, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα – είναι κάτι το σημαντικό και η επιστήμη προχωρεί, αρκεί βέβαια πάντα, να υπάρχει και η πολιτική βούληση για τη χρήση του.

Το υδρογόνο, λοιπόν, είναι σημαντικό στη βιομηχανική παραγωγή. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή αμμωνίας, στην υδρογόνωση λιπών, σε καύσιμα διαστημικών πυραύλων. Η μεγαλύτερη, όμως, χρησιμότητά του, είναι η βελτίωση της ποιότητας βαριών πετρελαίων, η παραγωγή βενζινών, η υδρογονοαναμόρφωση καυσίμων, η παραγωγή συνθετικών καυσίμων.

Σήμερα η παγκόσμια ναυτιλία – μιας και μιλάμε για την ελληνική ναυτιλία, κύρια σήμερα και την χρήση του υδρογόνου – υπολογίζεται, ότι είναι ο έκτος μεγαλύτερος ρυπαντής διοξειδίου του άνθρακα, εκπέμποντας 900 εκατομμύρια τόνους.

Για λόγους μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη ναυτιλία. Μετά τις αποφάσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού ΙΜΟ,  έχει απαγορευθεί η προσέγγιση και ο ελλιμενισμός πλοίων με υψηλές εκπομπές αερίων ρύπων και έχει θεσπιστεί από το 2020, η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του ναυτιλιακού πετρελαίου.

Επιπλέον, ο ΙΜΟ έχει θέσει ως στόχο, τη μείωση εκπομπών αερίων κατά 50% σε σχέση με το 2008, μέχρι το 2050. Επίσης, για επιλεγμένες περιοχές, όπως είναι η Βόρεια Θάλασσα, η Βαλτική, έχουν θεσπιστεί ακόμη αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η ναυτιλία είναι υπεύθυνη για το 2,5% των παγκόσμιων εκπομπών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι η παγκόσμια ναυτιλία είναι υπεύθυνη και για το 13% των εκπομπών οξειδίων του θείου και το 15% των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Οπότε, είναι θετική η ανάληψη πρωτοβουλιών για υιοθέτηση σκαφών με μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων.

Το μοριακό υδρογόνο όταν οξυγονώνεται, δηλαδή, ενώνεται με το οξυγόνο, δημιουργεί νερό. Άρα, άτυπα, είναι άκρως κατάλληλο για τη μετάβαση σε μια απανθρακοποιημένη οικονομία.

Τα προβλήματα σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πολλά. Σπατάλη φυσικών πόρων, ιδιαίτερα σπανίων γαιών, όπως του λιθίου, για την παραγωγή αναγκαίων συστοιχιών συσσωρευτών, μεγάλο βάρος εξοπλισμού και μείωση του ωφέλιμου χώρου του σκάφους.

Επίσης, η αποθήκευση υδρογόνου, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Το υδρογόνο για την αποθήκευση, χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και κρυογενικό εξοπλισμό. Όπως για τους συσσωρευτές, έτσι και οι αποθηκευτικοί χώροι υδρογόνου καταλαμβάνουν πολύ ωφέλιμο χώρο και έχουν μεγάλο βάρος. Το μέγεθος των σημερινών πλοίων επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιου εξοπλισμού.

Το υδρογόνο σαν καύσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης, ντιζελομηχανές ή και ως κυψέλες υδρογόνου.

Η παραγωγή του υδρογόνου, σήμερα, όμως, δεν είναι πράσινη, ούτε γαλάζια, ούτε καν γκρίζα, θα έλεγα. Είναι μαύρη. Το 95% της παραγωγής υδρογόνου προέρχεται με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο, το μεθάνιο, δηλαδή, ή βαριών πετρελαίων με ατελή καύση, ατμοαναμόρφωση κ.λπ., με σύγχρονη παραγωγή διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα, μόνο 4% από ηλεκτρόλυση νερού και το υπόλοιπο, με άλλες μεθόδους, όπως είναι η θερμική διάσπαση.

Η μεγάλη παραγωγή του είναι στα διυλιστήρια. Ας μην μιλάμε, έστω τώρα, για πράσινο υδρογόνο. Αυτό πρέπει να είναι το επιθυμητό. Άλλωστε, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, Argonne National Laboratory USA,  οι μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, είναι 9 κιλά διοξείδιο του άνθρακα για την παραγωγή ενός κιλού υδρογόνου.

Εκτός από την ανάγκη, λοιπόν, για ειδικά υλικά διανομής και αποθήκευσης, υπάρχει, επίσης, ανάγκη, για συστήματα διατήρησης  υψηλής πίεσης και χαμηλής θερμοκρασίας.

Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εξόχως μονωμένες. Επιστήμονες στη Νορβηγία, σε συνεργασία με αρμοδίους του Ηνωμένου Βασιλείου, μελετούν τις παραμέτρους ασφάλειας για το υδρογόνο, αλλά και τη συμπεριφορά του γενικού εξοπλισμού και της εκτόνωσης του υδρογόνου, σε περιβάλλον σκάφους με περιορισμένους πόρους. Ακόμα, όμως, χρειάζονται πολλές μελέτες και πειράματα, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Η έλλειψη εμπειρίας χειρισμού του υδρογόνου σαν καύσιμο, αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις. Το υδρογόνο συμπεριφέρεται διαφορετικά από το φυσικό αέριο. Η αποθήκευση και διανομή υδρογόνου είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκτός από τη δυνατότητα για δημιουργία εκρηκτικών δειγμάτων με οξυγόνο ή αέρα, είναι άκρως διαβρωτικό, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, λόγω της ικανότητας να δημιουργεί υδροξύλιο, για τα συνηθισμένα μέταλλα δεξαμενών και σωληνώσεων.

Θα σημειώσουμε ότι, το υδρογόνο για τη διατήρηση  σε υγρή κατάσταση, έχει ανάγκη ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας, μείον 252,87 βαθμούς κελσίου και σαν το μικρότερο άτομο στο σύμπαν, διαφεύγει ακόμα μέσα και από μεταλλικό πλέγμα τοιχωμάτων δεξαμενών. Τυπικά αναφέρονται ακόμα και διαφυγές της τάξης του ενός στα 100.

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά προβλήματα για τη χρήση του υδρογόνου. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, η επιστημονική έρευνα να προχωρήσει, αλλά παράλληλα και μια και μιλάμε για την πατρίδα μας, το κομμάτι αυτό της έρευνας, της καινοτομίας, της επιστημονικής γνώσης, θα προωθηθούν θέσεις για την παραγωγή του αναγκαίου εξοπλισμού, από ελληνικά χέρια.

Επίσης, πρέπει να παρθούν μέτρα και πρωτοβουλίες για προώθηση της Οδηγίας 94 του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Εγώ αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα μια παρατήρηση.

Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΟΙ ΜΙΚΡΟMΕΣΑΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

H Χαρά Καφαντάρη  Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ  Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 09.04.2022, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

 «Ο Μάρτης έκλεισε με 8.9% πληθωρισμό, ρεκόρ 27 ετών, ο οποίος πλήττει τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα.

Για το θέμα της απολιγνιτοποίησης, ο κ. Μητσοτάκης εσπευσμένα εξήγγειλε το κλείσιμο των λιγνιτικών εργοστασίων το 2023. Είπε, ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός από το φυσικό αέριο ενώ αναγκάστηκε εκ των υστέρων να παραδεχτεί ότι ο λιγνίτης είναι πιο φθηνός συμπεριλαμβανομένων των ρύπων. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ευνοήσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις συγκεκριμένου αερίου. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου μέσα στο ενεργειακό μείγμα έφτασε το 50% στα τέλη του έτους. Υπενθυμίζουμε, ότι το φυσικό αέριο είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο και έχει αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το φυσικό αέριο είναι ακριβό γιατί κάποιοι κερδίζουν και δεν κερδίζουν τώρα, από τις 24 Φεβρουαρίου, που δυστυχώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά, από πέρσι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε προειδοποιήσει για το κύμα ακρίβειας με ερωτήσεις, επερωτήσεις και με προτάσεις, και έχουμε προτάσεις.

Άλλες κυβερνήσεις σε χώρες της Ε.Ε. παρεμβαίνουν και παίρνουν μέτρα υπέρ των πολιτών. Βάζουν πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, φορολογούν τις ενεργειακές εταιρείες, καταργούν ή μειώνουν τον ΕΦΚ. Να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προχωρήσουν ακόμη και σε εθνικοποίηση υποδομών.

Η κυβέρνηση όμως του κ. Μητσοτάκη, μέσα στην ενεργειακή κρίση, ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ και τα golden boys της υπεραμείβονται.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όλα τα αποδίδει σε εξωγενείς παράγοντες. Για τις πυρκαγιές φταίει η κλιματική αλλαγή, για την πανδημία είναι παγκόσμιο φαινόμενο, για την κρίση φταίνε όλοι οι αλλοί. Αυτοί όμως που πλήττονται στο τέλος είναι ο απλός καταναλωτής, ο μικρομεσαίος και η βιομηχανία. Να τονίσω, ότι η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, αναφέρει ότι η αύξηση του ηλεκτρικού επιβαρύνει υπέρμετρα τη βιομηχανία, μιλώντας ακόμα και για αισχροκέρδεια στην διαμόρφωση των τιμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων.

Τέλος, να αναφέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, είχε συντάξει, το 2017, το ΕΣΕΚ (Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα) που περιλάμβανε την σταδιακή αποδέσμευσή μας από τον λιγνίτη μέχρι το 2030 και παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

7/4/2022

Η Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

H Χ. Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο., σήμερα απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα παρουσίασης του Οδηγού Εφαρμογής για τη Γενετική Παρακολούθηση Δασών, η οποία διεξήχθη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η βιοποικιλότητα είναι ένα από τα πρώτα θύματα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης αλλά παράλληλα μπορεί να γίνει και ασπίδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Τα δάση της χώρας μας κινδυνεύουν, από την κλιματική αλλαγή, από τις ιδιαιτερότητες λόγω του μεσογειακού οικοσυστήματος αλλά και από ανθρωπογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν τη γενετική ποικιλότητα των δασών και το DNA τους.

Ας μην ξεχνάμε τις περσινές πυρκαγιές του καλοκαιριού όπου 1.4 εκατομμύρια στρέμματα γης κάηκαν, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε δασικές και αγροτοδασικές εκτάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές υλοποίησης για προστασία των δασών.

Διανύουμε τη δεκαετία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Στην πατρίδα μας είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη σε επίπεδο βιοποικιλότητας καθώς έχουμε το 32% των ειδών που αφορούν τη βιοποικιλότητα. Αυτή την κληρονομιά πρέπει να την διατηρήσουμε.

Οι προστατευόμενες περιοχές στη χώρα μας είναι πολλές δυστυχώς όμως οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ουσιαστικά έχουν καταργηθεί και έχουν μεταφερθεί σε μια κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΝ το 2020, κάτι που αδυνατίζει την προστασία των περιοχών αυτών.

Θα κλείσω λέγοντας ότι θα φέρουμε αυτόν τον οδηγό στην επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής, αφού ο δασικός πλούτος της πατρίδας μας είναι βασικό συστατικό αυτής. Να τονίσω ότι η προστασία των δασών θέλει μια συγκεκριμένη και σταθερή πολιτική, η οποία δεν έχει να κάνει με τις αλλαγές κυβερνήσεων, τα διαχειριστικά σχέδια δασών πρέπει να προχωρήσουν.

Υπενθυμίζω ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2018 είχε εκπονηθεί Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης των Δασών και Δασικής Πολιτικής. Η προστασία των δασών πρέπει να είναι προτεραιότητα της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας γιατί αφορά το Μέλλον το δικό μας αλλά και των παιδιών μας.»

Το Γραφείο Τύπου 

X. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 04.04.2022, στο κανάλι της βουλής ​ και στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και γενικότερα στην ενέργεια τείνει να γίνει κανονικότητα. Η ελληνική κοινωνία το βιώνει αυτό καθημερινά, από τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα εν γένει.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, αναφέρουν ότι η αύξηση του ηλεκτρικού επιβαρύνει υπέρμετρα τη βιομηχανία, μιλώντας ακόμα και για αισχροκέρδεια στην διαμόρφωση των τιμών. Λίγα μεγάλα καρτέλ, ειδικά του φυσικού αερίου είναι αυτά που βγάλανε μεγάλα κέρδη, μέσα στην ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι πρόσφατα δεν έβλεπε αισχροκέρδεια, αναγκάστηκε στην Βουλή να ψελλίσει ότι μπορεί να υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι θα δει για τους ελέγχους στην αγορά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μείνει στο «θα», το οποίο έχει αναγάγει σε επιστήμη.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση και υποκατέστησε τους λιγνίτες με φυσικό αέριο. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου μέσα στο ενεργειακό μείγμα έφτασε το 50% στα τέλη του έτους. Υπενθυμίζουμε, ότι το φυσικό αέριο είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο και έχει αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, είχε συντάξει, το 2017, το ΕΣΕΚ (Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα), το οποίο είχε λάβει και εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλάμβανε την σταδιακή αποδέσμευσή μας από τον λιγνίτη και  παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχο πάντα την απανθρακοποίηση, όχι μόνο την απολιγνιτοποίηση.

Να τονίσω, ότι η ακρίβεια και η κρίση της ενέργειας που πλήττει την ελληνική κοινωνία είναι εδώ και 8 μήνες. Ως εκ τούτου, οι αυξημένες τιμές ενέργειας που βιώνουμε δεν είναι αυξήσεις του πολέμου αλλά αυξήσεις του κ. Μητσοτάκη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε πριν περίπου 1,5 μήνα. Οι συνέπειες του πολέμου, θα φανούν από εδώ και πέρα.

Επίσης, έχουμε και το επισιτιστικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει, καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία είναι οι σιτοβολώνες της Ευρώπης. Μπαίνει λοιπόν το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας και των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ώστε η χώρα μας να έχει μια διατροφική επάρκεια και να δύναται να ανταπεξέλθει σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που βιώνουμε τώρα.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να στραφεί στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην πάταξη της αισχροκέρδειας. Υπάρχουν κάποιοι που μέσα σε αυτή την κρίση «θησαυρίζουν». Πρέπει να ενεργοποιηθούν η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να αναλάβουν το σοβαρό ρόλο τους.

Η αγανάκτηση του κόσμου και η φθορά της Ν.Δ. είναι πλέον εμφανής. Οι περιοδείες του Α. Τσίπρα ανά την Ελλάδα και η μεγάλη αποδοχή του από τον κόσμο, είναι η καλύτερη δημοσκόπηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανασυντάσσεται, διευρύνεται ενώ το συνέδριο του, την άλλη εβδομάδα, θα επικυρώσει αυτό το άνοιγμα στο δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο.

Όταν με απλή αναλογική ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτη δύναμη, και θα είναι, οι δυνάμεις του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου θα κληθούν να απαντήσουν. Άλλωστε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μια πρακτική που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι αναγκαίος ένας κρατικός μηχανισμός, ο οποίος θα λειτουργεί ανά πάσα στιγμή, με κανόνες, με διαφάνεια και με αξιοκρατία, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του κράτους.

Τέλος, σχετικά με τη σύσκεψη του κ. Μητσοτάκη με τους 7 Δημάρχους της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, να αναφέρω ότι είχε κάνει προηγούμενη σύσκεψη τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο κ. Μητσοτάκης, και αυτός βουλευτής Δυτικής Αθήνας, μετά από τόσες ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, ακόμα και επίκαιρη επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της Δυτικής Αθήνας, ελάχιστα έργα έχουν γίνει. Υπάρχουν  σοβαρά προβλήματα, όπως της ασφάλειας, της υπογειοποίησης  δικτύων, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι συγκοινωνίες και πλήθος άλλων ακόμα προβλημάτων που χρονίζουν!

Να σταματήσει η υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας σε όλα τα επίπεδα και τομείς.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρά Καφαντάρη: Μέτρα τώρα – Τα «θα» του Μητσοτάκη για τον έλεγχο της αισχροκέρδειας δεν αρκούν

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.03.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό « H Φωνή της Ελλάδας» και στην εκπομπή «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αρχικά να αναφέρω ότι καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε πριν 1 μήνα. Η ακρίβεια και η κρίση της ενέργειας που πλήττει την ελληνική κοινωνία είναι εδώ και 6-8 μήνες. Ως εκ τούτου, οι αυξημένες τιμές ενέργειας που βιώνουμε δεν είναι αυξήσεις του πολέμου αλλά αυξήσεις του κ. Μητσοτάκη. Οι συνέπειες του πολέμου, θα φανούν από εδώ και πέρα.

Εμείς έγκαιρα, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχαμε προειδοποιήσει από το καλοκαίρι. Υπάρχει φαινόμενο αισχροκέρδειας στην αγορά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν.  Η κυβέρνηση όλο αυτό τον καιρό απλά «παρακολουθούσε». Τώρα όμως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρήκε την «εύκολη» λύση του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος, τονίζω ξανά, ότι ξεκίνησε πριν 1 μόλις μήνα.

Πρόσφατα, ο κ. Μητσοτάκης, στη Βουλή, ψέλλισε ότι μπορεί να υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι θα δει για τους ελέγχους στην αγορά, ειδικά στον τομέα της ενέργειας με βάση τα στοιχεία της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Η ΡΑΕ όμως πάντα δίνει στοιχεία στην κυβέρνηση και αν ήθελε ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να είχε ένα πλάνο συγκεκριμένο για ελέγχους. Ίσως όμως δεν θέλει γιατί κάποια καρτέλ στον τομέα της ενέργειας, ειδικά στον τομέα του φυσικού αερίου, κερδοσκοπούν, ειδικά με την βίαιη απολιγνιτοποίηση που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης.

Δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος που αυξάνει τις τιμές, αλλά και το επισιτιστικό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στην χώρα μας καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία είναι οι σιτοβολώνες της Ευρώπης. Μπαίνει το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας και των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, ώστε να δύναται να ανταπεξέλθει σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή που βιώνουμε τώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει διατυπώσει προτάσεις εδώ και 6 μήνες, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, έλεγχο και πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά και αύξηση του κατώτερου μισθού. Σύμφωνα με τη EUROSTAT, η χώρα μας, στο κομμάτι της φτώχειας είναι δεύτερη από το τέλος. Τα 50 λεπτά τη μέρα που έδωσε η κυβέρνηση αύξηση, από την 1η Ιανουαρίου, δεν επαρκούν. Τώρα, πρέπει να γίνει «γενναία» αύξηση του κατώτερου μισθού. Να αυξηθεί στα 800 ευρώ τώρα.

 Η πατρίδα  μας έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή και η κοινωνία το συνειδητοποιεί και το ζητά αυτό και για αυτό πρέπει να πάμε σε εκλογές και να έχουμε  μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρώτη δύναμη».

Το Γραφείο Τύπου

Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να πάρει μέτρα για την ακρίβεια και «κρύβεται»πίσω από τον πόλεμο

Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να πάρει μέτρα για την ακρίβεια και «κρύβεται»πίσω από τον πόλεμο

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 28.03.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό «FLASH 99.4», στην εκπομπή «Άναψε Φλας», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Παρατηρούμε, ότι μέσα σε όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν όπως, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ακρίβεια και τα ενεργειακά θέματα, η πανδημία επιμένει και οι ίδιοι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση.

Να επισημάνω για άλλη μια φορά, ότι εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει τώρα, και να νικήσει η διπλωματία.

Για δεύτερη φορά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθούν στην Τουρκία. Η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αλλά ασκεί εξωτερική πολιτική και έχει παρουσία. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι ήδη πρωταγωνίστρια σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες διευθέτησης της πολεμικής σύρραξης με τη λογική της ειρήνευσης. Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε επιθετικό αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Έστειλε πολεμοφόδια, κάτι το οποίο δημοσκοπικά, αρκετά μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού καταδικάζει.

Έχουμε μια γεωπολιτική αλλαγή και δημιουργούνται νέες ισορροπίες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας πρέπει να συμβάλλει στο διπλωματικό πεδίο και στην ειρήνευση, ενώ οι κυρώσεις προς την Ρωσία πρέπει να είναι στοχευμένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Δεν υπάρχει ενιαία αμυντική πολιτική, δεν έχουν προχωρήσει πολιτικές ενοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  εξαιρεί την ενέργεια από τις κυρώσεις, ενώ η ενέργεια αναδεικνύεται, από την κρίση στην Ουκρανία, ένας κυρίαρχος τομέας καθώς ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης, που εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο από την Ρωσία και την Ουκρανία, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Επίσης το επισιτιστικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει, είναι προ των πυλών.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «κρύβεται» πίσω από τον πόλεμο για την ακρίβεια και την κρίση της ενέργειας. Όμως, οι αυξημένες τιμές ενέργειας που βιώνει αυτή την στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι αυξήσεις του κ. Μητσοτάκη. Οι αυξήσεις από τον πόλεμο, θα φανούν από εδώ και πέρα. Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είχαμε προειδοποιήσει καταθέτοντας και συγκεκριμένο πακέτο από προτάσεις όπως την πάταξη της αισχροκέρδειας και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. «Θησαυρίζουν» μεγάλοι πάροχοι ενέργειας.

Τέλος, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, παρατηρούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικά τα οποία δείχνουν δυσαρέσκεια για την πολιτική της κυβέρνησης. Η αποδοχή του Α. Τσίπρα από τον κόσμο είναι μεγάλη, όπως είδαμε και πρόσφατα στην περιοδεία του στην αγορά του Αιγάλεω. Σταδιακά, η κοινωνία συνειδητοποιεί την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Δεν είναι μόνο να φύγει κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση που εμείς ζητάμε με απλή αναλογική, είναι και οι ανάγκες της πατρίδας οι οποίες απαιτούν ότι αυτή η καταστροφική κυβέρνηση πρέπει να φύγει».

Το Γραφείο Τύπου

Χαρά Καφαντάρη: Ξεσπαθώνει κατά της πολιτικής της Ν.Δ. και λέει ότι η ενεργειακή φτώχεια κοστίζει σε ζωές

Αναδημοσίευση από: https://www.espressonews.gr/politiki/317259/chara-kafantari-kata-nd-energeiaki-ftocheia-kostizei-zoes/

Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, η συνεργασία με το ΚΙΝ.ΑΛ., η χειμερινή κολύμβηση και ο θάνατος της μητέρας της που τη σημάδεψε

Είναι χειμερινή κολυμβήτρια, με «γεωλογικές καταβολές», με τέσσερις γάτες και με λατρεία για την κάθε γωνιά της δυτικής Αθήνας, στην οποία εκλέγεται. Η Χαρά Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και φαίνεται αυστηρή και απρόσιτη, εντούτοις είναι μια υπερδραστήρια βουλευτής, που ανήκει σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων που χαρακτηρίζουμε «και του λιμανιού και του σαλονιού»!

Από τη Βίβιαν Μπενέκου
H Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής δυτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, μιλώντας για πολιτική και επικαιρότητα λέει ότι «ζούμε έναν εφιάλτη διαρκείας» και ότι η ενεργειακή φτώχεια που ήρθε κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές. Τρεις γεωλόγοι (η ίδια, ο σύζυγός της και ο γιος της) και μια γεωγράφος, η κόρη της, συνιστούν τη βασική οικογένεια της βουλευτού, την οποία συμπληρώνουν επιπλέον οι γάτες της.

Η Χαρά Καφαντάρη αποφεύγει τους «τοξικούς» και φλύαρους ανθρώπους και απεχθάνεται την κολακεία. Τη ζωή της σημάδεψαν δύο γεγονότα. Το πρώτο όταν «ξενιτεύτηκε», 18 ετών κοριτσάκι, για σπουδές στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο όταν απόφοιτη πια, και μόλις 24 χρονών, έχασε τη μητέρα της.

Η ελληνική κοινωνία, ύστερα από δεκαετή οικονομική κρίση και από πανδημία, έρχεται να αντιμετωπίσει και μία ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της, ακρίβεια κ.λπ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό;

Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια βαθιά πολλαπλή κρίση. Πανδημία, ενέργεια, κλίμα, κοινωνικά, εργατικά, δημοκρατικά δικαιώματα πλήττονται εξίσου. Σήμερα η κρίση εμφανίζεται με ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, που με τη σειρά της πυροδοτεί αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη βασικής κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή, όμως, το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών μένει σταθερό, ουσιαστικά μειούμενο. Ο κόσμος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές οικονομικές του υποχρεώσεις και ο κ. Μητσοτάκης απλώς «παρακολουθεί», μεταθέτοντας τις ευθύνες είτε στην «ατομική ευθύνη» είτε στις «διεθνείς συγκυρίες» ή στην Ε.Ε. Η ακρίβεια είναι επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αντίθετα, άλλες κυβερνήσεις σε χώρες της Ε.Ε. παρεμβαίνουν και παίρνουν μέτρα υπέρ των πολιτών. Βάζουν πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, φορολογούν τις ενεργειακές εταιρίες, καταργούν ή μειώνουν τον ΕΦΚ. Να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προχωρήσουν ακόμη και σε εθνικοποίηση υποδομών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τροπολογία τρεις φορές για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αύξηση του κατώτατου μισθού, πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά. Δυστυχώς, προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η ενεργειακή φτώχεια χτυπά ακόμα περισσότερους και κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Σαν ΣΥΡΙΖΑ προτείνουμε άμεσα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας, στα οποία περιλαμβάνονται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, μείωση του ΕΦΚ, μείωση του ΦΠΑ σε είδη βασικής κατανάλωσης και πλαφόν στις τιμές ενέργειας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επισπεύσει τις εκλογές στη χώρα μας; Τι πιστεύετε;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία φέρνει τη χώρα μας αντιμέτωπη με συνέπειες στην οικονομία, στην ενέργεια, στη γεωπολιτική αστάθεια και επισιτιστική κρίση, καθώς και στο Προσφυγικό που δημιουργείται εξαιτίας του. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει άμεσα. Το ράλι της αύξησης των τιμών τόσο στην ενέργεια όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ την ίδια ώρα το εισόδημά τους συρρικνώνεται. Από την άλλη έχουμε και την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας. Χιλιάδες συμπολίτες μας πέθαναν εκτός ΜΕΘ, επειδή το ΕΣΥ υποτιμήθηκε και δεν στηρίχτηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ζούμε έναν εφιάλτη διαρκείας. Και ακριβώς την ίδια ώρα που οι πολίτες βιώνουν καθημερινές δυσκολίες, ο κ. Πέτσας δήλωσε ευθαρσώς ότι η κυβέρνηση δεν προχωράει σε εκλογές εντός του 2022, γιατί πιστεύει πως θα την «τιμωρήσουν». Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη ευθύνης και μέσω του Αλέξη Τσίπρα τον Δεκέμβριο κάναμε πρόταση για διεξαγωγή εκλογών, η οποία δημιούργησε αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν προχωρά σε λήψη συγκεκριμένων μέτρων ανάσχεσης της ακρίβειας και ελέγχου της αισχροκέρδειας, ας προκηρύξει εκλογές για να έρθει μια δημοκρατική – προοδευτική κυβέρνηση, που θα σώσει ό,τι σώζεται, γιατί αυτό που ζουν οι Ελληνες πρέπει να τελειώσει πριν είναι πολύ αργά.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν «εισπράττει» από την κυβερνητική φθορά;

Η αγανάκτηση του κόσμου είναι πλέον εμφανής. Η ακρίβεια, η πανδημία και η εργασία είναι τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες. Η φθορά της Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη είναι πλέον εμφανής. Οι εικόνες αγανάκτησης του κόσμου και η αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα στις περιοδείες του ανά την Ελλάδα είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Επίσης, να τονίσω ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή και γι’ αυτό πολλές φορές πέφτουν έξω. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων έδειξε την πλήρη αποτυχία των δημοσκοπήσεων στην πρόθεση ψήφου, τόσο στην Ελλάδα (π.χ. 2012, 2015, 2019) όσο και στο εξωτερικό (π.χ. πρόσφατες εκλογές Πορτογαλίας). Αυτό που έχει σημασία είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας Οι παράγοντες που κρίνουν τα εκλογικά αποτελέσματα επιδρούν μέχρι τη στιγμή της κάλπης. Υπενθυμίζουμε ότι η κάλπη είναι η μεγάλη και ακριβής δημοσκόπηση.

f2 10

Θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Κίνημα Αλλαγής, εάν χρειαστεί;

Αυτοδύναμη κυβέρνηση με απλή αναλογική είναι δύσκολο να συμβεί, και άρα θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, μια πρακτική, άλλωστε, που υπάρχει γενικότερα και σε άλλες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτος, θα κάνει αυτή την πρόταση συνεργασίας και συμπαράταξης του δημοκρατικού προοδευτικού χώρου και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση συνεργασίας, δημοκρατική και προοδευτική.

Εκλέγεστε στα δυτικά, σε δύσκολες περιοχές, με πολλή φτώχεια. Τι σας λέει ο κόσμος; Ποια τα προβλήματά του σήμερα;

H δυτική Αθήνα, των ανθρώπων της εργασίας και του καθημερινού μόχθου, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, όπως όλη η κοινωνία. Η ακρίβεια, η άνοδος τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, η άνοδος τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης, μαζί με την ανεργία είναι βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος της δυτικής Αθήνας. Παράλληλα, η περιβαλλοντική υποβάθμισή της (διαχρονικό πρόβλημα), με την άναρχη δόμηση, την έλλειψη ελεύθερων χώρων, οι περιορισμένες δημόσιες υγειονομικές δομές, καθώς και τα προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες δυσκολεύουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στα βλέμματα των πολιτών διακρίνεις μια ανασφάλεια και, δυστυχώς, έναν φόβο για το αύριο.

Τι αγαπάτε από τη δυτική Αθήνα; Ποια η ομορφιά της;

Οταν αποφάσισα να πολιτευτώ στη δυτική Αθήνα, ύστερα από τρεις διαδοχικές εκλογές μου ως βουλευτού στη Β’ Αθήνας, εκείνο που έπαιξε ρόλο ήταν οι άνθρωποί της. Ανθρωποι με αξιοπρέπεια, απλότητα, εργαζόμενοι, που ό,τι πέτυχαν το πέτυχαν με ατομική προσπάθεια και αγώνα και όχι «κληρονομικώ δικαιώματι». Η δυτική Αθήνα έχει αναδείξει επιστήμονες, καλλιτέχνες, αγωνιστές της ζωής και των κοινωνικών αγώνων. Το προσφυγικό στοιχείο, δε, είναι έντονο στους κόλπους της. Αυτό σημαίνει πολυπολιτισμικότητα, ανοικτή κοινωνία και σπάνιο πλούτο, που τα συναντάς καθημερινά. Αλλά και οι φυσικές ομορφιές και οι ιστορικές διαδρομές της δυτικής Αθήνας είναι αξιόλογες, αλλά αναξιοποίητες. Από το Ποικίλο όρος, το πάρκο Τρίτση μέχρι τη Μονή Δαφνίου και τα ταμπούρια του Καραϊσκάκη. Κάθε τόπος και μια ιστορία…

Εχετε φίλους από άλλα κόμματα και ποιους;

Οι φιλίες μου, που είναι πολλές, δεν έχουν κριτήριο την πολιτική τοποθέτηση. Με ενδιαφέρουν ο άνθρωπος, η ειλικρίνεια, τα ενδιαφέροντα, το επίπεδο και προπαντός η αξιοπρέπεια.

Μιλήστε μου για την οικογένειά σας. Σύζυγο, παιδιά. Σας στηρίζουν, σας γκρινιάζουν;

Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, νέων επιστημόνων. Χαρακτηριστικό μας ότι είμαστε επιστήμονες της «γης». Τρεις γεωλόγοι και η κόρη μου γεωγράφος. Μια κλασική οικογένεια με σύζυγο συνταξιούχο, γιο ξενιτεμένο, που ψάχνει την τύχη του 11 χρόνια τώρα στο εξωτερικό (γνωστό το brain drain), κόρη ενοικιαζόμενο προσωπικό (σύγχρονη μορφή εργασιακής σχέσης) και μια μάνα, εμένα, που προσπαθεί να συνδυάσει τα πάντα παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Η οικογένειά μου είναι η πηγή δύναμης για μένα. Με στηρίζει, με ηρεμεί και ιδιαίτερα ο σύζυγός μου μού παρέχει και σημαντική επιστημονική στήριξη στο έργο μου.

Εχετε χόμπι; Πώς περνάει μια ελεύθερη μέρα σας;

Λατρεύω τη θάλασσα, όχι μόνο στον ελεύθερο χρόνο μου, αλλά παράλληλα με τις υποχρεώσεις μου βρίσκω χρόνο για κολύμπι, τουλάχιστον τους μισούς μήνες τον χρόνο. Μου δημιουργεί ευεξία, αισιοδοξία και, βέβαια, υγεία. Παράλληλα ασχολούμαι ιδιαίτερα με τις τέσσερις γάτες μου, που είναι, θα έλεγα, ισότιμα μέλη της οικογένειάς μου. Με ηρεμούν, με χαλαρώνουν και συμβάλλουν στην οικογενειακή ισορροπία.

Πώς φροντίζει μια γυναίκα στην ηλικία σας τον εαυτό της;

Προσπαθώ να είμαι αξιοπρεπής στην εμφάνισή μου, ανάλογη της ηλικίας μου. Πάντα με ενδιέφερε η καλή εμφάνιση, μακριά από ακρότητες. Αποφεύγω τους «τοξικούς» και φλύαρους ανθρώπους. Μου αρέσουν οι ειλικρινείς άνθρωποι και όχι οι «δήθεν». Απεχθάνομαι την κολακεία… σε όλα τα επίπεδα.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος να πείθετε τους ψηφοφόρους σας;

Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, θέμα πειθούς η επιτυχία ενός πολιτικού. Είναι η ικανότητα να αφουγκράζεται τους γύρω του. Να συζητά απλά και ειλικρινά. Να ακούει… Να μην υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει.

Πόσο ασχολείστε με τα social media; Έχουν πολιτική δύναμη;

Αναμφισβήτητα τα social media στη σημερινή εποχή παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Δυστυχώς, όμως, δεν υπηρετούν πάντα την αλήθεια. Ασχολούμαι σε λογικό επίπεδο. Θεωρώ όμως ότι η ανθρώπινη κοινωνική επαφή είναι αναντικατάστατη. Στη δυτική Αθήνα ο κόσμος σε θέλει δίπλα του, να σε βλέπει, να συζητάς μαζί του, να ενημερώνεις. Η άμεση, αδιαμεσολάβητη επαφή είναι αναντικατάστατη και στην πολιτική.

Περιγράψτε μου μία χαρούμενη και μία λυπημένη στιγμή σας…

Πολλές όμορφες και δύσκολες στιγμές έχω βιώσει στη ζωή μου. Θυμάμαι όμως ευχάριστα τη στιγμή που μπήκα στο πανεπιστήμιο. Ήμουν 18 ετών όταν «ξενιτεύτηκα» στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω. Ήταν μια στιγμή απογαλακτισμού από την οικογένειά μου, που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Δύσκολη στιγμή για μένα ήταν όταν στα 24 μου έχασα τη μητέρα μου. Δεν υπάρχουν λόγια.

Χ. Καφαντάρη:Έχει πολιτική βούληση η Κυβέρνηση να παρέμβει ουσιαστικά στο Ράλι των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας;

Εισήγηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖΑ ΠΣ  για το σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1. «Κύρωση του Μνημονίου  Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας για τη συνεργασία στον  τομέα της νέας και ανανεώσιμης  ενέργειας». 2. «Κύρωση της Συμφωνίας  – Πλαίσιο για την ίδρυση  της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας».3. «Κύρωση του Μνημονίου  Κατανόησης στον τομέα της  Ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και των  Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων»

.Ακολουθεί ολόκληρη την τοποθέτησή της:​

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην τοποθέτησή μας στην Επιτροπή για την Κύρωση των τριών Συμβάσεων επιφυλαχθήκαμε γιατί ζητήσαμε και ζητάμε και σήμερα από τον κύριο Υπουργό, από την Κυβέρνηση, να τοποθετηθεί σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να πάρει για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όλοι -πιστεύω- ευχόμαστε να σταματήσει τώρα και να επικρατήσει η ειρήνη των όπλων, σαφώς επιβάρυνε και τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας όλων των χωρών και επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση. Όμως περιμένουμε από τον κύριο Υπουργό συγκεκριμένες τοποθετήσεις και μέτρα τα οποία θα πάρει η Κυβέρνηση. Να μην κρύβεται η Κυβέρνηση πίσω από το διεθνές περιβάλλον, διότι η κρίση της ακρίβειας και η κρίση η ενεργειακή προηγήθηκε εδώ και πολλούς μήνες από την κρίση η οποία υφίσταται παγκόσμια και αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι τιμές στα καύσιμα, κύριε Υπουργέ, αυξάνουν δυσβάστακτα. Η ενεργειακή φτώχεια επελαύνει. Πραγματικά η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά, όπως έκανε και στην πανδημία και σε άλλα ζητήματα που ξεφεύγουν της ελληνικής επικράτειας, απλά παρακολουθεί και αποδίδει τα πάντα, θα έλεγα, σε διεθνές περιβάλλον. Εναποθέτει τις ελπίδες της στις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνει, όμως, η Κυβέρνηση αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν και το σχέδιο REPowerEU.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αισχροκέρδεια και προτείνει μάλιστα και φορολόγηση. Έχει όμως ευθύνες η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην πρόσδεση της χώρας μας στοn ρυθμό του φυσικού αερίου. Περίπου 50% στο μείγμα ενέργειας αφορούσε το φυσικό αέριο εδώ και κάποιους μήνες μέσα από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης που εσπευσμένα ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγγειλε από τον Σεπτέμβρη του 2019.

Ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ που μπορούσε να παίξει έναν σημαντικό ρόλο σαν ναυαρχίδα εταιρείας στον ενεργειακό τομέα και σε θέματα διαμόρφωσης των τιμών. Επιμένετε σαν Κυβέρνηση να μην μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τρεις φορές ζήτησε με τροπολογία να μειωθεί ο φόρος σε επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας δε ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το παράδειγμα αυτό ας το ακολουθήσει και η χώρα μας. Βέβαια, η απάντηση από την πλευρά της Κυβέρνησης ήταν αρνητική και τις τρεις φορές που καταθέσαμε τροπολογία.

Η αισχροκέρδεια, λοιπόν, καλπάζει. Καρτέλ θησαυρίζουν. Υπάρχει χειραγώγηση τιμών. Αυτό δεν το λέει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και φορείς του επαγγελματικού και βιομηχανικού κόσμου. Δεν λειτουργεί η προθεσμιακή αγορά. Η Κομισιόν προτρέπει τα μέλη να βάλουν διατίμηση μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρειαστεί. Ο κ. Μητσοτάκης στέλνει επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης. Πού είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας; Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού; Είχε πει ο κ. Χατζηδάκης όταν ανέλαβε Υπουργός Ενέργειας ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τελικά αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο.

Αλλά δεν είναι μόνο η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Είναι και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι έχει αποθέματα μέχρι τον Οκτώβρη. Εμείς, κύριε Υπουργέ; Τι μέτρα έχετε πάρει; Θα συντηρήσετε και θα αναβαθμίσετε λιγνιτικές μονάδες τουλάχιστον όσο διαρκεί αυτή η κρίση; Θα εξασφαλίσετε φτηνή προμήθεια LNG; Εσείς, όμως, έχετε εξασφαλίσει τιμές φυσικού αερίου 30% περισσότερο πιο ακριβές απ’ ό,τι εξασφάλισε η Βουλγαρία. Αυτό το λέω για να το ακούσει ο κόσμος. Αντί να παίρνετε μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα, πάρτε ουσιαστικά

Μέσα σε αυτό το κλίμα ερχόμαστε σήμερα να επικυρώσουμε τις τρεις συμβάσεις που συζητήσαμε και στην Επιτροπή. Θεωρώ ότι η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Έχουμε να κυρώσουμε διεθνείς συμβάσεις όπως το Μνημόνιο Κατανόησης με την Ινδία, Συμφωνία-πλαίσιο για ίδρυση Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας και βέβαια κύρωση Μνημονίου Κατανόησης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βέβαια οι συμβάσεις με Ινδία και Εμιράτα πέρασαν πολλά χρόνια να έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο για κύρωση.

Για την Ινδία η κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης είναι σοβαρό βήμα διεθνούς συνεργασίας. Η τεχνική και επιστημονική πρόοδος της χώρας έχει να προσφέρει πολλά στη δική μας και αντίστοιχα η εμπειρία η δική μας στους Ινδούς. Τέτοια μνημόνια μπορούν να προσφέρουν σε πρακτικό και διπλωματικό επίπεδο. Φέρνουν κοντά τους λαούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση προσπαθειών της ινδικής πλευράς για απανθρακοποίηση της οικονομίας της μέσα στον αιώνα. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στην KOP 26 η Ινδία δεσμεύτηκε για απανθρακοποίηση το 2070, ενώ εδώ οι στόχοι είναι για το 2050 και βέβαια δεν έχει υπογράψει συμφωνία για μείωση εκπομπών μεθανίου μέχρι το 2030.

Η ηλιακή συμφωνία υπεγράφη τον Νοέμβρη του 2015. Η  Ινδία και η Γαλλία ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία με τη διακήρυξη του Παρισιού, παρόλο που η Ινδία είχε ξεκινήσει ακόμα πιο πριν. Η διακήρυξη υποστήριξε την πρόταση της Ινδίας για τη διεθνή ηλιακή συμφωνία, που είναι μια κοινή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ πλουσίων σε ηλιακούς πόρους χωρών που βρίσκονται πλήρως ή εν μέρη μεταξύ τροπικών ζωνών. Περισσότερες από ογδόντα εννιά χώρες έχουν υπογράψει το συμφωνητικό. Οι εβδομήντα δύο από αυτές είχαν επικυρώσει μέχρι τα μέσα του 2020. Επίσης στη Διεθνή Ηλιακή Συμφωνία δόθηκε το καθεστώς πολυμερούς συνθήκης από τον ΟΗΕ και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου.

Όλα τα μέλη πρέπει να δρουν συντονισμένα ώστε οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις και η ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας να καθιστούν προσιτή την ηλιακή ενέργεια για όλους. Στοχεύει δε στην ανάπτυξη χιλίων γιγαβάτ ονομαστικής ισχύος. Για να επιτευχθεί καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους θα χρειαστεί η επένδυση ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2030, κάτι που είναι ένα μεγάλο εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε χρηματοδότηση 700 εκατομμύρια ευρώ για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμμαχίας. Η Ινδία έχει διαθέσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση ηλιακών έργων από το αναπτυξιακό ταμείο της Αφρικής. Εμείς σαν χώρα με τι χρηματοδοτική συμβολή συμμετέχουμε στην εν λόγω συμφωνία, κύριε Υπουργέ;

Έρχομαι τώρα στο μνημόνιο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είναι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες με κεντρικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα ορυκτών καυσίμων. Οι χθεσινοβραδινές ειδήσεις που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικές για τις τιμές του αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν την πορεία των τιμών η απόφαση των Εμιράτων να καλέσει τον ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, οδήγησε τις τιμές σε σημαντική πτώση. Ενημερωτικά μετά από την υποστήριξη της πρότασης των Εμιράτων και από το Ιράκ, η τιμή του αργού έπεσε 11% με 12%.

Σημειώνουμε ότι τα Αραβικά Εμιράτα παράγουν ογδόντα τόνους αέρια θερμοκηπίου κατά κεφαλή. Ξεκίνησαν έναν πεντηκονταετή κύκλο ανάπτυξης. Ο στρατηγικός στόχος τους είναι να μειώσουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ως το 2050 να είναι κλιματικά ουδέτερα για να διατηρηθεί η άνοδος θερμοκρασίας κάτω από το 1,5 βαθμό, όπως βάζει και ο ΟΗΕ. Κάνουν προσπάθειες, έχουν αρχίσει επενδύσεις σε ΑΠΕ, έχουν επενδύσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ΑΠΕ σε εβδομήντα χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες. Δυστυχώς, όμως, μέσα στην πολιτική τους περιλαμβάνεται και η πυρηνική ενέργεια.

Εδώ έρχομαι να πω ότι δυστυχώς και ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του συντάχθηκαν με εκείνες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δέχονται στην ταξονομία να περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια μαζί με το φυσικό αέριο.

Τέλος, σχετικά με τη συμφωνία μία μικρή παρατήρηση. Στην παράγραφο 4 του Μνημονίου Κατανόησης αναφέρεται: «Σύλληψη και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα για ανάντη (upstream) εφαρμογές». Αυτό είναι ένα λάθος και είναι λάθος στη μετάφραση, γι΄αυτό στις μεταφράσεις πρέπει να υπάρχει και ειδική επιστημονική τεκμηρίωση και νομική τεκμηρίωση των όρων. Ανάντη αφορά υδατορέματα και ποταμούς. Στη βιομηχανία, όμως, το upstream είναι τα αρχικά στάδια. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτή η διόρθωση.

Κλείνοντας, να πω ότι είναι καλές οι συμβάσεις και τις ψηφίζουμε. Όποια συμφωνία αφορά πολιτικές και συνεργασίες διακρατικές για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής πάντοτε είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό, όμως, που προέχει σήμερα είναι να παρθούν μέτρα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά και πάταξη της αισχροκέρδειας στην ενέργεια, για λειτουργία λιγνιτικών μονάδων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, με παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσω ειδικού χωροταξικού για το οποίο η Κυβέρνηση δεν έχει φέρει πρόταση ακόμα, αύξηση του κατώτερου μισθού στα 700 ευρώ, μείωση τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης με μείωση του ΦΠΑ. 

 Όμως, για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρειάζεται πολιτική βούληση. Κύριε Υπουργέ, την έχετε αυτή την πολιτική βούληση;

Ευχαριστώ.