Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει στρατηγική και αναπτυξιακό σχέδιο στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και πανδημίας

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτή Δυτικής Αθήνας, Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και αν. Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., στις 24/07/2020, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»​

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούμε ένα νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. ένα νομοσχέδιο που δεν νομίζω να έχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Τι μπορεί να προσφέρει το εν λόγω σχέδιο νόμου στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας και τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο πυλώνας της αγροτικής οικονομίας;

Όμως, σε ποια εποχή βρισκόμαστε και πού ζούμε; Σε μια Ευρώπη, αλλά ακόμα και παγκόσμια θα έλεγα, που με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού η ανάγκη αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης γίνεται πλέον πασιφανής. Πρέπει πραγματικά να αλλάξει το παραγωγικό, αναπτυξιακό και καταναλωτικό μοντέλο, ένα μοντέλο, το οποίο πρέπει πρώτιστα να σέβεται τη βιοποικιλότητα και παράλληλα τη φύση, να προστατεύει τη φύση, καθώς όλα αυτά -βιοποικιλότητα και φύση και προστασία της- περιέχουν όντως μια αναπτυξιακή διάσταση.

Κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα είναι και η δεκαετία 2020-2030 που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε δεκαετία προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Πρόσφατα, στο τέλος του χρόνου του 2019, αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με απόφασή της πέραν της δεκαετίας της βιοποικιλότητας και σε καινούργια στρατηγική, η οποία ονομάστηκε «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές, φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων και όλα αυτά τα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σημερινή πανδημία, την οποία, δυστυχώς, ακόμα βιώνουμε, δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. Η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, οι νέοι επιβλαβείς οργανισμοί μας υπενθυμίζουν διαρκώς ότι το σύστημα τροφίμων μας απειλείται και πρέπει να καταστεί πλέον βιώσιμο και ανθεκτικό.

Κύριε Υπουργέ, έχετε στρατηγική συγκεκριμένη για την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών; Έχετε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκαναν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσεις για παρεμβάσεις συγκεκριμένες στον αγροτικό τομέα σε σχέση με την πανδημία; Έχετε στρατηγική εξασφάλισης διατροφικής ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων για τις χώρες, για την πατρίδα μας εν προκειμένω;

Ποιες είναι, όμως, οι στρατηγικές, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που λέμε «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»;

Οι στόχοι της στρατηγικής είναι μεν φιλόδοξοι, αλλά είναι πολύ σοβαροί και πρέπει να τους λάβουμε υπ’ όψιν μας: Μείωση κατά 50% της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και κινδύνου που συνδέεται με αυτά και κατά 50% της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων μέχρι το 2030. Μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50%, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση γονιμότητας του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η χρήση λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 20% έως το 2030. Μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών φαρμάκων για τα εκτρεφόμενα ζώα και τις υδατοκαλλιέργειες έως το 2030. Αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής καλλιέργειας έως το 25% της γεωργικής γης μέχρι το 2030.

Τέλος, η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει και τον στόχο να έχουν όλες οι αγροτικές περιοχές πρόσβαση σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις έως το 2025, ώστε να γίνει δυνατή η ψηφιακή καινοτομία.

Για να επιτευχθεί ο στόχος σχετικά με τη βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του τομέα και να προωθηθεί η ζήτηση. Εκτός από τα μέτρα της κοινής γεωργικής πολιτικής -οικολογικά προγράμματα, επενδύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέτρα της κοινής αλιευτικής πολιτικής- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης συγκεκριμένο για τη βιολογική γεωργία. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να τονώσουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Θα εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω εκστρατειών προώθησης οικολογικών δημόσιων συμβάσεων.

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας συνιστούν επικείμενες διαρκείς απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης.

Συζητάμε, λοιπόν, εδώ σήμερα ενώ η Ευρώπη μιλάει για ψηφιακή γεωργία.  Η ευφυής εφαρμογή της γεωργίας όπου και αν εφαρμόζεται έχει οδηγήσει σε μείωση του κόστους κατά 45%. Η Ευρώπη, δηλαδή, βάζει ζητήματα.

Εσείς και με το εν λόγω σχέδιο νόμου, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά δεν δίνετε κάτι καινούργιο. Τι κάνατε καινούργιο ένα χρόνο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Έχετε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, εκτός από το να μπουν και ιδιώτες στους συνεταιρισμούς;

Το άρθρο 20 στις καταργούμενες διατάξεις λέει ότι καταργείται το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και οι αρμοδιότητές του. Δεν φτάνει που τον στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα τον εκχωρείτε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά το νομοσχέδιο στερείται και αναπτυξιακής στρατηγικής.

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα ζήτημα σχετικά με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Ο κύριος Υπουργός διατύπωσε κάποιες ενστάσεις στις αρμόδιες Επιτροπές. Θα θέλαμε, λοιπόν, να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουμε και πώς θα εφαρμόσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες, γιατί η αλλαγή ενός μοντέλου δεκαετιών δεν είναι εύκολη υπόθεση για τους αγρότες, αλλά να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο Κοινοβουλίου.

Κλείνοντας, θα πω ότι σοβαρό ζήτημα για τον αγροτικό τομέα εξακολουθεί και παραμένει η χρηματοδότηση και η έλλειψη ρευστότητας. Οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν, η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν άρχισε ακόμα χρηματοδότηση για τους αγρότες. Με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων του 2020 για την Ελλάδα, το πιο δυναμικό κομμάτι της αγροτικής οικονομίας, οι νέοι μας αγρότες, αιτούνται χρηματοδοτήσεων που δεν μπορούν να πάρουν.

Αυτά είναι σοβαρά θέματα, κύριοι Υπουργοί, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πέραν ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού που πρέπει να καταθέσει, πρέπει να τα συζητήσει σοβαρά και να βάλει κάποιες βάσεις, αλλιώς απλά διεκπεραιώνετε μια κατάσταση.

Ευχαριστώ πολύ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: