Ηκλιματική αλλαγή  επελαύνει. Δεν είναι fakenews, είναι πλέον realnews.Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να μετρηθούν και σε οικονομικό επίπεδο. Ήδη από το 2001 εκτιμήθηκε ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ, αλλά και εντός των χωρών. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, πιο ευάλωτοι είναι ιθαγενείς, φτωχοί πληθυσμοί και οι γυναίκες.

Eκτός από τους προφανείς τομείς της παραγωγής ενέργειας ή των μεταφορών, και άλλοι τομείς, από τις καταναλωτικές και ψυχαγωγικές συνθήκες του σύγχρονου ανθρώπου  μέχρι αυτές της δημόσιας υγείας, επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα. Η μείωση της παραγωγικότητας που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε απώλειες της τάξης των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία, μέχρι το 2030.

Hπρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για συνάντηση   στις Βρυξέλλες στις 16 Οκτώβρη 2019, με θέμα την κλιματική αλλαγή είναι σημαντική, αφού οι καιροί απαιτούν συντονισμένη συνεργασία και παρεμβάσεις.Κύριος στόχος είναι ο αγώνας για ένα άλλο τύπο ανάπτυξης, κοινωνικά δίκαιο και πολιτικά εφικτό,  που θα απαιτεί λιγότερους κοινούς πόρους και φυσικά, λιγότερη ενέργεια.

Μέσα στην παρούσα συγκυρία πρέπει να αξιοποιηθούν οι κοινές προσπάθειες της Ε.Ε., η οποία αν και εκπέμπει περί το 9% εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου παγκόσμια,  εισφέρει οικονομικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης περί το 40%.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς  είχε πρόσφατα θεσπίσει εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, στο οποίο προβλέπονται βραχυπρόθεσμα μέτρα και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Επίσης το 2017 ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση, ο οποίος προσαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που απέκτησαν Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία. Επίσης η Ελλάδα διαθέτει από το 2016 Εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ διαμορφώνονται και περιφερειακά σχέδια προσαρμογής.

Από εδώ κ’εμπρός χρειάζεται συνέχιση και ενίσχυση των προσπαθειών για επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, την βελτίωση των επιδόσεων οικοκαινοτομίας ενώ πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και αύξηση του επιπέδου ανακύκλωσης.

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει στην ΕΕ σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αποτελεί την πρωταρχική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, το 2013 έως το 2016, οι εκπομπές από τις μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6 %.  Μεγάλη ανακούφιση στο θέμα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι κατ’ αρχήν, η δημιουργία εστιών πρασίνου και πάρκων στις μεγάλες μητροπόλεις. Η αναβάθμιση των μεγάλων  και μητροπολιτικών πάρκων η ανάδειξη, προστασία και η δενδροφύτευση των ορεινών όγκων, με παράλληλη διευθέτηση των προβλημάτων κυκλοφορίας και ανάπτυξη συγκοινωνιών σταθεράς τροχιάς.

Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της πρέπει να γίνονται σε όλα τα επίπεδα.  Σημαντικό είναι να θεσπιστούν κίνητρα για την υιοθεσία των κατάλληλων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και την εφαρμογή των πλέον καινοτόμων ιδεών. Όπως  και η προώθηση καινοτόμων λύσεων σε βιομηχανίες, ώστε να μειώσουν την χρήση ορυκτών καυσίμων. Για παράδειγμα οι βιομηχανίες διύλισης πετρελαίου, ή παραγωγής λιπασμάτων, οφείλουν να σταματήσουν την χρήση υδρογόνου, που παράγεται από την ατελή καύση φυσικού αερίου και να προχωρήσουν σε παραγωγή υδρογόνου από ηλεκτρόλυση με ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η καλή κατάσταση και εφαρμογή της νομοθεσίας στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συμβαδίζει με την καλή κατάσταση των εργαζομένων,γιατί η ταξική διάσταση και  οι ευθύνες του καπιταλισμού για την κλιματική κρίση είναι γνωστές σε όλους μας. Γεγονός που μας οδηγεί στη διαμόρφωση ενός άλλου μοντέλου κατανάλωσης, δηλαδή μίας νέας παραγωγής, μιας βιώσιμης ανάπτυξης με αξιοπρεπές επίπεδο ζωής .

Η μετάβαση στο νέο μοντέλο δεν πρέπει να γίνει βίαια, ώστε να μην ξαναζήσουμε εποχές ακραίας ενεργειακής φτώχειας, όπως αυτή που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες,τελευταία στην Ελλάδα που διαμένουν σε ακατάλληλους χώρους και όπου το κρύο και οι βροχές διαδέχονται τα προβλήματα της υπερθέρμανσης. Αλλά και ούτε παρόμοιες καταστάσεις που αφορούν μερίδα συμπολιτών μας, όπου το φαινόμενο αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Είναι ώρα πλέον των προτάσεων και των συγκεκριμένων δεσμεύσεων από την πλευρά των κρατών και από την πλευρά όλων μας.

Το Δεκέμβρη γίνεται στην Χιλή η νέα Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, η γνωστή πλέον σε όλους COP25, όπου η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα έχει συντεταγμένη παρουσία.

Η αναζήτηση της ελπίδας για τη σωτηρία του πλανήτη είναι μακρά και επίπονη διαδικασία. Η σπίθα που άναψε με τις κινητοποιήσεις των μαθητών όλου του κόσμου, μας υποχρεώνει να αγωνιστούμε για να γίνει το φως, από το οποίο θα βρεθούν λύσεις για ένα βιώσιμο  Μέλλον της Ανθρωπότητας. Στον στόχο αυτό  η Αριστερά απαντά με πανευρωπαϊκή και παγκόσμια συστράτευση.