Χ. Καφαντάρη προς ΚΙΝΑΛ: Ξανασκεφτείτε το! Ακόμη και μία κατοικία να σωθεί είναι όφελος

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. (28.03.2019).

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σαφώς το μεγάλο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας που έχουμε σήμερα με μορφή τροπολογίας, επισκίασε σε μεγάλο βαθμό -και θεωρώ ότι είναι λογικό γιατί αφορά συμπολίτες μας οι οποίοι πιθανόν κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους- ένα πάρα πολύ σοβαρό πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε αυτό θα αναφερθώ.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πολυνομοσχέδιο που η αναπτυξιακή του διάσταση είναι κυρίαρχη, μιας και στη φάση που βρίσκεται η χώρα μας πλέον μετά τα μνημόνια, η ανάπτυξη είναι το μέλλον και όλη η προσπάθεια εστιάζει εκεί.

Είναι ένα νομοσχέδιο με το βλέμμα κυριολεκτικά στο μέλλον. Και αυτό αναγνωρίστηκε -και είναι από τις λίγες φορές- στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου οι φορείς ήταν τόσο θετικοί και τα σχόλιά τους επίσης τόσο θετικά. Είναι ένα νομοσχέδιο που εισάγει μια δέσμη μέτρων, που δίνει αναπτυξιακά κίνητρα, που κάνει βήματα για την πάταξη της γραφειοκρατίας και ειδικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιομηχανική ιδιοκτησία και την ενίσχυση της καινοτομίας, την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, την επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά στην ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων με απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη.

Με το άρθρο 11 επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της ευρείας, άναρχης βιομηχανικής δόμησης στην περιοχή των Οινοφύτων – γνωρίζουμε τα περί Ασωπού. Εδώ, δηλαδή, μπαίνουν νόμοι, μπαίνουν κανόνες, μπαίνουν όροι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και βέβαια, γίνεται αναφορά και στην άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που αφορά μια σειρά τεχνικά επαγγέλματα, όπου δίνει τη δυνατότητα ένταξης στα τεχνικά επαγγέλματα και στους αποφοίτους ισότιμων και αντίστοιχων σχολών, πέραν αυτών που αναγράφονται περιοριστικά σε όλα τα προεδρικά διατάγματα του 2013.

Επίσης, ως προς το μεγάλο ζήτημα, όπως είπαμε πριν, της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού νόμου, θα ήθελα να πω τα εξής: Τροποποιούνται αρκετές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με κυριότερες τη μείωση από πέντε σε τρία χρόνια -που μπορεί να γίνει από επενδυτές- η αξιοποίηση του συνόλου του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής να αξιοποιηθεί, προτού εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Γενικά μιλάμε για μέτρα και κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων μείζονος σημασίας, αυξάνοντας τα ποσοστά επιδότησης με φορολογικές απαλλαγές. Όλα αυτά είναι σήματα και προς τους επενδυτές για τη χώρα μας, ώστε να σταθεί στα πόδια της μετά από οκτώ πολύ δύσκολα μνημονιακά χρόνια.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω το άρθρο 35, όπου επιδιώκεται οριστική ρύθμιση εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. Εδώ να πούμε ότι παρελήφθησαν το 2015, με τους παλιούς νόμους του 2011, έξι χιλιάδες διακόσια σχέδια τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μάλιστα, με τον νόμο του 2011 σε τέσσερα χρόνια -μέχρι το 2015, δηλαδή- είχαμε χίλια διακόσια εβδομήντα επτά επενδυτικά σχέδια κατατεθειμένα. Με τον ν.4399/2016, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χίλιες πεντακόσιες εβδομήντα αιτήσεις εντάχθησαν. Έχουν βγει πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ αποφάσεις ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, το ενδιαφέρον αυτής της Κυβέρνησης για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη είναι μετρήσιμο, είναι ουσιαστικό.

Επίσης, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στον ν. 4412/2016, που στόχος του ήταν η διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας και η άμβλυνση ανισοτήτων μεταξύ των οικονομικών φορέων προκειμένου να ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο, αν και ήταν καινοτόμο, δεν έτυχε αποδοχής από τις αναθέτουσες αρχές, ενώ είχε μεταξύ άλλων, καθυστερήσεις στη σύναψη και την εκτέλεση των συμβάσεων. Με το νομοσχέδιο αυτό που συζητούμε, προβλέπεται μια σειρά μέτρων που θα διευκολύνουν τις αναθέτουσες αρχές στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ενισχύοντας τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Οι αλλαγές καλύπτουν όλο το φάσμα δημόσιων έργων και συμβάσεων.

Έρχομαι τώρα στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία, το θέμα των «κόκκινων» δανείων και τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε. Προτεραιότητά μας, ως γνωστόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ο άνθρωπος, είναι η κάλυψη των αναγκών, η κάλυψη εν προκειμένω των στεγαστικών του αναγκών και η ουσιαστική προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Όμως, με την τροπολογία την οποία συζητούμε σήμερα, αγγίζονται και μεσαία στρώματα τα οποία συνθλίφτηκαν και σήκωσαν μεγάλο βάρος της κρίσης αυτά τα οκτώ χρόνια. Η ρύθμιση αυτή, λοιπόν, καλύπτει και μεγάλο κομμάτι απ’ αυτούς.

Θα έλεγα, επιτρέψτε μου, ότι αυτό που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την Αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι, το ελάχιστο που μπορώ να πω, η σεμνότητα, διότι άφησαν χωρίς κάλυψη το 2015, χωρίς προστασία την πρώτη κατοικία. Και αν δεν υπήρχε μια άτυπη, θα έλεγα, συμφωνία της Κυβέρνησης με τους τραπεζίτες, θα είχαμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από τράπεζες. Και λέμε από τράπεζες, γιατί υπάρχουν και μεταξύ ιδιωτών, κι άλλες περιπτώσεις. Έχουμε μετά τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη που βάζει κάποια όρια και πάλι προστατεύει, ουσιαστικά, τους μη έχοντες διότι πρέπει να προστατευθεί η πρώτη τους κατοικία. Και ερχόμαστε σήμερα με αυτή τη ρύθμιση.

Σε αυτή τη ρύθμιση θα έλεγα ένα πράγμα. Με αυτή τη ρύθμιση τολμάμε και ακουμπάμε το θέμα των «κόκκινων» δανείων. Καμιά άλλη κυβέρνηση δεν το τόλμησε. Είχαμε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κύρια αιτία ήταν η ύπαρξη των «κόκκινων» δανείων. Ερχόμαστε, λοιπόν, σήμερα να δώσουμε μια ουσιαστική λύση για την πρώτη κατοικία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των πολλών, μιας και η ρύθμιση καλύπτει γύρω στο 70% εκείνων που έχουν στεγαστικά δάνεια και παράλληλα εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα των τραπεζών (θέλουμε οι τράπεζες να μπορούν να λειτουργούν, να έχουν περάσει από stress tests). Η κατάστασή τους είναι καλή, αλλά οπωσδήποτε τα «κόκκινα» δάνεια ήταν και είναι ένα εμπόδιο. Θέλουμε να αναπτυχθούν, να μπορούν να δίνουν δάνεια, να δίνουν καινούργια στεγαστικά δάνεια, να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες των νέων ανθρώπων.

Το πολύ σημαντικό -και με αυτό θα ήθελα να κλείσω- είναι το ότι έχουμε πλέον και τα επιχειρηματικά δάνεια μέσα σ’ αυτήν την τροπολογία για την πρώτη κατοικία. Πολλοί μικροεπαγγελματίες, έμποροι, για να επιβιώσει η δουλειά τους, η επιχείρησή τους, υποθήκευσαν το σπίτι τους. Μπήκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο στη ρύθμιση. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που διαπραγματευόμασταν με τους θεσμούς ούτως ώστε να μπορέσει να περάσει. Και, βέβαια, είναι πάντα στη βούληση της Κυβέρνησης η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Και είναι θετικό ότι και η Κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί δεσμεύτηκαν σε αυτή την κατεύθυνση.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ίσως κάποιοι που θέλουν να καταψηφίσουν                         -αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ, τέλος πάντων- ας το ξανασκεφθούν, διότι και μια κατοικία να σωθεί, είναι όφελος. Πρέπει να σκεφθούν κάποια στιγμή την κοινωνία. Και επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτή η λογική, αυτή η πολιτική και η τακτική οδηγεί στην απομόνωση από την κοινωνία. Όμως, η προστασία των όποιων δανειοληπτών είναι πάρα πολύ σημαντική και καλό είναι ακόμα και τώρα να σκεφθούν τη θέση τους.

Σας ευχαριστώ.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: