Ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων.» (26.04.2017).

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Καταρχάς, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που γίνεται σήμερα για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία. Σε σχέση με την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον πληθυσμό, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά από αυθόρμητα κινήματα πολιτών. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ότι, επειδή είναι ένα ζήτημα που πραγματικά απασχολεί κομμάτι της κοινωνίας, μια διαδικασία πολυνομίας έλλειψης συγκεκριμένου πλαισίου με βάσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα-και ευχαριστούμε και τους ειδικούς επιστήμονες που ήρθαν εδώ και τοποθετήθηκαν-πρέπει η πολιτεία να το δει σοβαρά σε καινούργια βάση.

Θα πω ότι όταν η αρμοδιότητα ήταν στο Υπουργείο Υποδομών, μια ομάδα έγκριτων επιστημόνων, απ’ ότι γνωρίζω, είχαν καταθέσει μια συγκεκριμένη εργασία για νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με το θέμα και τώρα που είναι στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, θα ήθελα και ο εκπρόσωπος της ’Ένωσης Ταχυδρομείων να μας πει αν προκύπτει ή είναι μέσα στο πρόγραμμα μια νομοθετική ρύθμιση σχετική, που να δίνει λύση με τα καινούργια δεδομένα, μια σαφής νομική υποστήριξη του ζητήματος αυτού.

Θα αναφερθώ σε αυτό που λέμε Αρχή της Προφύλαξης για την Ε.Ε.. Η Αρχή τη Προφύλαξης έχει εισαχθεί από την Ε.Ε. σαν πρόσθετο στόχο στο 5ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  δράσης για το περιβάλλον στη δεκαετία του 1990. Εκεί ορίζεται ότι όταν μια δραστηριότητα δημιουργεί απειλές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, ακόμα και αν η σχέση αιτίας και αποτελέσματος δεν έχει πλήρως βεβαιωθεί επιστημονικά. Όταν υπάρχουν απειλές για σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την αναβολή λήψης μέτρων, για να προληφθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Η Αρχή της Προφύλαξης έχει υιοθετηθεί ακόμα και από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Έχει ευρέως εφαρμοστεί εκτός από περιβαλλοντικά ζητήματα, σε ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας. Μια κεντρική συνιστώσα της Αρχής της Προφύλαξης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης απόδειξης από αυτούς που αντιτίθενται στην αλλαγή σε αυτούς που προτείνουν την αλλαγή. Ενθαρρύνεται η κίνηση προς την πλευρά της μη δράσης ακόμα και όταν δεν υπάρχει πρόδηλη ένδειξη δράσης. Η Αρχή της Προφύλαξης εφαρμόστηκε και για τον Αμίαντο που πέρασαν αρκετές δεκαετίες για να απαγορευτεί ρητά δια νόμου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κρούσει τον κίνδυνο, σε σχέση με πιθανές επικίνδυνες και προκαλούσες προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία, από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, έχει προτείνει όρια αποδεκτής έκθεσης του κοινού, ενώ παράλληλα το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε σύσταση το 1999/519, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής για τη προστασία από μη ιονίζουσες ακτινοβολίες. Με τη σύσταση αυτή, καλούνται τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισμών και επίπεδο αναφοράς, ώστε να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας δημόσιας υγείας.

Τα όρια που ισχύουν στη χώρα μας είναι λίγο αυστηρότερα από αυτά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά θεωρούνται από κάποιους ερευνητές υπερβολικά υψηλά. Όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές, γύρω στις 7.000-10.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν στη χώρα μας μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Είναι γνωστό νομίζω, ότι οι γνωστές επιχειρήσεις τον τομέα, παραβαίνουν το νόμο και δεν υφίστανται κυρώσεις, με την έννοια ότι πάρα πολλές από τις κεραίες αυτές λειτουργούν χωρίς καμία άδεια και δεν ξέρω αν είναι γνωστό και στις αρχές αυτό. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις και θα αναφέρω μερικές. Είναι η υπαγωγή των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και όχι στις ΠΤΔ. Εξέταση εναλλακτικών με υποχρεωτική συνεγκατάσταση, δηλαδή χρήση μιας κεραίας που θα εξυπηρετούνται πολλοί. Θέσπιση ελαχίστων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές και ευπαθείς ομάδες για την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας – ενδεικτικά, έχουμε μέχρι σήμερα τα 300 μέτρα. Επανεξέταση και μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης που έχουν θεσπιστεί, τα οποία βασίζονται, όμως, μόνο στις θερμικές επιπτώσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και οι μη θερμικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και πιθανούς κινδύνους από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εδώ επανέρχομαι στο θέμα της αρχής της προφύλαξης.

Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η υποχρεωτική σήμανση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην είσοδο κάθε ακινήτου στην οροφή του οποίου υπάρχει κεραία, ώστε να υπάρχει η ένδειξη ότι το ακίνητο είναι βάση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, η κατανομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες, η υποχρεωτική εφαρμογή των προβλέψεων κυρώσεων και η στελέχωση ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου με συμμετοχή και του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, είναι η θεσμοθέτηση με νόμο της αποξήλωσης των παράνομα τοποθετημένων κεραιών με έξοδα της εταιρίας και επίβλεψη της αρμόδιας πολεοδομίας, του δήμου και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Σημειώνουμε ότι έχουν δοθεί κατ’ επανάληψη πολυετείς διορίες για νομιμοποίηση κεραιών, στις οποίες δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

Αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που έγινε σήμερα και, από ό,τι γνωρίζω, θα συνεχιστεί και αύριο. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να καταλήξουμε αυτήν τη φορά ως Επιτροπή και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις – άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος της Επιτροπής – στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε άμεσα να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο που αφορά το καθεστώς της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, στο οποίο εμπλέκονται και τα υπουργεία.

Θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον εκπρόσωπο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επειδή είπε ότι είναι στη Διεύθυνση Ιονιζουσών Ακτινοβολιών, Θορύβου κ.λπ., τι γίνεται με τους χάρτες θορύβου; Θα ήθελα μια απάντηση, γιατί είχα ασχοληθεί παλιά και είχα κάνει και μια σχετική ερώτηση για το αν υλοποιούνται, για το αν επικαιροποιήθηκαν και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό.

Ευχαριστώ πολύ.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: