Σημαντικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας ο αγροτοδιατροφικός τομέας

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής ΔιαρκούςΕπιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση με τον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ε.Ε. κ. Phil Hogan για την Κοινή Αγροτική Πολιτική» (06.10.2016).

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Καλημέρα σας, κ. Hogan καλώς ήλθατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα συνεδριάζει η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση με τον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ε.Ε. κ. Phil Hogan για την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Για άλλη μια φορά κύριε Hogan σας καλωσορίζουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο αγροτοδιατροφικός  τομέας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης. Στην Ε.Ε. ο αγροτικός τομέας και ο τομέας τροφίμων προσφέρουν περί τα 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας μόνος του προσφέρει περίπου μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο συνολικό ακαθάριστο Α.Ε.Π. είναι γύρω στο 3%, ενώ, αν προστεθεί και η συμβολή του τομέα μεταποίησης τροφίμων ποτών και καπνού φτάνει περί το 7,2%. Το εμπορικό ισοζύγιο προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Ελλάδας είναι ελλειμματικό. Τα προϊόντα του τομέα αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγόμενων προϊόντων με ποσοστό 19% του συνόλου των εξαγωγών, ενώ αποτελούν το 14% των εισαγωγών. Από αυτά το 70% των εξαγωγών κατευθύνεται προς χώρες Ε.Ε., ενώ το 80% των εισαγωγών της ίδιας κατηγορίας προέρχονται από χώρες της Ε.Ε..

Σημαντικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας αποτελεί ο αγροτοδιατροφικός τομέας. Αυτό φαίνεται και από την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται και μέσα από αναπτυξιακά προϊόντα που είναι σε εφαρμογή, π.χ. ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόμος, που από χθες άρχισε να ισχύει, καθώς και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, παράλληλα με τις εφαρμοζόμενες μη ρεαλιστικές πολιτικές του παρελθόντος στη χώρα μας είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες, οι κυριότερες των οποίων μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Η δραματική μείωση στο αγροτικό εισόδημα στο διάστημα 2006 – 2011 μειώθηκε κατά 16%, ενώ το ίδιο διάστημα στην Ε.Ε. των 27 αυξήθηκε κατά 19% και στις χώρες της ευρωζώνης κατά 5%. Η αξία της αγροτικής παραγωγής στο διάστημα 2006 – 2011 μειώθηκε κατά 22,6%. Τη μετατροπή της χώρας μας από πλεονασματική σε ελλειμματική σε αγροτικά προϊόντα και την ενίσχυση των εισαγωγών, ιδιαίτερα από χώρες-μέλη της Ε.Ε..

Το σταθερό έλλειμμα στο ισοζύγιο αγροτικών συναλλαγών, που ανήλθε σε 2 δις το 2011 και αθροιστικά τη δεκαετία 2001 – 2011 ανέρχεται σε 23 δις. Την υποχώρηση του όγκου παραγωγής βασικών διατροφικών προϊόντων που εμφανίζει διακυμάνσεις από προϊόν σε προϊόν, την εκτίναξη του κόστους παραγωγής κυρίως την ενέργεια, τις ζωοτροφές και τα εφόδια. Το εντεινόμενο άνοιγμα της ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτή, τη μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, που έφθασε το 2010 μείον 17% σε σχέση με το 2003, τη μείωση της απασχόλησης, την υπερχρέωση αγροτών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την υψηλή εξάρτηση αγροτικού εισοδήματος από κοινοτικές επιδοτήσεις.

Κύριε Επίτροπε, σε πρόσφατη συνέντευξή σας σε ελληνική εφημερίδα δηλώσατε: H κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική και έχει στόχο να στηρίξει τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος προς όφελος όλων των πολιτών και μέσω της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης να διασφαλίσει ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν βιώσιμες αγροτικές κοινότητες.

Για να γίνει πραγματικότητα ο στόχος αυτός η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να μειωθούν οι εισαγωγές διατροφικών προϊόντων και να αυξηθεί η διατροφική επάρκεια ειδικά των χωρών, όπως είναι η Ελλάδα που πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση και παραμένουν σε ύφεση. Να ενισχυθούν παραδοσιακές καλλιέργειες ειδικά για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων.

Η Ελλάδα παρά τις δυσκολίες  των τελευταίων ετών ύφεσης συνεχίζει και παράγει ποιοτικά προϊόντα και η Ευρώπη οφείλει να είναι πρωτοπόρα στον τομέα ποιοτικών προϊόντων και στην προστασία της παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει κίνδυνος όμως κατάργησης κανόνων στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική. Αναφέρομαι στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων, στις ζωοτροφές από βιομηχανικά παραπροϊόντα, στην ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλα.

Να υπάρξει απόλυτη προστασία για τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Θετική η τελευταία εξέλιξη σχετικά με το ελληνικό γιαούρτι.

Να υπάρξει προστασία από τις αρνητικές συνέπειες εφαρμογής διεθνών συμφωνιών, όπως είναι η δοκιμαστική συμφωνία της CETA.

Οφείλουμε κύριε Πρόεδρε, να αναφέρουμε ότι πρόσφατα το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμους. Νόμο διαχείρισης βοσκίσιμων γαιών, νόμους που αφήνει ανοιχτό το θέμααναγνώρισης από την Ε.Ε. των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας όσον αφορά την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Μιλάμε για την ορεινή και μη ορεινή Ελλάδα.

Ψηφίστηκε επίσης και νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος.

Κλείνοντας, η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής πρέπει να γίνει άμεσα και για πρόσθετους λόγους. Όπως είναι γνωστό, προχθές το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επικύρωσε συνολικά για την Ε.Ε. τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Με την επικύρωση της συμφωνίας αυτής συμπληρώθηκε και επίσημα ο όρος που υπήρχε για την έναρξη ισχύος της εφαρμογής της συμφωνίας δηλαδή ότι πρέπει να έχει επικυρωθεί από 55 χώρες που καλύπτουν το 55% των παγκόσμιων εκπομπών.

Έτσι, η παγκόσμια συμφωνία μπορεί να μπει άμεσα σε ισχύ από την ΚΟΠ 22 στο Μαρακές. Η κοινή αγροτική πολιτική χρειάζεται να αναθεωρηθεί όχι μόνο για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις της, αλλά για να ενσωματωθούν σε αυτή ταχύτερα οι αναγκαίες προσπάθειες που χρειάζονται από τον αγροτικό τομέα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από αγροτικές καλλιέργειες.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα είναι πλέον εμφανείς. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι συνέπειές τους στην παραγωγή πλέον των άλλων αποτελούν κόστος και κατά συνέπεια, απαιτείται ενίσχυση του ταμείου για την πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: