Θέμα Δημοκρατίας οι Διατλαντικές Συμφωνίες TTIP και CETA

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το Περιεχόμενο και τις Διαδικασίες Σύναψης των Διατλαντικών Εμπορικών Συμφωνιών, την 01.08.2016.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Είναι σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Προέδρου για τη σύσταση της Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό. Αφορά τους πάντες και είναι σημαντικό που ξεκινάμε σήμερα. Η συμφωνία αυτή, βασικά η ΤΤΙΡ, φιλοδοξεί να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Δηλαδή, στοχεύει στην εξάλειψη, όπως λένε, αχρείαστων γραφειοκρατικών εμποδίων που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, θα οδηγήσει στην αύξηση της ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του πανικού. Αυτό λένε οι θιασώτες της εν λόγω συμφωνίας.

Στη πράξη όντως οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο πλευρών και οι δασμοί, είναι χαμηλοί και οι διαπραγματεύσεις εστιάζουν στην εξάλειψη ή στη μείωση ή τη πρόληψη περιττών ρυθμίσεων πέραν των συνόρων δηλαδή των αποκαλούμενων αδικαιολόγητων μη δασμολογικών φραγμών. Πρόκειται μεταξύ άλλων για την εξάλειψη κανονιστικών φραγμών στο τομέα της σήμανσης και των προτύπων ασφαλείας, όπως και περιβαλλοντικών προτύπων της Ε.Ε. Συνεπώς εγείρονται ανησυχίες ότι η πλήρης απελευθέρωση του εμπορίου ανάμεσα στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α, μπορεί να έχει συνέπειες στην δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον αλλά και να αυξήσει οικονομικές ανισότητες στην Ε.Ε.

Στις 15/7/2014 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητούν σαν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διατλαντικές εμπορικές συνομιλίες και ζητούν οι ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα γύρω από τις συνομιλίες αυτές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την πρόοδο των διατλαντικών συνομιλίων με τον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου Carrel de Gout, ενώ οι ευρωβουλευτές από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες αναγνώρισαν οφέλη που θα μπορούσε να φέρει η συμφωνία αυτή, πολλοί άλλοι εξέφρασαν ανησυχία υποστηρίζοντας ότι η TTIP θα μπορούσε να υποβαθμίσει υγειονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε αλλά και το δικαίωμα υπαγωγής σε κανόνες δίνοντας στους επενδυτές το δικαίωμα να μηνύουν τις κυβερνήσεις μέσω της λεγόμενης ρήτρας επίλυσης διαφορών επενδυτή.

Εδώ θα ήθελα να πω ότι αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα εμπορίου, διαβεβαίωσε ευρωβουλευτές ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη μείωση της γραφειοκρατίας και όχι στην υποβάθμιση ευρωπαϊκών προτύπων. Υποσχέθηκε ότι η επιτροπή θα προσπαθήσει να είναι περισσότερο διαφανής στις συνομιλίες, επιμένοντας ότι το Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τις υπό διαπραγμάτευση συνομιλίες, πράγμα για το οποίο δεν εξασφαλίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, θα λέγαμε ότι η εφαρμογή αυτή της συμφωνίας εγκυμονεί κινδύνους διότι, όπως και άλλες χώρες έχουν διαρκών ελλειμματική ανταγωνιστικότητα και κατατονική παραγωγικότητα διεθνών εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αποφεύγονται να λέγονται. Δεν υπάρχει ανάλυση να δείξει τι θα συμβεί εξαιτίας της διαφορετικής ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών-αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη- καθώς και τις παρενέργειες που τυχόν θα υπάρξουν μεταξύ λιγότερο ανταγωνιστικών οικονομιών στις περιοχές που ανήκουν στα εσωτερικά περιβάλλοντα των δύο χωρών.

Δεν υπάρχει δηλαδή εμπειρογνωμοσύνη για το πώς και κατά πόσο η TTIP, θα επηρεάσει συγκεκριμένους τομείς, κλάδους και υποκλάδους οικονομιών των δύο εταίρων, πόσο συνολικά όσο σε εθνικό αλλά και σε υποεθνικά επίπεδα αναφοράς. Επί παραδείγματι, ανά πολιτεία στις Η.Π.Α ανά κράτος-μέλος και ανά περιφέρεια στην Ε.Ε. Τρείς είναι οι σημαντικοί λόγοι που οφείλει κανείς να λάβει υπόψη του. Είναι η ασφάλεια των τροφίμων για την οποία ελεγχθήκαν πολλά και δεν θα επαναλάβω, η ακύρωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας στην Ευρώπη, αλλά και η επίλυση των διαφορών επενδυτή κράτος ISDS (Investor state disgust settlement). Η πρόβλεψη δηλαδή για σύστημα επίλυσης διαφορών ISDS όπως είπα έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις, διότι αποδίδει στο  υπερεθνικό κεφάλαιο νομική υπόσταση ισοδύναμη με εκείνη του κράτους έθνους.

Θα συμπληρώσω ότι TTIP δεν είναι η πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αλλά μπορεί να αναδυθεί μεγαλύτερη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, πρέπει να εξεταστούν τα οφέλη τους και στην ποιότητα ζωής και στα ζήτημα των επιχειρήσεων, το περιβάλλον και όσα είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι εύκολο πολλά να απαντηθούν διότι δεν έχουμε στη διάθεση μας το κείμενο συμφωνίας άσχετα αν κάποια τμήματά του έχουν δοθεί στη δημοσιότητα με διαρροές. Είναι σημαντικό λοιπόν, η παρουσία των επιτετραμμένων ή των εξουσιοδοτημένων από τα κόμματα, που θα πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών να δουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, αυτή η αδιαφάνεια είναι το πρώτο και το κύριο.

Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι ολόκληρη η Ευρώπη, διέρχεται οικονομική κρίση και το ερώτημα το οποίο εμφανίζουν πολλοί υπερασπιστές των εν λόγω συμφωνιών είναι ότι μπορεί να είναι αυτές οι συμφωνίες αντίδοτο στη κρίση. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να θίξω ένα θέμα γεωπολιτικό. Ιδιαίτερα χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους από την εφαρμογή της TTIP.

Επίσης, θα έχουν αλλαγές και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς οι δεσμοί μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. αναμένεται- αν ισχύσουν οι συμφωνίες- να ενισχυθούν, αφού προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται η συμφωνία. Εάν λοιπόν η συμφωνία εφαρμοστεί, «λέμε», αναμφίβολα με την εφαρμογή της, αναμένονται διαφοροποιήσεις σε σχέσεις ισχύος, γεγονός που τονίζει ακόμα περισσότερο τη μεγάλη σημασία που έχουν οι εν λόγω διατλαντικές συμφωνίες.

Προσωπικά πιστεύω, ότι το πρώτο και κύριο που έχει να κάνει με την εναντίωση μου στις εν λόγω συμφωνίες, είναι τα θέματα Δημοκρατίας, γιατί πρώτα απ’ όλα θίγεται η Δημοκρατία, βασική θεμελιώδης Αρχή και της Ε.Ε..

Θεωρώ τώρα, όσον αφορά την CETA, η οποία είναι σε μια «διαδικασία υλοποίησης» ας το πούμε, ότι μπορεί να λειτουργεί και σαν «δούρειος ίππος» αυτή τη στιγμή για την TTIP, διότι έχουμε και περιπτώσεις επιχειρήσεων από τις Η.Π.Α. να εγκαθίστανται στον Καναδά, για να έχουν κάποια οφέλη, σε σχέση με την CETA αφού ακόμα δεν έχει προχωρήσει το θέμα της TTIP, να πω ότι 30 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής και άλλες δύο Περιφέρειες, έχουν εναντιωθεί και έχουν κηρύξει τις περιοχές τους «ελεύθερες ζώνες» από τις εν λόγω διατλαντικές συμφωνίες, να πω επίσης ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που συμμετείχα στις αρχές Ιουνίου στην συνδιάσκεψη που είχε κάνει στη Γενεύη, μιλάει για πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών φραγμών και βέβαια, όταν ετέθηκε από την πλευρά μου το θέμα των διατλαντικών  συμφωνιών, πραγματικά το αποτέλεσμα δεν ήταν «ευοίωνο». Μιλάμε ουσιαστικά, για πλήρη απελευθέρωση των πάντων και μόνο μια μικρή μερίδα συμμετεχόντων- κυρίως από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπου και εκεί ήμουν και εγώ φυσικά- είχαν αντίρρηση για τις εν λόγω συμφωνίες.

Κλείνοντας και συγνώμη για το χρόνο, ένα ερώτημα στον κ. Υπουργό, τον κ. Αποστόλου. Υπάρχει δυνατότητα, γιατί γράφτηκε στο Τύπο κύριε Υπουργέ, ότι σε σχέση με τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ( ΠΟΠ ), υπάρχει δυνατότητα να καθυστερήσει η εφαρμογή και της CETA, κάνοντας κάποιο ερώτημα από την πλευρά της Κυβέρνησης, μιας και είστε και ο αρμόδιος Υπουργός, να ζητήσετε γνώμη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν αυτό μπορεί να καθυστερήσει, κατά κάποιο τρόπο, την εφαρμογή μέχρι να υπάρχει μια απάντηση κ.τ.λ. ;

Αυτό το ερώτημα ήθελα να κάνω και ευχαριστώ πολύ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: