Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος (27.01.2016)

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά τη συνεδρίαση της 27.01.2016 της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και η αντιμετώπισή τους (υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων και μονάδων επεξεργασίας ελαιοκάρπου, τυροκομεία, σφαγεία, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).»

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Θεωρώ τη σημερινή συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να σημειώσω αυτό που είπε και ο Υπουργός στην αρχική τοποθέτησή του, πως θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του βιοαερίου και των εγκαταστάσεων βιοαερίου, που είναι ένα ζήτημα σοβαρό σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των ειδών των αποβλήτων τα οποία εξετάζουμε και συζητάμε σήμερα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές και τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις που κάναμε. Από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι τελικά, ενώ παλιά λέγαμε το σκουπίδι κάτι «μακριά από εμάς», ό,τι είδους απόβλητο είναι να φύγει, να μην υπάρχει, βλέπουμε σήμερα και από τις τοποθετήσεις και από όποια εμπειρία υπάρχει στη χώρα μας, ότι μια σειρά ζητήματα ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, όποια και αν είναι, δίνει και ένα σημαντικό περιθώριο κέρδους. Από την άλλη μεριά, έχουν και έναν χαρακτήρα αναπτυξιακό, με την έννοια ότι με την αξιοποίηση αυτή παράγεται και κάποιο κέρδος, πέραν της πολύ σημαντικής οικολογικής διάστασης που έχει το συγκεκριμένο θέμα.

Ξέρουμε πολύ καλά για τις ανεξέλεγκτες χωματερές, συνεπεία πολιτικών χρόνων, τι πρόβλημα έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας πέραν των προστίμων, αλλά και τι σοβαρό ζήτημα είναι σε σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου και σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή ποσό επιβαρύνεται. Βέβαια, έχουμε συνδυάσει το αέριο το οποίο βγαίνει από τις ανεξέλεγκτες χωματερές με αυτό που λέμε βιοαέριο, αλλά είναι δύο πράγματα διαφορετικά και θα εξηγήσω τι θέλω να πω.

Καταρχάς, η αξιοποίηση για παραγωγή βιοαερίου θα γίνεται από τα απόβλητα, τα οποία αναφέρθηκαν και από τους προηγούμενους Εισηγητές, από τα κτηνοτροφία, από την ελιά, από σφαγεία και από όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι πέραν του διοξειδίου του άνθρακα το οποίο όλοι γνωρίζουμε εκεί είναι το κατεξοχήν αέριο του θερμοκηπίου και η προσπάθεια με τις διεθνείς συνθήκες να γίνει μείωση των επιπέδων του, πολλές φορές μας διαφεύγει και πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχει και αυτό που λέμε μεθάνιο, όπου είναι από τα πιο επικίνδυνα, κατά 21 φορές περισσότερο επικίνδυνο ακόμη και από το διοξείδιο του άνθρακα.

Εδώ ακριβώς έρχεται να δώσει λύση πραγματικά η αξιοποίηση του βιοαερίου του όπου δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής. Το 17% του φαινομένου του θερμοκηπίου οφείλεται στο μεθάνιο και αυτό βέβαια είναι με βάση στοιχεία της διακυβερνητικής του ΟΗΕ για το κλίμα. Με την έννοια αυτή είναι βεβαιωμένο ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εκπομπή μεθανίου από τις ανθρωπογενείς πηγές και να την μετατρέψουμε σε χρήσιμη ενεργεία ή προϊόντα. Το βιοαέριο, βιο-μεθάνιο όπως λέγεται προέρχεται από τις διαδικασίες βακτηριδίων και την βιο-διάσπαση οργανικών ενώσεων κάτω από αναερόβιες συνθήκες, πρόκειται δηλαδή για αναερόβια συγχωνεύση βιομάζας.

Τα απορρίμματα και τα αστικά λύματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του, όπως ελέχθη, γεωργικά υπολείμματα, οργανικά απόβλητα, λυματολάσπη, βιολογικούς καθαρισμούς, περιττώματα ζώων, σφαγεία κ.λπ.. Η περιεκτικότητα σε μεθανίου του βιοαερίου εξαρτάται από την πηγή προέλευσης του, συνοδεύεται όμως -όπως αναφέρθηκε και ένας από τους προσκεκλημένους μας πριν- με μεγάλο ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα, ενώ υπάρχουν και μικρές ποσότητες αζώτου, υδρογόνου, υδροθείου και υδρατμών. Το βιοαέριο λοιπόν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε μεθάνιο, έχει χρήσεις παρόμοιες με το φυσικό αέριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το υπόλειμμα του από την αναερόβια χώνευση δίνει ένα πολύ φτηνό οργανικό και καλό εδαφοβελτιωτικό λίπασμα και αποτελεί -θα ήθελα εδώ την προσοχή σας, νομίζω ότι είναι σημαντικό- ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία αποθηκεύεται σε αντίθεση με άλλες ΑΠΕ και το σημαντικό, είναι ότι μπορεί να καταναλωθεί εκεί που παράγεται και αυτό δίνει συγκεκριμένα μακροοικονομικά οφέλη. Η χρήση του αποφέρει πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω προστασίας του εδάφους, μείωση χρήσης χημικών λιπασμάτων, το νερό, μη απόρριψη αποβλήτων και του αέρα, μείωση των εκπομπών του μεθανίου, αλλά και της ξυλώδους βλάστησης που έχει σημασία, γιατί αφορά τη μείωση της υλοτομίας που σήμερα την περίοδο της κρίσης ξέρουμε πολύ καλά το τι γίνεται με την λαθρο-υλοτόμηση.

Αλλά, αυτό νομίζω ότι είναι κατά την άποψή μου σημαντικό, το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα που έχει το βιοαέριο, είναι η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οργανικά υλικά και η βιομάζα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, έχουν ήδη δεσμεύσει μέσω της θρέψης και της πέψης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Με την έννοια αυτή δεν προτίθεται νέα ποσότητα αερο-θερμοκηπίου που θα προερχόταν από την καύση ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων, δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα είδος ανακύκλωσης του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου μπορεί να είναι μικρής οικογενειακής κλίμακας, μπορεί να είναι σε επίπεδο αγροκτήματος και κεντρικές. Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένες, στην Αφρική αλλά ακόμα και στην Ασία, κύριας οικογενειακής κλίμακας, αλλά και στην Αμερική και την Αυστραλία, όπου έχουμε μεγάλες μονάδες παραγωγής βιοαερίου αποκεντρωμένων σε επίπεδο λίγων αγροκτημάτων και Δήμων. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι οι σκανδιναβικές χώρες το βιοαέριο κινεί και λεωφορεία, ενώ στη Δανία κυριαρχεί το μοντέλο κεντρικού συστήματος χώνευσης, στο κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώνονται απόβλητα μιας ευρύτερης τοποθεσίας.

Συνολικά στην Ευρώπης λειτουργούν περί της 2000 μονάδες παραγωγής βιοαερίου, αξιοποιώντας αυτά τα αγροτικά-βιομηχανικά απόβλητα και απορρίμματα. Σε σχέση με τις οσμές που ακούστηκε, αυτές είναι περιορισμένες και είναι περιορισμένες, διότι δεν υπάρχουν τηκτικά λιπαρά οξέα και οι μερκαπτάνες, συγκεκριμένες ενώσεις, διασπόνται σε μεθάνιο και διοξειδίου του άνθρακα με συνέπεια, εάν θέλετε και οι οσμές να είναι μειωμένες. Με βάση τα στοιχεία και εδώ θα ήθελα να πω, επειδή χθες είχα μια συνάντηση με την ένωση «Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου» οι οποίοι έχουνε συγκεκριμένα αιτήματα και νομίζω ότι έχουν δει και εσάς κύριε Υπουργέ και είναι σημαντικό να πω ότι με βάση τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2011, ο ΔΕΣΜΙΕ έδινε μια συγκεκριμένη εγκατεστημένη ισχύ 41,5 μεγαβάτ.

Το βιοαέριο το 2011, αποτελούσε μόνον το 1% της συνολικής παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και αυτά τα στοιχεία που αναφέρω, είναι του ΔΕΣΜΗΕ.

Σήμερα, αυτή την στιγμή και με βάση τα στοιχεία που πήρα και από αυτή την Ένωση, η εγκατεστημένη ισχύς είναι μόλις 5,3 MW.

Εγώ, θεωρώ ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες αιτήσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές βιοαερίου και καλό είναι αυτές να εξεταστούν, αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, που δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος να τα αναφέρω, γιατί είναι σε άλλο επίπεδο.

Απλά, θα πω μόνον ότι πρέπει πλέον να μπει στο ενεργειακό μείγμα μας και από την πλευρά της πολιτείας θα πρέπει να δοθεί η βαρύτητα που αντιστοιχεί, πέραν των οικονομικών και των αναπτυξιακών προοπτικών, αλλά κύρια στο κομμάτι που μας αφορά και σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δηλαδή, στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στον τομέα της ενέργειας, εφόσον έχουμε και δεσμεύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί είναι μικρές εγκαταστάσεις – μικρόμεσσαίες εγκαταστάσεις αυτές που υπάρχουν στην χώρα μας και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, αλλά και γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικές και στον τομέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και ζητώ συγνώμη από εσάς και τους συναδέλφους μου, για την κατάχρηση του χρόνου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: