Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ  συγκεκριμένα στο άρθρο 13 που έχει να κάνει με τη Δημόσια Επιχείρηση Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε., σκοπός της οποίας, όπως φαίνεται στο άρθρο είναι επενδύσεις κατασκευής και διαχείρισης αγωγών φυσικού αερίου και άλλων αναπτυξιακών υποδομών.

Παρόλο που η νέα αυτή εταιρία καλύπτει ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο αντικείμενο πιστεύω, ότι το εν λόγω άρθρο είναι λίγο πρόχειρο.

Όπως είναι γνωστό η μνημονιακή κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Μανιάτη τυφλωμένη από τις πολιτικές ιδεοληψίες της, φρόντισε σε συνεργασία αργότερα με τον άλλο εταίρο της, δηλαδή, τη Ν.Δ. να απεμπολήσουν την προστασία του δημόσιου συμφέροντος με την κατεδάφιση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Έτσι  με το ν. 4001/2011 με τον οποίον τροποποίησε προϋπάρχοντα, κατάφερε να μειώσει τη φορολογία πετρελαϊκών εταιριών από 40% σε 25% και, το κυριότερο, απέκλεισε τη συμμετοχή του δημοσίου σε επενδύσεις ερευνών, εξορύξεων και ενεργειακών αγωγών.

Το κενό αυτό που άφησαν οι μνημονιακές νομοθεσίες ουσιαστικά σαν πρώτο βήμα έρχεται να καλύψει η σύσταση της Δημόσιας Επιχείρησης Ενεργειακών Επενδύσεων.

Μια τέτοια εταιρεία σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα μπορεί να συμμετέχει σαν εκπρόσωπος του Δημοσίου στην κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου, αλλά και στη διαχείρισή τους.

Όπως είναι κατανοητό τα οφέλη από τέτοιες δικαιοπραξίες θα είναι πολλά.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα οφέλη θα προέρχονται από τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στο στάδιο της κατασκευής των αγωγών άμεσα με τη χρησιμοποίηση ελληνικού εργατικού και επιστημονικού δυναμικού και με προφανή στόχο τη μείωση της ανεργίας.

Η προμήθεια μάλιστα προϊόντων που κατασκευάζονται εγχωρίως θα επιφέρει και άμεσες θέσεις εργασίας, αύξηση του κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων εταιριών και, παράλληλα, αυξάνοντας το εθνικό προϊόν, θα επέλθουν έσοδα τόσο στο Δημόσιο όσο και στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία.

Εάν, όμως, το παραπάνω είναι σημαντικό, ένα επιπλέον μεγάλο όφελος που μπορεί να προκύψει είναι η εκπαίδευση προσωπικού σε ένα τόσο σημαντικό τομέα της κατασκευής αγωγών μεταφοράς σήμερα φυσικού αερίου και μετάβαση της οικονομίας σε οικονομίες που δεν θα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα.

Τέλος, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αποκτάται με την απευθείας μεταφορά στην ελληνική οικονομία σημαντικής τεχνογνωσίας σε ένα ολοένα εξελισσόμενο τεχνικό και επιστημονικό τομέα της οικονομίας.

Θα έλεγα, ότι η δημόσια συμμετοχή σε τέτοια έργα, προφανώς φέρνει πολλά έμμεσα οφέλη που προέρχονται από την ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και συνολικά στο παραγωγικό ιστό της χώρας.

Τέτοιες καινοτόμες για τη χώρα μας οικονομικές δραστηριότητες είναι αλήθεια, ότι θα φέρουν ιδιαίτερες θέσεις απασχόλησης σε μοντέρνες τεχνολογίες π.χ. κατασκευή, έλεγχος και συντήρηση λογισμικού κατάλληλου για την καλή λειτουργία και τον έλεγχο της κατάστασης του έργου σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις , δίνοντας δουλειά σε πολλούς εξειδικευμένους νέους, που σήμερα υποαπασχολούνται ή έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή μιας δημόσιας εταιρίας στην κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση αγωγών φυσικού αερίου πολλαπλασιάζει τα δημοσιονομικά οφέλη από αυτούς, αφού στα όποια δημοσιονομικά οφέλη που προέρχονται από τα ενεργειακά έργα, όπως η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές, τέλη διέλευσης κ.λπ. προστίθενται και τα κέρδη από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών λειτουργίας.

Η σύσταση και η δημιουργία μιας τέτοιας εταιρείας έρχεται σε μια χρονική στιγμή, που γίνονται σοβαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για τους αγωγούς στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Πολλά σχέδια καταστρώνονται και καινούργια συζητιούνται.

Να υπενθυμίσω το παλαιότερο σχέδιο για τους αγωγούς Southern Stream και Nabucco, σχέδια που σήμερα βρίσκονται στο «ψυγείο» ενώ ετοιμάζονται νέα, όπως εκείνο του Turk Stream  και του πολυσυζητημένου στη χώρα μας Greek Stream.

Τα άρθρο 13 στο παρόν υπό συζήτηση νομοσχέδιο σαφώς δεν επαρκεί για τη σύσταση ενός τέτοιου σημαντικού οργανισμού.

Μπορεί στο σχέδιο νόμου να προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για το καταστατικό της επιχείρησης, που θα ρυθμίζονται τα θέματα, όπως απαιτείται και από το εταιρικό δίκαιο της χώρας μας για τις ανώνυμες εταιρείες, όμως αυτό  πρέπει να ετοιμαστεί με σοβαρή δημόσια συζήτηση τόσο για τη λεπτομερή επεξήγηση των σκοπών της εταιρίας όσο και για τη σχέση της με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της εποχής μας, όπως π.χ. η Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει εξαγγελθεί από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη όσο και η διεθνής παρουσία της, αλλά και άλλα θέματα για τα οποία χρειάζεται να γίνει σοβαρή συζήτηση, όπως η σύσταση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ποιοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκτός από το Δημόσιο; Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς του Δημοσίου, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να αποκτήσουν κάποια επιπλέον έσοδα μετά το καταστροφικό PSI.

Θα έχει δικαιώματα η επιχείρηση αυτή να συμπράττει με αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες σε κοινοπραξίες με συναφές αντικείμενο και με ποιους όρους;

Στους σκοπούς της επιχείρησης που με λακωνικό τρόπο περιγράφονται στη σχετική παράγραφος του σχετικού άρθρου πρέπει να αποσαφηνιστεί ο χρησιμοποιούμενος όρος « συναφές αντικείμενο».

Όπως βέβαια είναι γνωστό στο παρελθόν, είχαμε ασκήσει κριτική στους νόμους που απεμπόλησαν το δικαίωμα του κράτους να συμμετέχει έστω σε κοινοπραξία στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, δικαίωμα που το έχουν τα περισσότερα κράτη στον κόσμο για να διασφαλιστούν και να αυξήσουν τα δημοσιονομικά οφέλη τους.

Η εταιρία αυτή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν όχημα για την κρατική συμμετοχή που εμείς επιζητάμε στις κοινοπραξίες για την εξόρυξη όποιων υδρογονανθράκων στη χώρα μας;

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, ότι η ορθή στελέχωση τόσο του Δ.Σ. όσο και του οργανισμού της επιχείρησης με κατάλληλα εξειδικευμένα πρόσωπα είναι κάτι το πολύ σημαντικό.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τον επιπλέον χρόνο και τα  υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην Ολομέλεια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: