Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας

syriza_logo

Aθήνα, 4 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

̵        Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

̵        Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

̵        Εσωτερικών

 

Θέμα: «Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας»

Οι πλημμύρες, ως γνωστόν, υπήρχαν ανέκαθεν και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, γιατί είναι φυσικά φαινόμενα. Ωστόσο, μετατράπηκαν σε Φυσικές Καταστροφές, όταν ο ανθρώπινος παράγοντας με τις κατασκευές και τις παρεμβάσεις του εμφανίστηκε ανάμεσα στις φυσικές διόδους -ποταμοί, χείμαρροι, φυσικό υδρογραφικό δίκτυο- και στις απορροές τους.

Λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της Ελλάδος (μεγάλος αριθμός ρεμάτων και μικρές σχετικά λεκάνες απορροής με έντονες κλίσεις και γρήγορη αποστράγγιση), οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες (flash floods) είναι από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα, ως αποτέλεσμα ραγδαίων βροχοπτώσεων με μεγάλα ποσά βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα πιο έντονο όταν στις ζώνες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου ως προς τις πλημμύρες, έχουν αυξηθεί, τόσο η δημογραφική πυκνότητα (πυκνότητα ανθρώπων) και τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων, όσο και οι υποδομές της πολιτείας. Επίσης, σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως η IPCC, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει, εκτός των άλλων και την σφοδρότητα και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και η προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από την Πολιτεία είναι πλέον αδήριτη ανάγκη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων αποτελούν τον βασικό παράγοντα της πλημμύρας στη Δυτική Αττική, με την εκτεταμένη τσιμεντοποίηση και ασφαλτόστρωση να έχουν ελαχιστοποιήσει τη διήθηση του νερού στο έδαφος. Επίσης, η μείωση της διατομής των ρεμάτων έχει παίξει αρνητικό ρόλο στη δυνατότητα που έχουν να αποστραγγίζουν τα νερά που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, του Αιγάλεω και του Ποικίλου Όρους. Σε μελέτη ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία παραδόθηκε στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας το 2010, τονίζονταν οι επιπτώσεις από τις απρογραμμάτιστες και αιφνίδιες μειώσεις της παροχετευτικότητας των ρεμάτων, όπως και του Κηφισού. Όπως επίσης από τη χωρίς προγραμματισμό ανάπτυξη μίας περιοχής ή τις αλλαγές χρήσεων γης μέσα στο αστικό περιβάλλον, παραδείγματος χάριν η δημιουργία μίας νέας κατοικίας, η μετακίνηση μίας κρίσιμης υπηρεσίας ή η συγκέντρωση πληθυσμού μέσα σε ζώνη αυξημένης επικινδυνότητας.

Ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής έχει δομηθεί πάνω σε μπαζωμένα ρέματα, αφού ως γνωστόν στα μέσα του 19ου αιώνα περίπου 700 ρέματα και ποτάμια διέσχιζαν το λεκανοπέδιο, το 2000 ο αριθμός των ρεμάτων ήταν 70, ενώ στις μέρες μας δεν υπερβαίνουν τα 50. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέχρι στιγμής έχουν τσιμεντοποιηθεί περισσότερα από 550 χιλιόμετρα ρεμάτων, ενώ πολλά από αυτά ρέουν κάτω από το κέντρο της Αθήνας. Το ρέμα της Εσχατιάς περνάει από τους δήμους Αχαρνών, Καματερού, Λιοσίων, Αγίων Αναργύρων, Ιλίου και καταλήγει στον Κηφισό ποταμό. Οι εργασίες των αντιπλημμυρικών έργων για το εν λόγω ρέμα έχουν ξεκινήσει από το 1970, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύφθηκε με τσιμέντο, ενώ περνάει από τον κεντρικό ιστό των παραπάνω πέντε πόλεων.

Αντιγράφοντας από το έγγραφο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας για την χρονική περίοδο 2012- 2014» (Νοέμβριος 2012) και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο «Αντιπλημμυρική Προστασία», «…Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας θεωρείται από αντιπλημμυρική άποψη μια από τις δυσμενέστερες περιοχές του λεκανοπεδίου. Το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής αποτελείται από σημαντικό πλήθος υδατορεμμάτων που ξεκινούν από τις κλιτείς του Αιγάλεω όρους, αλλά και της Πάρνηθας, και διασχίζουν τις αστικές περιοχές με τελικό αποδέκτη τον Κηφισό. Στο σύνολο της περιοχής τα ανοικτά ρέματα είναι σήμερα πολύ περιορισμένα, λόγω των αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν στις φυσικές κοίτες των ρεμάτων ή σε δρόμους που υπήρχαν κοντά σ’ αυτές και οδήγησε σε πλήρη κάλυψή τους. Τα σημαντικότερα ρέματα που χρειάζονται διευθέτηση είναι τα ρέματα Ευπυρίδων και Εσχατιάς σε Καματερό και Άγιους Ανάργυρους και το Χαϊδαρόρεμα στο Χαϊδάρι και το Περιστέρι. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχει πρόβλημα πλημμυρών μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Τέτοιες περιοχές στο Περιστέρι είναι ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και η Τσαλαβούτα, στο Χαϊδάρι είναι κοντά στο δάσος, στον υποσταθμό της ΔΕΗ και η Ιερά οδός, στο Καματερό είναι οι οδοί Καματερού, Γούναρη, Κ. Παλαμά». Και η λύση που προτείνεται στο κεφάλαιο «Στρατηγική και αναπτυξιακές προτεραιότητες» είναι συγκεκριμένη: «Να προχωρήσει η διευθέτηση των ρεμάτων της Εσχατιάς, των παραπλεύρων ρεμάτων της και του Χαϊδαρορέματος, να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα και οι διαμορφώσεις αγωγών όμβριων υδάτων, που είναι αναγκαία σε περιοχές όλων των Δήμων». Επίσης, συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν προταθεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω είναι και τα μέτρα μείωσης των απορροών και συγκράτησης αυτών ανάντη του οικιστικού ιστού, όπως φράγματα συγκέντρωσης ροής και διήθησης και φράγματα ανάσχεσης ροής, τα οποία λειτουργούν παράλληλα και ως έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων ή και λιμνοδεξαμενές συγκέντρωσης της περίσσιας και αναγκαίας ποσότητας νερού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

·        Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κεντρικό επίπεδο το συνολικό σχεδιασμό για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της Δυτικής Αθήνας; Πως πρόκειται να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα της συλλογής των όμβριων υδάτων στην περιοχή;

·        Πως και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς;

·        Πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διευθέτηση των ρεμάτων παραπλεύρως της Εσχατιάς;

·        Προτίθενται να ενισχύσουν με πόρους τους δήμους της Δυτικής Αθήνας για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας;

·        Προτίθενται να χρηματοδοτήσουν έργα για φράγματα ανάσχεσης και συγκέντρωσης ροής των υδάτων, για χρήση ακόμη αναδάσωσης και πυροπροστασίας;

·        Έχουν χρηματοδοτηθεί από τα Περιφερειακά Ταμεία της ΕΕ έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιφέρεια Αττικής και αν ναι, ποια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεσή τους;

·        Σε ποιό  στάδιο βρίσκεται η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρά Καφαντάρη

Απόστολος Αλεξόπουλος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: