Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

 Θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»

Η συγκυβέρνηση υπό τις οδηγίες της task force και του Φούχτελ προωθεί σε εθνικό επίπεδο,  με  ταχείες και εν κρυπτώ διαδικασίες, τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες εισαγόμενης τεχνολογίας με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση. Με την κατάλυση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών η τοπική αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε καθαρά εισπρακτικό μηχανισμό στην υπηρεσία επιχειρηματικών συμφερόντων που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν το δημόσιο πλούτο, τα λαϊκά εισοδήματα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκτοξεύοντας τα δημοτικά τέλη στα ύψη.

Είναι ήδη σε εξέλιξη 13 Διαγωνισμοί, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος , Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες, Ηλεία, Αχαΐα, τέσσερις (4) διαγωνισμοί στην Αττική, Ήπειρος, Κέρκυρα και πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η ένταξη στις ΣΔΙΤ  της Μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη.

Την ίδια ώρα ανακοινώνεται, μέσω του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτη και προέδρου της διυπουργικής επιτροπής για την εφαρμογή του σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων, ότι «η αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού θα γίνει μέσα στους επόμενους λίγους μήνες» και ότι θα προχωρήσει  «το πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων».

Κατά την συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (17/5/2013) και όχι μόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ανέδειξε το μεγάλο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό σκάνδαλο της διαχείρισης απορριμμάτων που προωθείται με τις ΣΔΙΤ. Εφαρμόζονται παρωχημένοι σχεδιασμοί που καταρτίστηκαν ερήμην των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, δεσμεύονται πολύτιμοι οικονομικοί πόροι  υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για εισαγόμενες τεχνολογίες, υποσκάπτεται η πρόληψη και η διαλογή στη πηγή και η ανάπτυξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Επί πλέον καταθέσαμε την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 20/2012, που θέτει σε αμφισβήτηση την υποστήριξη υποδομών επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και επισημάναμε το σοβαρό ενδεχόμενο  να αμφισβητηθεί η χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Ο ισχυρισμός που επιχειρείται από μέρους της συγκυβέρνησης, ότι όλα αυτά αφορούν τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020),  απλά επιβεβαιώνει την αγωνία της συγκυβέρνησης να απορροφήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενδεικτικά για την περίπτωση της Αττικής,  όπου και το μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο,  αρκεί να αναφέρουμε την κυβερνητική απόφαση ότι «τα έργα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα χρηματοδοτηθούν και στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» (ανακοίνωση Περιφερειάρχη Αττικής στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, 25.9.13).

Η κυβέρνηση αυτοδιαψεύδεται και αναφορικά με την παράλειψη της διαβούλευσης στα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Το ίδιο το ΥΠΕΚΑ, με έγγραφό του στις 15/5/2013, που ήρθε στη μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής (21.5.2013), υποδεικνύει στους φορείς: «Σημειώνεται η ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (άρθρο 31 οδηγίας και άρθρο 32 Ν.4042/2012) στη συμμετοχή του κοινού κατά την εκπόνηση των σχεδιασμών και την πρόσβαση σε αυτούς μετά την εκπόνησή τους». Στη πράξη όμως κάνει άλλα! Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η εξέλιξη του διαγωνισμού της ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε τα στοιχεία της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, ούτε τα στοιχεία των μελετών παρότι  έχουν υποβληθεί από 30 Σεπτεμβρίου.

Όμως,

Η οδηγία πλαίσιο 2008/98 ΕΚ «για τα απόβλητα» που επιδιώκει να μετεξελίξει την ΕΕ σε μια «κοινωνία της ανακύκλωσης», με βασικό στόχο την αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Το άρθρο 29 της οδηγίας απαιτεί τη δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης της δημουργίας αποβλήτων, με στόχο να διαρραγεί ο δεσμός μεταξύ οικονομκής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την δημιουργία αποβλήτων. Με αυτόν τον στόχο κατά νου, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη, μεταξύ των άλλων να δημιουργήσουν Σχέδια Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ως τον Δεκέμβριο του 2013.

Με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13.02.2012) ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο  η Οδηγία 2008/98 ΕΚ.

Στο Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις, στην παράγραφο 2, αναφέρεται : «2.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013, προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων».

Τέλος, θυμίζουμε, ότι κατά την συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (17/5/2013), ο Αν. Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Καλαφάτης δεσμεύτηκε για ευρεία διαβούλευση  του  εθνικού σχεδίου  για την πρόληψη για την δημιουργία αποβλήτων.

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι

1.Το ΥΠΕΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2013 προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων .

2.Με την  οικ. 104390/30-4-13 Απόφαση Γεν. Γρ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ ( ΑΔΑ: ΒΕΝΕ0-ΟΨΖ) ανατέθηκε το έργο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (43.665,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Σύμφωνα με το τεύχος πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή  Αναδόχου του Έργου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΒΕΥΘ0-ΘΗΒ, Απόφαση  του Γεν. Γρ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ), προβλέπεται » Διάρκεια του Έργου: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης».

4.Αναφορικά με τα Παραδοτέα του Έργου και τις  χρονικές απαιτήσεις προβλέπονται ειδικότερα:

4.1 .Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου. Θα παραδοθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

4.2. Παραδοτέο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης. Θα παραδοθεί δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

4.3. Παραδοτέο 3: Ορισμός Προτεραιοτήτων και Στόχων. Θα παραδοθεί τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Και επειδή

1. Οι δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, κατά την τεχνική, οικονομική και κοινωνική τους διάσταση, συνιστούν μέρος του συστήματος διαχείρισης και επηρεάζουν  και επηρεάζονται από  τις λοιπές συνιστώσες  αυτού.

2. Η αποσπασματική ανάληψη τοπικών δράσεων  πρόληψης ή και διαλογής στη πηγή  δεν  διασφαλίζει ούτε την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων ούτε πολύ περισσότερο την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του δημοσίου συμφέροντος.

3. Οι σε εξέλιξη ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων αναμένεται να διαμορφώσουν καθοριστικά το σύστημα διαχείρισης  στα πλαίσια των προϋφιστάμενων σχεδιασμών οι οποίοι χρήζουν αναθεώρησης.

4. Η ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων  για τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων είναι υποχρέωση της πολιτείας (άρθρο 31 οδηγίας 98/2008  και άρθρο 32 Ν.4042/2012) και ως εκ τούτου προϋπόθεση  για την υλοποίησή τους .

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι έχει πράξει η Κυβέρνηση  για την Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων;

  1. 2.  Ποια είναι η μέχρι σήμερα εξέλιξη στην υλοποίηση του έργου  «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτού;

3. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις διαβούλευσης  έχουν έως σήμερα αναληφθεί κατά την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»;

4. Ποιες είναι οι προθέσεις της  Κυβέρνησης για την δημόσια διαβούλευση  προκειμένου για την έγκριση του  έργου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»;

5. Ποιες ενέργειες και δράσεις έχει ή και προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση και με ποιους όρους  σχεδιάζει την ενσωμάτωση των προβλέψεων του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου  Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων», στις ΣΔΙΤ που είναι ήδη σε εξέλιξη  για την υλοποίηση  των  περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων ;

 Και  υποβάλουμε αίτηση κατάθεσης εγγράφων :

1. Αντίγραφο της Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου  Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων»

2. Παραδοτέο 1 της υπόψη σύμβασης: Μεθοδολογία Εκπόνησης του Έργου.

3. Παραδοτέο 2 της υπόψη σύμβασης: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης.

4.  Παραδοτέο 3: Ορισμός Προτεραιοτήτων και Στόχων.

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Χαρά Καφαντάρη

Αποστόλης Αλεξόπουλος

Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Γιώργος Βαρεμένος

Ιωάννα Γαϊτάνη

Όλγα Γεροβασίλη

Έφη Γεωργοπούλου

Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Θοδωρής Δρίτσας

Παναγιώτα Δριτσέλη

Αικατερίνη Ιγγλέζη

Χρήστος Καραγιαννίδης

Δημήτρης Κοδέλας

Σταύρος Κοντονής

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Βασίλης Κυριακάκης

Κώστας Μπάρκας

Γιώργος Πάντζας

Θανάσης Πετράκος

Ιωάννης Σταθάς

Αφροδίτη Σταμπουλή

Δημήτρης Στρατούλης

Μαρία Τριανταφύλλου

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: